Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Ալբերտ Ավետիսի Կիրակոսյան

Պրոֆեսոր | Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1965թ., մագիստրատուրա, Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1969թ. ասպիրանտուրա Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1975թ. ԵՊՀ (ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու), Երևանի պետական համալսարան
1990թ. ֆ.մ.գ.թ. Մաթեմատիկա. գիտություններ, կիրառական ինստիտուտ
Ֆիզիկայի հիմնախնդիրներ, ՀՀ ԳԱԱ

Աշխատանքային փորձ
2005թ.- առ այսօր Պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիայի վարիչ, Երևանի պետական համալսարան
2018-ից մինչ օրս Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի պատվավոր վարիչ, Երևանի պետական համալսարան
1992-ից առ այսօր՝ պրոֆեսոր, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
2000-2018թթ. Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, Երևանի պետական համալսարան
2004-2009 թթ. ավագ գիտաշխատող, Հայաստանի պետական ծրագիր «Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա».
1992-2005 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ցածրաչափայնությամբ էլեկտրոնային համակարգերի կինետիկ և օպտիկական բնութագրերի տեսական ուսումնասիրության գիտահետազոտական խմբի ղեկավար.
1975-1992թթ.՝ դոցենտ, պինդ մարմնի ամբիոն Ֆիզիկա, Երևանի պետական համալսարան
1969-1975 թթ.՝ տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս, Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտացումը, հիմնական ուղղություններ
Պինդ մարմնի տեսություն և կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

Ընթացիկ հետազոտությունները
կիսահաղորդչային կետային օղակների կառուցվածքները, կրկնակի քվանտային օղակները և դրանց օպտիկական հատկությունները լազերային դաշտերում,
Արտաքին գործոնների (էլեկտրական և մագնիսական դաշտեր, հիդրոստատիկ ճնշում, ջերմաստիճան) և միջդիֆուզիայի ազդեցությունը ցածր չափայնությամբ կառուցվածքների էլեկտրոնային, օպտիկական և կինետիկ հատկությունների վրա,
Ռելաքսացիոն գործընթացները կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում

Մրցանակներ
ՀՀ Նախագահի մրցանակ ֆիզիկայի բնագավառում բեկումնային հայտնագործության կամ նշանակալի ավանդի համար

Գիտակրթական պարգևներ, դրամաշնորհներ
1999 INTAS (No. 99-00928, Stranski- Krastanow Quantum Dots in a Microcavity),
2002 ANSEF (No. PS24-01, Investigation of Relaxation Processes in Nanostructures),
2004 ANSEF (No. 04-ps-condmatth 83-95, Effect of the Strain Field on the Electron States and Electron-Polar Optical Phonon Interaction in Lens-Shaped Quantum Dots),
2006 ANSEF (No. 05-PS-nano-0811-228, Energy Relaxation By Multiphonon Processes In Quantum Dots),
2013 Armenian-Russian Project (No.13RF-093, Electron-phonon interaction in quantum dots Ge/Si heterostructures; supported by the State Committee of Science, Ministry of Education and Science of RA and Russian Foundation of Basic research)

Ղեկավար. Տասնչորս ատենախոսություն պինդ մարմնի և կիսահաղորդիչների տեսության խնդիրների վերաբերյալ

Խորհրդատու. Երկու դոկտորական ատենախոսություն կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի վերաբերյալ

Գիտաժողովներ
Մասնակցություն միջազգային, հանրապետական և բազմաթիվ այլ գիտական կոնֆերանսներ և սիմպոզիումներ պինդ մարմնի և կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի վերաբերյալ

Գիտական հրապարակումներ
Հեղինակ է «Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն» (մաս I, II), «Պինդ մարմնի ֆիզիկայի հիմնախնդիրներ» (մաս I), «Պինդ մարմնի ֆիզիկա (լաբորատոր աշխատանքներ, մաս I)», «Ատոմի ֆիզիկա» գրքերի համահեղինակ։ (Լաբորատոր աշխատանքներ)» համալսարանականների և ասպիրանտների համար (հայերեն)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ա. 04.10 «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա» մասնագիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
ՀՀ ԿԳՆ ոսկե մեդալ, ԵՊՀ ոսկե մեդալ

kirakosyan@ysu.am

Ատոմի ֆիզիկա
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2019, 224 էջ
Influence of image charge effect on the binding energy of hydrogen-like donor impurity in a near-surface quantum well under transverse electric field
2019 | Հոդված/Article
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2019, 106, 1-4 էջ
Energy loss rate of hot electrons due to polar-optical phonon modes in a semiconductor nanowire under transverse electric field
2018 | Հոդված/Article
Physica B-Condensed Matter, 2018, 550, 340-346 էջ
Effect of the impurity on the Aharonov-Bohm oscillations and the intraband absorption in GaAs∕ Ga1− xAlxAs quantum ring under intense THz laser field
2018 | Հոդված/Article
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2018, 111, 91-97 էջ
A.Asatryan , A.Stepanyan, M.Yeranosyan , A.Kirakosyan , A.Vartanian
The influence of the transverse electric field on the hot electron energy loss rate via polar-optical phonons in nanowires
2018 | Հոդված/Article
International Conference on Microwave & THz Technologies and Wireless Communications (IRPhE’2018), El-P-3
Henrikh M. Baghramyan, Manuk G. Barseghyan , Albert A. Kirakosyan , Judith H. Ojeda, Jean Bragard, David Laroze
Modeling of anisotropic properties of double quantum rings by the terahertz laser field
2018 | Հոդված/Article
Scientific Reports, 2018, 8, 6145(1-10) pp.
