Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Աշոտ Վաղարշակի Հովսեփյան

Դոցենտ | Ակադեմիկոս Գ. Սահակյանի անվան տեսական ֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1962-1968 թթ., ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճանը
1974 թ., Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, 04.02,Երևան

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
1968թ.-մինչև այժմ ասիստենտ, ԵՊՀ-ի տեսական ֆիզիկայի ամբիոն,
1979թ ԵՊՀ-ի տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ,
1986-1990թթ. “Էներգիա” ԳԱՄ-ում գիտ¬ու¬թյան գծով փոխտնօրեն,
1996-2001 թթ. ”Հայատոմ” ՊՓԲԸ գլխավոր տնօրեն,
1996-2002 թթ. ՀՀ նախագահին կից ԱԷ անվտանգության խորհրդի գործադիր քարտու¬ղար, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Տեսական մեխանիկա, Վիճակագրական ֆիզիկա, Մաթեմատիկական մոդելավորում

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Գերխիտ երկնային մարմինների ֆիզիկա, միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտ. խորհրդի անդամ, ԱԷՄԳ արտահաստիքային էքսպերտ, ԱԷՄԳ Գլխավոր գագաթաժողովի եռակի պատգամավոր, ՀՀ Նախագահին կից ԱԷ անվտանգության խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
1993- Սորոսի դրամաշնորհ
2001- Անսեֆ դրամաշնորհ
2002-Անսեֆ դրամաշնորհ
2013-2015-ՀՀ Գիտ.Պետ. Կոմ.-ի 13-1C040 դրամաշնորհ
2015-2017- ՀՀ Գիտ.Պետ. Կոմ.-ի 15RF-009 դրամաշնորհ,
2016-2018- ՀՀ Գիտ.Պետ. Կոմ.-ի 15T-1C110 դրամաշնորհ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

Динамика космологичецкой модели с конформно-связанным скалярным полем
2021 | Հոդված/Article
Астрофизика, 64,3, 2021, 401-415
Dynamics of a cosmological model with a conformally-coupled scalar field
2021 | Հոդված/Article
Astrophysics 64, 355-369 (2021)
Кинетические и термодинамические аспекты ориентационного роста алмаза
2017 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Физика (Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences). 2017, т.52, №3, стр. 321–330
|
G.H.Harutyunyan, A.V.Hovsepyan , A.S.Kotandjyan
Qualitative Investigation of the Cosmological Model in the Presence of a Conformaly Coupled Scalar Field
2017 | Գիրք/Book
The Modern Physics of Compact Stars and Relati vistic Gravity,Yerevan,Armenia, 22 September,2017
Nucleation in pressure chamber as a rezult of a direct graphite-to-diamond transition.Stochastic appromaximation
2016 | Հոդված/Article
International Conference on Electron,Pozitron, Neutron and X-Ray Scattering under External Influences. 2016, p. 166-174
|
Էդուարդ Վարդանի Չուբարյան. գիտնականը, ուսուցիչը և գիտության կազմակերպիչը (Ակադեմիկոս Էդուարդ Չուբարյանի 80 ամյակին)
2016 | _____________
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 3-5

