Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Testing of a `hard' X‐ray interferometer for experimental investigations
2020 | Հոդված/Article
Acta Crystallographica A-Foundation and Advances,2020, A76, 3, 390-394 էջ, Մեծ Բրիտանիա
On the Absolute Convergence of Fourier–Haar Series in the Metric of Lp(0, 1), 0 < p < 1
2020 | Հոդված/Article
Journal of Mathematical Sciences, 2019, 243, 6, 844–858 էջ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
L. S. Aslanyan , H. H. Hovakimyan
Spatial resonance in an anisotropic medium with modulated gyrotropy
2020 | Հոդված/Article
Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics, 2020, 37, 3, 847-851 էջ
Ա. Ե. Մամասախլիսով, Ե. Շ. Մամասախլիսով
The conductivity of the monolayer of complexes of DNA with quantum dots in the presence of intercalating ligands (ԴՆԹ-ի կոմպլեքսների քվանտային կետերի հետ մոնոլեյերների հաղորդունակությունը փոխկապակցվող լիգանդների ներկայությամբ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 203-207
|
Լ. Ս. Սիմոնյան
The representation of functions by Walsh double system in weighted L_μ^p[0,1)^2-spaces (Ֆունկցիանների ներկայացումն Ուոլշի կրկնակի համակարգով L_μ^p[0,1)^2 կշռային տարածություններում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 156-162
|
DNA protection from radiation damage (ԴՆԹ-ի պաշտպանությունը ճառագայթահարման վնասվածքներից )
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 86-90
|
Մոլեկուլների կառուցվածքը և հատկությունները
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2019, 222 էջ
Լաբորատոր պարապմունքների ուղեցույց: Մոլեկուլային ֆիզիկա
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2019, 60 էջ
Ոչ գծային օպտիկայի հիմունքները
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2019, 218 էջ
Ատոմի ֆիզիկա
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2019, 224 էջ