|
H. M. Baghramyan, M. G. Barseghyan , A. A. Kirakosyan , D. Laroze
Intense Terahertz Radiation Effect on Electronic and Intraband Optical Properties of Semiconductor Quantum Rings
2018 | Հոդված/Article
Physics of Quantum Rings, 2018, 411-445 pp.
Effect of interdiffusion and external magnetic field on electronic states and light absorption in Gaussian-shaped double quantum ring
2018 | Հոդված/Article
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2018, 96, 11-16 pp.
|
Spin relaxation mediated by spin-orbit and acoustic phonon interactions in a single-electron two-dimensional quantum dot
2018 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures, 2018, 122, 548-556 pp.
|
Laser driven intraband optical transitions in two-dimensional quantum dots and quantum rings
2017 | Հոդված/Article
Optics Communications. 2017, 383, pp. 571–576
|
Effect of interdiffusion and magnetic field on two-electron states in Gaussian-shaped double quantum rings
2017 | Հոդված/Article
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2017, 88, pp. 157-163
|
Effect of Rashba spin-orbit coupling and external magnetic field on electronic minibands in highly strained one-layer quantum ring superlattice
2017 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures. 2017, 104, pp. 10-18
|
Energy-loss rate of hot electrons due to confined acoustic phonon modes in a semiconductor quantum wire under transverse electric field
2017 | Հոդված/Article
Physica B-Condensed Matter. 2017, 519, pp. 102-107
Frohlich polaron in nanowire with Rashba and Dresselhaus spin-orbit couplings
2017 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures. 2017, 109, pp. 655-661
|
One-dimensional fröhlich polaron with spin-orbit coupling
2017 | Հոդված/Article
Вестник Российско-Армянского Университета: Физико-математические и естественные науки. 2017, 1, стр. 41-46
|
Ա․ Լ․ Վարդանյան , Ա․ Լ․ Ասատրյան , Ա․ Ա․ Մխիթարյան, Ս․ Ս․ Ավետիսյան, Ա․ Ա․ Կիրակոսյան
Effects of electric field and image charges on the impurity-related optical absorption coefficients in a spherical quantum dot (Էլեկտրական դաշտի և պատկեր-լիցքերի ազդեցությունը խառնուկային օպտիկական կլանման գործակիցների վրա գնդային քվանտային կետում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 124–127
|
Elastic strain distribution in one layer quantum ring superlattice (Առաձգական դեֆորմացիաների բաշխումը քնավտային կետերի միաշերտ գերցանցում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 121–123
|
Strain distribution and band structure of InAs/GaAs quantum ring superlattice
2017 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures, 2017, 112, 318-327 pp.
|
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ մաս I
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 168 էջ
K. Vardanyan, Y. Brsoyan, A. Vartanian , A. Kirakosyan
Confined and interface polar optical phonon-limited electron mobility in quantum wires in the presence of perpendicular electric field
2016 | Թեզիս/Thesis
4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 103-103
Electric field effect on hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in a cylindrical quantum wire
2016 | Թեզիս/Thesis
4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016. p. 89
H. M. Baghramyan, M. G. Barseghyan , D. Laroze, A. A. Kirakosyan
Influence of lateralel ectric field on intraband optical absorption in concentric double quantum rings
2016 | Հոդված/Article
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2016, 77, 81-89 pp.
|
Impurity-modulated Aharonov–Bohm oscillations and intraband optical absorption in quantum dot-ring nanostructures
2016 | Հոդված/Article
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2016, 81, 31-36 p.
|
Image Charge and Electric Field Effects on Hydrogen-like Impurity-bound Polaron Energies and Oscillator Strengths in a Quantum Dot
2016 | Հոդված/Article
Journal of ELECTRONIC MATERIALS. 2016, 45. 11, 5847-5852 pp.
Electric field and image charge effects on impurity-bound polarons in a CdS colloidal quantum dot embedded in organic matrices
2016 | Հոդված/Article
Physica B: Physics of Condensed Matter. 2016, 503, 70-74 pp.