|
Conformal Representations of the General Scalar-Tensor Theory and Cosmological Models
2016 | Հոդված/Article
Gravitation & Cosmology. 2016, Vol. 22, 193-198 pp.
Nucleation in High-Pressure Chamber as a Result of a Direct Graphite-to-Diamond Transition. Stochastic Approximation
2016 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics. 2016, 9, 1, 6-14 pp.
Representation of the evolution of the Universe in the JBD theory considering vacuum phenomena
2016 | Հոդված/Article
Proceedings of Science. 2016, MPCS2015, 019/1-8 pp.
A.V.Hovsepyan , G.H.Harutyunyan, A.N.Avagyan
Diamond germ formation in the high pressure chamber as a result of graphte-diamond direct transition: stochastic approximation, International Conference On Electron
2015 | Հոդված/Article
Positron, Neutron and X-ray Skattering Under the External Influence, 2015, Erevan-Meghri, Armenia
R. M. Avagyan , G. H. Harutyunyan, E. V. Chubaryan , A. V. Hovsepyan , A. S. Kotanjyan
Cosmological models in conformal representations of Jordan theory
2014 | Հոդված/Article
2nd International Symposium on the Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, Journal of Physics: Conference Series 496, 012020, doi:10.1088/1742-6596/496/1/012020, 1-10, 2014
R. M. Avagyan , G. H. Harutyunyan, E. V. Chubaryan , A. V. Hovsepyan , A. S. Kotanjyan
De Sitter model in the presence of scalar fields. III
2014 | Հոդված/Article
Astrophysics, Volume 57, Issue 2, pp 304-314, doi: 10.1007/s10511-014-9336-7, 2014
Модель де-Ситтера в присутствии скалярных полей III
2014 | Հոդված/Article
Астрофизика, 2014, 57, вып. 1.
L. A. Abramyan, R. M. Avagyan , G. H. Harutyunyan, A. V. Hovsepyan , E. V. Chubaryan
De Sitter model in presence of scalar fields I
2013 | Հոդված/Article
Astrophysics, Volume 56, Issue 3, 431-442, doi:10.1007/s10511-013-9297-2, 2013
R. M. Avagyan , G. H. Harutyunyan, A. V. Hovsepyan , A. S. Kotanjyan
De Sitter model in the presence of scalar fields. II
2013 | Հոդված/Article
Astrophysics, Volume 56, Issue 4, pp 561-568, doi: 10.1007/s10511-013-9308-3, 2013
Модель де-Ситтера в присутствии скалярных полей II
2013 | Հոդված/Article
Астрофизика, 56, вып.4, 2013, Astrophysics.Vol.56. No.4 December, с. 617-623, pp. 561-568, 2013
Р.М. Авакян, Г.Г. Арутюнян, Э.В. Чубарян, А.В. Овсепян
Модель де-Ситтера в присутствии скалярных полей I
2013 | Հոդված/Article
Астрофизика, 2013, 56, вып. 3.
On conformal analogies of Jordan-Brans-Dicke theory. II (models with the vacuum phenomena)
2011 | Հոդված/Article
Astrophysics, 54, 631-640, http://astro.asj-oa.am/id/eprint/144, ISSN 0571-1712, 2011
О конформных аналогах теории Йордана-Бранса-Дикке II
2011 | Հոդված/Article
Астрофизика, 54,вып. 4, с. 631-640, 2011
Conformal analogs of the Jordan-Brans-Dicke theory. I
2010 | Հոդված/Article
Astrophysics, Volume 53, Issue 2, 284-301, doi: 10.1007/s10511-010-9118-9, 2010
Azimuths radiation risk degree appraisal for the population living in area of the nuclear power plants location (Ճառագայթային վտանգի աստիճանի գնահատականը ԱԷԿ-ի շրջակայքի բնակչության համար)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2009, #1, էջ 54–60
|
Ա. Գ. Գալստյան, Ա. Վ. Հովսեփյան , Վ. Վ. Պապոյան
Восстановление поля нейтронов с учетом показаний датчиков внутриреакторного контроля (Նեյտրոնների դաշտի վերականգնումը ներռեակտորային հսկման դետեկտորների ցուցմունքների համաձայն)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 49-55 (ռուսերեն)
|
Ի. Ն. Հայրապետյան, Ա. Վ. Հովսեփյան
