Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Գոհար Հրայրի Հարությունյան

Պրոֆեսոր | Ակադեմիկոս Գ. Սահակյանի անվան տեսական ֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1963 - 1968 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող
1968 - 1971 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
1974 թ. Ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու- 01.04.02 ,Կիեվ, Պտտվող կոնֆիգուրացիաների մոդելներ ԸՀՏ-ում
2000թ. Ֆիզ.-մաթ. գիտ.դոկտոր- –Ա.04.02, Երևան,Էյնշտեյնի և ՅԴԴ Տեսությունների կոսմոգոնիական և կոսմոլոգիական կիրառությոնները

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
1971-1974 տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի կրտ. գիտ. աշխատող
1974-1981 տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս
1981-2010 տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ (կոչում`1981թ.)
2010– տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
2013-2018 տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ


Կարդացվող դասընթացները
Դասական մեխանիկա, թերմոդինամիկա և վիճակագրական ֆիզիկա, խմբերի տեսութուն, վիճակագրական ֆիզիկայի հատուկ հարցեր, գրավիտացիայի տեսություն, Գրինի ֆունկցիայի մեթոդը ֆիզիկայում:

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Հարաբերականության ընդհանուր տեսություն և գրավիտացիայի ալտերնատիվ տեսություններ, նրանց աստղաֆիզիկական և կոսմոլո-գիական կիրառությունները, Գրավիտացիայի սկալյար–թենզորական տեսություն

Մասնագիտական անդամակցություն
2000թ.-մինչ այժմ -ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ,
2016 թ.- ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ինստիտուտի գիտխորհուրդի անդամ - մինչ այժմ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1993- Սորոսի դրամաշնորհ
2001- Անսեֆ դրամաշնորհ
2002-Անսեֆ դրամաշնորհ
2003-2005-ՄԳՏԿ Ա-773,
2006-2009- ՄԳՏԿ Ա-1295, Ա-1368
2013-2015-ՀՀ Գիտ.Պետ. Կոմ.-ի 13-1C040 դրամաշնորհ
2015-2017- ՀՀ Գիտ.Պետ. Կոմ.-ի 15RF-009 դրամաշնորհ,
2017-2018- ՀՀ Գիտ.Պետ. Կոմ.-ի 15T-1C110 դրամաշնորհ
2022-2024, SCS Armenia 2AG-1C047

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Պարգևներ
ԵՊՀ-ի Ոսկե մեդալ

hagohar@ysu.am

Динамика космологичецкой модели с конформно-связанным скалярным полем
2021 | Հոդված/Article
Астрофизика, 64,3, 2021, 401-415
Dynamics of a cosmological model with a conformally-coupled scalar field
2021 | Հոդված/Article
Astrophysics 64, 355-369 (2021)
Qualitative Analysis of Cosmological Models in f (R)-Gravity
2018 | Հոդված/Article
Communications of BAO, Vol.2 (LXV), 291-302, 2018
Dynamics of the Quasi-de Sitter Model of the Early Universe
2018 | Հոդված/Article
Physics of Atomik Nuclei, no.6. 860-864, 2018
Об одном сценарии расширения ранней Вселенной
2017 | Թեզիս/Thesis
XVI Всероссийская гравитационная конференция, Международная конференция по гравитации, космологии и астрофизике. 2017, стр. 50
Об ускоренном расширении ранней и поздней Вселенной в рамках скалярно-тензорной теории тяготения
2017 | Հոդված/Article
Астрофизика (Astrophysics). 2017, 60, стр. 159-168
|
Кинетические и термодинамические аспекты ориентационного роста алмаза
2017 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Физика (Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences). 2017, т.52, №3, стр. 321–330
|
Nucleation in pressure chamber as a rezult of a direct graphite-to-diamond transition.Stochastic appromaximation
2016 | Հոդված/Article
International Conference on Electron,Pozitron, Neutron and X-Ray Scattering under External Influences. 2016, p. 166-174
|
Էդուարդ Վարդանի Չուբարյան. գիտնականը, ուսուցիչը և գիտության կազմակերպիչը (Ակադեմիկոս Էդուարդ Չուբարյանի 80 ամյակին)
2016 | _____________
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 3-5