Laser driven impurity states in two-dimensional quantum dots and quantum rings
2016 | Հոդված/Article
Physica B: Physics of Condensed Matter. 2016, 501, 1-4 pp.
|
Impurity-modulated Aharonov–Bohm oscillations and intraband optical absorption in quantum dot–ring nanostructures
2016 | Հոդված/Article
Physica E 81, 31-36 (2016)
Effect of interdiffusion on band structure in GaAs/Ga1-xAlxAs quantum ring superlattices
2015 | Հոդված/Article
6-th International Conference on Nanomaterials, NANOCON-2014, Conference Proceedings. 2015, 1, p. 47-53
|
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ, Մաս I
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 154 էջ
|
Effect of image charges on the impurity-bound polaronic states in colloidal quantum dots embedded in different organic matrices
2015 | Թեզիս/Thesis
International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 74-75
Spin-orbit interaction enhanced polaron effect in wurtzite semiconductor quantum well
2015 | Թեզիս/Thesis
International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, 45-47 pp.
Spin Relaxation in the Presence of Spin-Orbit Interactions in Single Electron Quantum Dots Embedded in a Suspended Phonon Cavity
2015 | Թեզիս/Thesis
International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 49-50
Elastic Strain Distribution in one layer InAs/GaAs Quantum Ring Superlattice.
2015 | Թեզիս/Thesis
International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 59-60
Arshak Vartanian , Karen Vardanyan, Armen Stepanyan, Albert Kirakosyan
Dilatational and flexural acoustic-phonon mediated spin relaxation in a two-dimensional quantum dot in the presence of perpendicular magnetic field
2015 | Թեզիս/Thesis
3rd International Symposium “Optics and its Applications”, 2015, p. 134
Influence of Phonon Confinement on Optical Phonon-Mediated Carrier Capture into CdSe/ZnS/H2O Quantum Dots
2015 | Թեզիս/Thesis
17th International Conference on II-VI Compounds and Related Materials, 2015, p. 243
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Մաս II
2015 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 364 էջ
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Մաս I
2015 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 288 էջ
Vartanian A. L. , Vardanyan K. A., Mughnetsyan V. N., Kirakosyan A. A.
Electron capture processes in quantum dots due to one-and two-phonon assisted transitions: The role of optical phonon confinement
2015 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series, Volume 647, Issue 1, article id. 012017, 4pp. (2015). dx.doi.org
Phonon confinement effect on the polaron states in a double quantum ring structure in the presence of electric and magnetic fields
2015 | Հոդված/Article
Physica B: Physics of Condensed Matter, Volume 456, pp. 365-370 (2015). dx.doi.org/10.1016
Effect of Phonon Confinement on Optical Phonon-Mediated Carrier Capture into CdSe/ZnS Quantum Dots
2015 | Հոդված/Article
Journal of Electronic Materials, Volume 44, pp. 2779-2785 (2015). dx.doi.org/10.1007
Vardanyan K. A., Vartanian A. L. , Mughnetsyan V. N., Dvurechenskii A. V., Kirakosyan A. A.
Effect of phonon confinement on one- and two-polar optical phonon capture processes in quantum dots
2015 | Հոդված/Article
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 66, pp. 268-274 (2015) dx.doi.org/10.1016
The influence of electric field on the quasi-confined and interface polaron basic parameters in a wurtzite nitride quantum wire
2015 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series 647, 012048, 4 pp. (2015). dx.doi.org
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ. Մաս 1
2015 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015թ., 154 էջ
Effect of interdiffusion on nonlinear intraband light absorption in Gaussian-shaped double quantum rings
2015 | Հոդված/Article
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2015, 70, 210-216 pp.
|
V. N. Mughnetsyan , A. A. Kirakosyan , V. L. Aziz Aghchegala
Effect of interdiffusion on electronic states of strain-free Gaussian-shaped double quantum ring superlattice
2015 | Հոդված/Article
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2015, 65, 30-35 pp.
|
A. L. Vartanian , K. A. Vardanyan, V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan
Electron capture processes in quantum dots due to one‐and two‐phonon assisted transitions: The role of optical phonon confinement
2015 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series, 2015, 647, 012017, 4 pp.
K. A. Vardanyan, A. L. Vartanian , A. G. Stepanyan, A. A. Kirakosyan
Confined acoustic phonon-mediated spin relaxation in a twodimensional quantum dot in the presence of perpendicular magnetic field
2015 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series, 2015, 647, 012043, 4 pp.