Анализ результатов эксперимента на критической сборке и построение аппроксимация полученных данных (Կրիտիկական հավաքման էքսպերմինետալ արդյունքների անալիզ և ստացված տվյալների ապրոքսիմացիայի կառուցում)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 140-142 (ռուսերեն)
|
Ա. Վ. Հովսեփյան , Ի. Ն. Հայրապետյան
Метод расчета восстановления отклонений пространственного энергораспределения в реакторах по показаниям внезонных детекторов (Տարածական էներգաբաշխվածության շեղումների հաշվարկի մեթոդը արտազոնային դետեկտորների ցուցմունքների օգնությամբ)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 61-65 (ռուսերեն)
|
Ա. Գ. Գալստյան, Ա. Վ. Հովսեփյան , Վ. Վ. Պապոյան
Метод расчета поля нейтронов в ядерном реакторе с заданной нормировкой потока (Նեյտրոնների դաշտի հաշվարկը միջուկային ռեակտորում հոսքի տված նորմավորմամբ)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 43-46 (ռուսերեն)
|
Ա.Վ. Հովսեփյան , Ի. Ն. Հայրապետյան
Оптимизация картограммы топливной загрузки реактора (Ռեակտորի վառելիքի բեռնման օպտիմացման քարտագիրը)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 144-145 (ռուսերեն)
|
Ա. Վ. Հովսեփյան , Ի. Ն. Հայրապետյան
Применение метода суперпозиции для расчета нестационарного переноса нейтронов в реакторах (Սուպերպոզիցիայի եղանակի օգտագործումը ռեակտորում ոչ ստացիոնար նեյտրոնների անցման հաշվարկի համար)
1983 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #3, էջ 141-143 (ռուսերեն)
|
Оптимизация распределения топлива в конечном цилиндрическом реакторе (Վառելիքի բաշխման օպտիմալացումը վերջավոր գլանային ռեակտորում)
1982 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 69-77 (ռուսերեն)
|
Ա. Վ. Հովսեփյան , Ի. Ն. Հայրապետյան, Ռ. Ա. Տարանյան
Расчет нестационарного переноса нейтронов в плоской среде шестигранной структуры методом суперпозиции (Նեյտրոնների ոչ ստացիոնար տեղաշարժի հաշվարկը վեցանիստ կառուցվածքով հարթ միջավայրում վերադրման մեթոդով)
1981 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 77-80 (ռուսերեն)
|
Ա. Վ. Հովսեփյան , Ի. Ն. Հայրապետյան, Ռ. Ա. Տարանյան
Метод расчета нестационарного переноса нейтронов с применением принципа суперпозиции (Հաշվարկման մեթոդ նեյթրոնների ոչ ստացիոնար անցման համար սուպերպոզիցիայի սկզբունքի կիրառումով)
1980 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 65-69 (ռուսերեն)
|
Ա. Վ. Հովսեփյան , Ի. Ն. Հայրապետյան
Расчет выгорания водо-водяных цилиндрических реакторов на малой ЭВМ (Գլանային ռեակտորների վառելիքի այրման հաշվարկը փոքր ԷՀՄ-ով)
1978 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #1, էջ 71-75 (ռուսերեն)
|
Об устойчивости и радиальных пульсациях вращающихся нейтронных звезд
1973 | Հոդված/Article
Астрон.ж., т.50, 48-59, 1973
Гравитационный дефект массы вращающихся белых карликов и нейтронных звезд
1973 | Հոդված/Article
Астрон.ж.,т.50, с.989-995, 1973
Влияние сплюснутости на устойчивость и пульсации вращающихся нейтронных звезд
1973 | Հոդված/Article
ДАН Арм. ССР, т.56, с. 290-294 , 1973
Энергетические состояния вращающихся белых карликов и нейтронных звезд
1972 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов советской гравитационной конференции, Ереван,1972
Эволюция и радиальные пульсации изотермических белых карликов с учетом вращения, эффектов нейтронизации и ОТО
1971 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.7, с.107-119, 1971
Радиальные пульсации вращающихся белых карликов с учетом эффектов ОТО и нейтронизации
1970 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.6, 601-613, 1970
Влияние нейтронизации на критические параметры изотермических белых карликов
1968 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.4, с.643-646, 1968