Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Ռուբեն Ցոլակի Գաբրիելյան

Դոցենտ | Ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի եւ աստղաֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1962 - 1968 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1973 - 1976 թթ. ասպիրանտուրա, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
1981 թ. Թեկնածուական ատենախոսություն – «Ռենտգենյան ճառագայթների բազմալիքային ցրումը բյուրեղական համակարգերում», ՀԽՍՀ ԳԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի K 005.13.01 մասնագիտական խորհուրդ:

Աշխատանքային գործունեություն, կոեչում
1962 - 1968 թթ. ուսանող, ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1967 - 1969 թթ. լաբորանտ, ԵՊՀ, նյութի կառուցվածքի ամբիոն
1969 - 1969 թթ. ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ, մետաղների և բյուրեղների ամբիոն
1969 - 1970 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ, մետաղների և բյուրեղների ամբիոն
1970 - 1974 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն
1973 - 1976 թթ. ասպիրանտ, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ
1977 - 1977 թթ. ինժեներ, ԵՊՀ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի պրոբլեմների լաբորատորիա
1977 - 1987 թթ. ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի պրոբլեմների լաբորատորիա
1987 - 1989 թթ. ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ, ռենտգենյան ճառագայթման կոհերենտ փոխազդեցության ֆիզիկայի պրոբլեմների լաբորատորիա
1989 - 1992 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ, ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոն
1992 թ-ից ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռենտգենյան ճառագայթների բազմալիքային ցրում, ռենտգենյան ինտերֆերոմետրիա, սպեկտրոսկոպիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

rugab@ysu.am

Լաբորատոր պարապմունքների ուղեցույց: Մոլեկուլային ֆիզիկա
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2019, 60 էջ
Լաբորատոր պարապմունքների ուղեցույց: Մեխանիկա
2018 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2018, 150 էջ
Шастиволновая дифракция рентгеновских лучей в двухблочной кристаллической системе
2017 | Հոդված/Article
Известия НАН Армения, Физика, т.52, №1, 2017, с. 110-121
Особенности дифракции рентгеновских лучей в монолитных кристаллических системах
2016 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Физика. 2016, .51 1, стр. 84-94
Особенности зонной структуры и отражательной способности одномерных фотонных кристаллов с градиентными параметрами модуляции
2009 | Հոդված/Article
Международная конференция, Лазерная физика-2009, Сборник трудов, Ереван, Издательство «Гитутюн», 2010 13-16 октября 2009, Аштарак, Армения
Մ. Ա. Նավասարդյան, Ց. Մ. Նավասարդյան, Ռ. Ց. Գաբրիելյան
Эхо модулированного звуковой частотой рентгеновского излучения из недр атомов (Ձայնային հաճախականությամբ մոդուլացված ռենտգենյան ճառագայթների նույնացման արձագանքը ատոմների ընդերքից)
1995 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 99-102 (ռուսերեն)
|
Новый метод исследования некоторых вопросов многоволнового рассеяния рентгеновских лучей (Ռենտգենյան ճառագայթների բազմալիքային ցրման մի քանի հարցերի ուսումնասիրման նոր մեթոդ)
1976 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1976, #1, էջ 61-66 (ռուսերեն)
|