Impurity-related intraband absorption in coupled quantum dot-ring structure under lateral electric field
2015 | Հոդված/Article
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Netherlands, 2015թ․, 74, 421-425 pp.
|
Rashba Spin-Orbit Coupling in a Two-Dimensional Quantum Ring Superlattice
2015 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures 82, 584-591 (2015)
H.M. Baghramyan , M.G. Barseghyan , A.A. Kirakosyan , R.L. Restrepo, M.E. Mora-Ramos, C.A. Duque
“Donor impurity-related linear and nonlinear optical absorption coefficients in GaAs/Ga1-xAlxAs concentric double quantum rings: Effects of geometry, hydrostatic pressure, and aluminum concentration”
2014 | Հոդված/Article
Journal of Luminescence 145, 676-683, (2014)
Ա. Լ. Վարդանյան , Վ. Ն. Մուղնեցյան, Կ. Ա. Վարդանյան, Ա. Վ. Դվուրեչենսկի, Ա. Ա. Կիրակոսյան
Influence of optical phonon confinement on two-phonon capture process in quantum dots ( Քվանտային կետերում օպտիկական ֆոնոնների սահմանափակման ազդեցությունը երկֆոնոնային կալանման պրոցեսների վրա )
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #2, էջ 50-53
|
Effects of a lateral electric field and hydrostatic pressure on the intraband optical transitions in a GaAs/Ga1-xAlxAs quantum ring
2014 | Հոդված/Article
Physica E 60, 95-99 (2014)
Spin interactions in a quantum ring containing a magnetic impurity
2014 | Թեզիս/Thesis
J. Contemp. Phys., 49, 267-277 (2014)
A.Kh. Manaselyan, M. G. Barseghyan , A.A. Kirakosyan , D. Laroze, C.A. Duque
Effects of applied lateral electric field and hydrostatic pressure on the intraband optical transitions in a GaAs-Ga1-xAlxAs quantum ring
2014 | Հոդված/Article
Physica E 60, pp. 95-99 (2014)
“Simultaneous effects of hydrostatic pressure and spin–orbit coupling on linear and nonlinear intraband optical absorption coefficients in a GaAs quantum ring”
2013 | Հոդված/Article
Journal of Luminescence, 134, pp. 24- 27 (2013)
"Linear and nonlinear absorption coefficients in GaAs/Ga1-xAlxAs concentric double quantum rings: Effects of hydrostatic pressure and aluminum concentration"
2013 | Հոդված/Article
Journal of Luminescence 134, 594-599, (2013)
“Binding energy of hydrogenic donor impurity inGaAs/Ga1-xAlxAs concentric double quantum rings:Effects of geometry, hydrostatic pressure, temperature and aluminum concentration”
2013 | Հոդված/Article
Physica E 48, 164-170 (2013)
А.А. Киракосян , Н.Г. Мовсисян, Ш.Г. Гаспарян
Потенциал точечного заряда в полупроводниковой гетероструктуре с цилиндрической симметрией
2013 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении, Физика, 48, стр. 125-135, 2013
H.M. Baghramyan, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan , R.L. Restrepo, C.A. Duque
Linear and nonlinear optical absorption coefficients in GaAs/Ga1-x AlxAs concentric double quantum rings: Effects of hydrostatic pressure and aluminium concentration
2013 | Հոդված/Article
Journal of Luminescence, 134, pp. 594-599, 2013
V.N. Mughnetsyan, A.Kh. Manaselyan, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan
Simultaneous effect of hydrostatic pressure and spin-orbit coupling on linear and nonlinear intraband optical absorption coefficients in a GaAs quantum ring
2013 | Հոդված/Article
Journal of Luminescence, 134, pp. 24-27, 2013
Simultaneous effects of hydrostatic pressure and spin-orbit coupling on linear and nonlinear intraband optical absorption coefficients in a GaAs quantum ring
2013 | Հոդված/Article
Journal of Luminescence 134, 24-27 (2013)
Phonon confinement effect on the polaron states in a double quantum ring structure in the presence of electric and magnetic fields
2013 | Թեզիս/Thesis
EDISON18 Matsue, Japan July 22-26, p. 94 (2013)
Effects of hydrostatic pressure and temperature on interband optical transitions in InAs/GaAs vertically coupled double quantum dots
2012 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series 350, 012017 (2012), in International Symposium on Optics and its applications “OPTICS-2011”, Yerevan, Armenia
E.M. Kazaryan, A.A. Kirakosyan , V.N. Mughnetsyan , H.A. Sarkisyan
“Tunability of Absorption Threshold Frequences and Stark Shift in InSb Narrow Gap Spherical Quantum Layer”
2012 | Հոդված/Article
Semicond. Sci. Technol., 27, 085003 (6pp) (2012)
“Effect of interdiffusion and electric field on resonant states and current-voltage characteristic of GaAs/AlxGa1-xAs double-barrier resonant structure”
2012 | Հոդված/Article
Arm. J. Phys, 4, pp. 211-220 (2012)
V.L. Aziz Aghchegala, V.N. Mughnetsyan , A.A. Kiakosyan
“Effect of intediffusion and magnetic field on impuity states in multiple quantum wells”
2012 | Հոդված/Article
Proc. of SPIE, 8414, 84140F (2012)
E.M. Kazaryan, A.A. Kirakosyan , V.N. Mughnetsyan , H.A. Sarkisyan
“Tunability of absorption threshold frequences and stark shift in spherical quantum layer”
2012 | Հոդված/Article
Proc. of SPIE, 8414, 84140B (2012)
K.A. Vardanyan, A.L. Vartanian, A.A. Kirakosyan
Externally applied or built-in electric field effect on the polaronic self-energy and effective mass in wurtzite nitride cylindrical nanowires
2012 | Հոդված/Article
20th Int. Symposium "Nanostructures: Physics and Technology", QWQD.13p, pp.195-196, Nizhny Novgorod, Russia, June 24-30, 2012
Two-dimensional Fröhlich polaron with Rashba and Dresselhaus spin-prbit coupling
2012 | Հոդված/Article
Eur. Phys. J. B., 85, 367, 5 p., 2012. dx.doi.org/10.1140
M.G. Barseghyan , R.L. Restrepo, M.E. Mora-Ramos, A.A. Kirakosyan , C.A. Duque
Donor impurity-related linear and nonlinear intraband optical absorption coefficients in quantum ring: effects of applied electric field and hydrostatic pressure
2012 | Հոդված/Article
Nanoscale Research Letters, 7, 538, 8 p., 2012
E.M. Kazaryan, A.A. Kirakosyan , V.N. Mughnetsyan, H.A. Sarkisyan
Tunability of Absorption Threshold Frequences and Stark Shift in InSb Narrow Gap Spherical Quantum Layer
2012 | Հոդված/Article
Semicond. Sci. Technol., 27, 085003, 6 p., 2012
M.G. Barseghyan, Alireza Hakimyfard, A.A. Kirakosyan , M.E. Mora-Ramos, C.A. Duque
Hydrostatic pressure and electric and magnetic field effects on the binding energy of a hydrogenic donor impurity in InAs Pöshl-Teller quantum ring
2012 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures, 51, pp. 119-127, 2012
H.M. Baghramyan , M.G. Barseghyan, C.A. Duque, A.A. Kirakosyan
Effects of hydrostatic pressure, temperature, electric field and aluminum concentration on the electronic states in GaAs/Ga1-xAlxAs concentric double quantum rings
2012 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series, 350, 012016, 6 p.,2012
The influence of polar optical phonon confinement on the binding energy of a hydrogenic impurity in quantum wires in the perpendicular electric and magnetic fields
2012 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series, Volume 350, Issue 1, pp. 012021 (2012)
H.M. Baghramyan , M.G. Barseghyan, C.A. Duque, A.A. Kirakosyan
Hydrostatic pressure and electric field effect on electronic states in double quantum rings
2012 | Հոդված/Article
Proc. of SPIE, 8414, 84140C, 10 p., 2012
M.G. Barseghyan , Alireza Hakimyfard, A. A. Kirakosyan , M. E. Mora-Ramos, C.A. Duque
Hydrostatic pressure and electric and magnetic field effects on the binding energy of a hydrogenic donor impurity in InAs Pöschl-Teller quantum ring
2012 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures 51, pp.119-127 (2012)
Effects of hydrostatic pressure, temperature, electric field and aluminum concentration on the electronic states in GaAs-Ga1-xAlxAs concentric double quantum rings
2012 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series 350, 012016-1-6 (2012)
Effect of hydrostatic pressure and temperature on the electronic states in InAs/GaAs cylindrical double quantum dots
2011 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), vol. 46, pp 150 – 155, (2011)
“Effect of interdiffusion on band structure and intersubband absorption coefficient of GaAs/GaAlAs double quantum well”
2011 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures, 49, pp. 99–108 (2011)
M.G. Barseghyan, , , , Alireza Hakimyfard, Marwan Zuhair, C.A. Duque, A.A. Kirakosyan
Binding energy and photoionization cross-section of hydrogen-like donor impurity in cylindrical InAs Pöshl-Teller quantum layer in magnetic field
2011 | Հոդված/Article
Proc. of SPIE, 7998, 79981G, 7pp.,2011
V.L. Aziz Aghchegala, V.N. Mughnetsyan, A.A. Kirakosyan
Effect of interdiffusion and electric field on resonant states and current-voltage characteristic of GaAs/AlxGa1-xAs double-burrier resonant structure
2011 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics, 4, pp.211-220, 2011
M.G. Barseghyan, Alireza Hakimyfard, Marwan Zuhair, C.A. Duque, A.A. Kirakosyan
Binding energy of hydrogen-like donor impurity and photoionization cross-section in InAs Pöshl-Teller quantum ring under applied magnetic field
2011 | Հոդված/Article
Physica E, 44, pp.419-424, 2011
Г.М. Баграмян, М.Г. Барсегян, А.А. Киракосян
Влияние гидростатического давления и температуры на электронные состояния в двойной цилиндрической квантовой точке InAs/GaAs
2011 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении, Физика, 46, стр.234-242, 2011
A.V. Ghazaryan, A.P. Djotyan , K. Moulopoulos, A.A. Kirakosyan
Linear dynamic polarizability and the absorption spectrum of an exciton in a quantum ring in a magnetic field
2011 | Հոդված/Article
Physica Scripta, 83, 035703, pp. 1-8, 2011
The polar optical phonon confinement effect on the binding energy of a hydrogenic impurity in quantum wires under applied electric and magnetic fields
2011 | Հոդված/Article
Journal of Low Temperature Physics, 165, p. 101-113, 2011. dx.doi.org/10.1007
Polaron effects on the binding energy of a hydrogenic impurity in parabolic quantum wires in perpendicular electric and magnetic fields
2011 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures, Volume 49, Issue 4, p. 382-389 (2011). dx.doi.org/10.1016
V.L.Aziz Aghchegala, V.N. Mughnetsyan, A.A. Kirakosyan
Effect of interdiffusion on band structure and intersubband absorption coefficient of GaAs/GaAlAs double quantum well
2011 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures, 49, pp. 99-108, 2011
The influence of polar optical phonon confinement on the binding energy of a hydrogenic impurity in quantum wires in the presence of external fields
2011 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts of the Int. Symposium “Optics and its Applications”, Yerevan, September 5-9, p.114 (2011)
Impurity bound polaron in a nanowire under electric and magnetic fields: Effect of phonon confinement
2011 | Հոդված/Article
Proc. 8th Int. Conf. “Semiconductor Micro- and Nanoelectronics”, Yerevan, July 1-3, p.159-162 (2011)
Hydrostatic pressure and electric field effect on electronic states in double quantum rings
2011 | Հոդված/Article
Proc. of SPIE Vol.8414 84140C-1-10 (2011)
M. G. Barseghyan , Alireza Hakimyfard, Marwan Zuhair, C.A. Duque, A. A. Kirakosyan
Binding energy of hydrogen-like donor impurity and photoionization cross-section in InAs Pöshl-Teller quantum ring under applied magnetic field
2011 | Հոդված/Article
Physica E 44, p. 419-424 (2011)
A.A. Avetisyan , A.V. Ghazaryan, A.P. Djotyan , A.A. Kirakosyan , K. Moulopoulos
Optical properties of magnetoexcitons in semiconductor quantum rings with narrow bandgap
2010 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of the XXXIX International School and Conference on the Physics of Semiconductors - "Jaszowiec-2010" (19-24 June 2010) p. TuP 11, Poland
A.V.Ghazaryan, A.A. Avetisyan , A.P.Djotyan , A.A.Kirakosyan , K.Moulopoulos
Optical properties of magnetoexcitons in narrow bandgap semiconductor quantum rings”
2010 | Հոդված/Article
Program of the International Conference “Laser Physics-2009” (13-16 October 2009), PS3-08, Ashtarak, Armenia. Proceedings of the International Conferernce “Laser Physics-2009” (2010) p. 121-126
“Effect of interdiffusion on electronic states and absorption coefficient of semiconductor superlattice of cubic symmetry”
2010 | Հոդված/Article
Physica E, 42, pp. 1950-1953 (2010)
Electron-phonon effect on the ground-state binding energy of hydrogenic impurity in parabolic quantum-well wire in presence of an electric and magnetic fields
2010 | Հոդված/Article
18th Int. Symposium :Nanostructures: Physics and Technology", QWQD.16p, pp.116-117, St. Petersburg, Russia, June 21-26, 2010
M.G. Barseghyan , Alireza Hakimyfard, S.Y. López, C.A. Duque, A.A. Kirakosyan
Hydrostatic pressure, temperature and electric field effects on donor binding energy in Pöshl-Teller quantum well
2010 | Հոդված/Article
Physica E, 43, pp.529-533, 2010
Quantum capture of electrons and intra-dot relaxation by means of Auger processes in quantum dots
2010 | Հոդված/Article
Physica E, Volume 42, Issue 4, p. 878-880 (2010). dx.doi.org/10.1016
V.L.Aziz Aghchegala, V.N. Mughnetsyan, A.A. Kirakosyan
Effect of interdiffusion on impurity states in quantum dots of spherical symmetry
2010 | Հոդված/Article
Physica E, 42, pp.1567-1570, 2010
M.G. Barseghyan , Alireza Hakimyfard, S.Y. López, C.A. Duque, A.A. Kirakosyan
Simultaneous effects of hydrostatic pressure and temperature on donor binding energy and photoionization cross section in Pöshl-Teller quantum well
2010 | Հոդված/Article
Physica E, 42, pp.1618-1622, 2010
А. Хакимифард, М.Г.Барсегян, К.А.Дюке, А.А. Киракосян
Влияние электрического поля, гидростатического давления и температуры на элек¬трон¬ные состояния в квантовой яме Пешля-Теллера
2010 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении, Физика, 45, стр.401-406, 2010
M. G. Barseghyan , Alireza Hakimyfard, Marwan Zuhair, C. A. Duque, A. A. Kirakosyan
Binding energy and photoionization cross section of hydrogen-like donor impurity in cylindrical InAs Pöschl-Teller quantum layer in magnetic field
2010 | Հոդված/Article
Proc. of SPIE Vol.7998 79981G-1 (2010)
Alireza Hakimyfard, M.G. Barseghyan , C.A. Duque, A.A. Kirakosyan
Influences of electric field, hydrostatic pressure and temperature on the electronic states in a Pöshl-Teller quantum well
2010 | Հոդված/Article
J. Contemp. Phys. (Armenian Academy of Sciences) 45, p. 258-261, (2010)
A.V. Ghazaryan, A. P. Djotyan , A. A. Kirakosyan , K. Moulopoulos
Investigation of the electric Aharonov-Bohm effect in quantum ring
2009 | Թեզիս/Thesis
The Program of the International Conference “Aharonov- Bohm effect 50” (11-14 October 2009), P-15, Tel Aviv, Israel, 2009
A.A.Avetisyan , A.V.Ghazaryan, A.P.Djotyan , A.A.Kirakosyan , K.Moulopoulos
Magnetoexcitons in semiconductor quantum rings with complicated (Kane’s) dispersion law
2009 | Հոդված/Article
Abstracts of the International Conference on the Physics of Semiconductors - "Jaszowiec-2009" Poland, 19-26 June, (2009) p. MoP 38
A.A.Avetisyan , A.V.Ghazaryan, A.P.Djotyan , A.A.Kirakosyan , K.Moulopoulos
Magnetoexcitons in Semiconductor Quantum Rings with Complicated (Kane’s) Dispersion Law
2009 | Թեզիս/Thesis
Acta Physica Polonica A.116, p.826, (2009)
“Effect of interdiffusion on impurity states in quantum dots of spherical symmetry”
2009 | Հոդված/Article
Physica E, 42, pp. 1567-1570 (2009)
Alireza Hakimyfard, M.G. Barseghyan , C.A. Duque, A.A. Kirakosyan
Simultaneous effects of pressure and temperature on donor binding energy in Pöshl-Teller quantum well
2009 | Հոդված/Article
Physica B, 404, pp.5159-5162, (2009)
Simultaneous effects of pressure and magnetic field on intersubband optical transitions in Pöshl-Teller quantum well
2009 | Հոդված/Article
Physica E, 41, pp. 1596-1599, (2009)
Effect of magnetic field on intersubband optical transitions in Pöshl-Teller quantum well
2009 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of the seventh international conference “Semiconductor micro-and nanoelectronics”, Tsakhcadzor, July 3-5, p.14, (2009)
Donor-impurity related binding energy and photoinization cross-section in quantum dots: electric and magnetic fields and hydrostatic pressure effects
2009 | Հոդված/Article
European Physical Journal B 72, pp. 521-529, (2009)
Hydrostatic pressure, electric and magnetic field effects on shallow donor impurity states and photoionization cross section in cylindrical GaAs-Ga1-xAlxAs quantum dots
2009 | Հոդված/Article
Physica Status Solidi B, 246, pp. 626-629, (2009)
“Binding energy and photoionization cross section of hydrogen-like donor impurity in quantum well wire in electric and magnetic fields”
2008 | Հոդված/Article
Superlattice and Microstructures, 44, pp. 86-95 (2008)
“Magnetic field effect on photoionization cross-section of hydrogen-like impurity in cylindrical quantum wire”
2008 | Հոդված/Article
Physica E, 40, pp. 654-659 (2008)
“The influence of In and Al interdiffusion on excitonic states in InxGa1-xAs/AlyGa1-yAs quantum dots”
2008 | Հոդված/Article
J. Contemp. Phys. (Armenian Academy of Sciences), 43, pp. 173-176 (2008)
Hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in InGaAs quantum wire
2008 | Հոդված/Article
Physica Status Solidi (B), vol. 245, issue 5, pp. 963-966 (2008). dx.doi.org/10.1002
Intersubband optical transitions in Pöshl-Teller quantum well
2008 | Գիրք/Book
Proceedings of the Conference on Laser-Physics – 2008, p. 95, (2008)
“Binding energy of a hydrogen-like donor impurity in a quantum well-wire in a magnetic and electric fields”
2007 | Հոդված/Article
J. Contemp. Phys. (Armenian Academy of Sciences) 42, pp. 287-291, (2007)
“Influence of magnetic and elecric fields on the binding energy of hydrogen-like donor impurity in a quantum well-wire”
2007 | Հոդված/Article
Proceedings of the sixth international conference “Semiconductor micro-and nanoelectronics”, Tsakhcadzor, september 18-20, 50 (2007)
“Photoionization of hydrogen-like impurity in quantum well wire in magnetic field”
2007 | Հոդված/Article
Proceedings of the Conference devoted to 50-th anniversary of Department of Solid State Physics, YSU, pp. 60-65, Yerevan (2007)
“The influence of In and Al interdiffusion on electronic states and light absorption in InxGa1-xAs/AlyGa1-yAs quantum dots”
2007 | Հոդված/Article
J. Contemp. Phys. (Armenian Academy of Sciences), 42, pp. 55-61 (2007)
“The influence of interdiffusion on electronic states and absorption coefficient in quantum dots”
2007 | Հոդված/Article
Proceedings of the Conference on Laser-Physics -2006, pp. 173-176, Ashtarak (2007)
Energy-loss rate of hot electrons via LA-phonon scattering in free standing quantum wire
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀպինդ մարմնի ‎ֆիզիկայի ամբիոնի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2007թ., էջ 84-89
Polaronic shift of the Wannier-Mott exciton binding energy in a quantum wire with allowance for the phonon confinement effect
2007 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), vol. 42, issue 6, pp. 230-234 (2007). dx.doi.org/10.3103
Electron phonon effect on the ground state binding energy of hidrogenic impurity in quantum-well wires in presence of an electric field
2007 | Հոդված/Article
Physica B, Volume 390, Issue 1-2, p. 256-262 (2007). dx.doi.org/10.1016
“Photoionization of impurity in quantum wire in magnetic field”
2006 | Հոդված/Article
International Conference “New Technologies for development of heterosemiconductors for device applications”, Abstracts, Yerevan (2006)
“The influence of diffusion on electronic states of low dimensional heterostructures”
2006 | Հոդված/Article
Proceedings of the Conference on Laser-Physics -2005, pp.131-134, Ashtarak (2006)
Պինդ մարմնի ֆիզիկա
2006 | Գիրք/Book
Լաբորատոր աշխատանքներ, ԵՊՀ, Երևան, 2006թ., 102 էջ
The binding energy of a hidrogenic impurity in quantum-well wires in an electric field:The effective mass mismatch effect
2006 | Հոդված/Article
Proc. of Conf. on Laser Physics-2005, pp. 73-76, Ashtarak, Armenia (2006)
Intersubband absorption in quantum wire with convex bottom in a magnetic field
2006 | Թեզիս/Thesis
J. Phys: Cond. Matt., 18, pp. S2161–S2167 (2006)
The polaronic shift of the ground state binding energy of a shallow donor impurity in quantum-well wires in an electric field
2005 | Հոդված/Article
Proc. of Conf. on Laser Physics-2004, pp. 68-71, Ashtarak, Armenia (2005).
The polaron effect on the binding energy of a shallow donor impurity in quantum-well wires in an electric field
2005 | Հոդված/Article
Physica E, v. 27, iss. 4, p. 447-456 (2005). dx.doi.org/10.1016
Electronic states in a step quantum well in a magnetic field
2005 | Հոդված/Article
Physica E, 28, pp. 471-481, (2005)
Light absorption in semiconductor spherical quantum dots: The role of dielectric constant mismatch
2005 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of the fifth international conference “Semiconductor micro-and nanoelectronics”, Agveran, september 16-18, p.149, (2005)
Hibridization of electron states in a step quantum well in a magnetic field
2005 | Թեզիս/Thesis
J. Contemp. Phys. (Armenian Academy of Sciences), 40, p.317, (2005)
Light absorption by a two-demisional quantum dot superlattice
2005 | Հոդված/Article
Physica E, 27, p. 474-480, (2005)
Light absorption of two-demisional quantum dot superlattice in electric field
2004 | Թեզիս/Thesis
J. Contemp. Phys. (Armenian Academy of Sciences), 39, p.380, (2004)
Electroabsorption of two-demisional quantum dot superlattice
2003 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of the Conference on Laser-Physics – 2003, p.53, (2003)
Magnetic susceptibility of size-quantized wire
1998 | Հոդված/Article
“Diamagnetic-paramagnetic” size transition in wires. J. Contemp. Phys. 33, No.2, 55-63 (1998)
Mobility calculation of quasi-two-dimensional charge carriers in semiconductor structures by energy loss method. 2. Scattering on surface roughnesses and alloy disorder of quantum well
1995 | Հոդված/Article
J. Contemp. Phys. 30, No.4, 149-155 (1995)
Mobility calculation of quasi-two-dimensional charge carriers in semiconductor structures by energy loss method. 1. Scattering on charged impurities
1994 | Հոդված/Article
J. Contemp. Phys. 29, No.3, 101-109 (1994)
"Избранные вопросы и задачи по магнитным явлениям "
1973 | Հոդված/Article
Издат. ЕГУ, Ереван , 1-43,(1973)(на армянском языке)