|
On a possible inflationary model of the early universe (Վաղ տիեզերքի հնարավոր ինֆլյացիոն մոդելի մասին)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 11-14
|
Conformal Representations of the General Scalar-Tensor Theory and Cosmological Models
2016 | Հոդված/Article
Gravitation & Cosmology. 2016, Vol. 22, 193-198 pp.
Qualitative evolution in f(R) cosmologies
2016 | Հոդված/Article
General Relativity and Gravitation. 2016, 48, 1-21 pp.
Nucleation in High-Pressure Chamber as a Result of a Direct Graphite-to-Diamond Transition. Stochastic Approximation
2016 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics. 2016, 9, 1, 6-14 pp.
Representation of the evolution of the Universe in the JBD theory considering vacuum phenomena
2016 | Հոդված/Article
Proceedings of Science. 2016, MPCS2015, 019/1-8 pp.
Late stage of the Universe evolution taking into account the vacuum effects
2015 | Թեզիս/Thesis
The Modern Physics of Compact Stars, 2015, p. 8
О некоторых свойствах стационарного гравитационного поля
2015 | Հոդված/Article
Астрофизика, 58, 431-438, 2015
R.M. Avagyan, G. Harutyunyan , A.V. Hovsepyan, A.S. Kotanjyan
Representacion of the evolution of the Universe in the JBD theory considering vacuum phenomena,P0S( MPCS 2015) 019
2015 | Հոդված/Article
The Modern Physics of Compact Stars,1-8, 2015
Some properties of stationary gravitational fields
2015 | Հոդված/Article
Astrophysics, Armenia, 2015, 58,3, 397-405 p.
Модель де-Ситтера в присутствии скалярных полей III
2014 | Հոդված/Article
Астрофизика, 2014, 57, вып. 1.
Р. М. Авагян, Г. Г. Арутюнян , А. В. Овсепян, А. С. Котанджян
Модель де-Ситтера в присутствии скалярных полей
2014 | Հոդված/Article
Астрофизика, 57,327-336 ,2014
The cosmological Repulsion in presence of Scalars Fields
2013 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics, vol. 6, issue 1, pp. 7-34 ajp.asj-oa.am/576/1/02-Chubaryan.pdf, 2013
Модель де-Ситтера в присутствии скалярных полей II
2013 | Հոդված/Article
Астрофизика, 56, вып.4, 2013, Astrophysics.Vol.56. No.4 December, с. 617-623, pp. 561-568, 2013
R.M. Avagyan, G. Harutyunyan , E. Chubaryan, A.V. Ovsepyan, A.S. Kotanjyan
Comparision of accelerations of the model Universe in the “Einstein” and “proper frames” of the Jordan’s theory of gravitation
2013 | Հոդված/Article
Conference “The Modern Physics of compact Stars and Relativistic Gravity”, 18-21 September, 2013, Yerevan, Armenia
R.M. Avagyan, G. Harutyunyan , E. Chubaryan, A.V. Ovsepyan, A.S. Kotanjyan
Comparision of accelerations of the model Universe in the “Einstein” and “proper frames” of the Jordan’s theory of gravitation
2013 | Հոդված/Article
Conference “The Modern Physics of compact Stars and Relativistic Gravity”, 18-21 September, 2013, Yerevan, Armenia
The model de Sittera in presence of scalar fields I
2013 | Հոդված/Article
Astrophysics, 56, pp. 471-480, 2013
Գրավիտացիայի թենզորա-սկալյար տեսությունները ժամանակակից կոսմոլոգիայի համատեքստում
2012 | Հոդված/Article
“Աստղաֆիզիկա,գրավիսացիա և քվանտային ֆիզիկա” էջ 34-46, Ե., 2012
Մոդիֆիկացված կոսմոլոգիական մոդելներ ՅԲԴ տեսությամբ
2012 | Հոդված/Article
“Աստղաֆիզիկա,գրավիսացիա և քվանտային ֆիզիկա” Ե., էջ 47-52, 2012
Structure formation in the framework of tenzor-scalar theoties of gravity
2012 | Հոդված/Article
39-H Cospar Sci.Assembly India, p. 17 2012
R.M. Avagyan, G. Harutyunyan
Modification cosmological models in JBD theory
2012 | Հոդված/Article
Conference “Astrophysics, Gravitation and Quantum physics”, Yerevan, 2012
О конформных аналогах теории Йордана-Бранса-Дикке II
2011 | Հոդված/Article
Астрофизика, 54,вып. 4, с. 631-640, 2011
Ռ. Մ. Ավագյան , Գ. Հ. Հարությունյան , Վ. Վ. Հարությունյան , Վ. Ս. Բաղդասարյան, Ե. Մ. Բոյախչյան , Վ. Ա. Աթոյան , Կ. Ի. Փյուսքուլյան, Մ. Գերչիկով
Study on physical regularities of a wide spectrum aerosols behavior at its filtration through super-thin materials (Լայն տիրույթի աերոզոլների վարքի ֆիզիկական օրինաչափությունների հետազոտումը, երբ դրանք անցնում են գերբարակ նյութերով)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #3, էջ 51–56
|
Universe evolution in the Einstein frame of Jordan–Brans–Dicke theory (Տիեզերքի էվոլյուցիան Յորդան–Բրանս–Դիկեի տեսության էյնշտեյնյան ներկայացմամբ)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #2, էջ 49–54
|
Role of a scalar field in the radiation dominated epoch of the Universe Evolution
2007 | Հոդված/Article
Astrophysics, Volume 51, Issue 1, 121-129, 10.1007/s10511-008-0013-6, 2008
Role of a Scalar Field in the radiation dominated epoch of the Universe Evolution
2007 | Հոդված/Article
Astrophysics, 51, pp. 151-159, 2007
The cosmological scalar in the Jordan-Brans-Dicke Theory
2005 | Հոդված/Article
Astrophysica, 48, pp. 455-466, 2005
G.Harutyunyan , V. Papoyan
Einstein Representation Jordan-Brans-Dicke Theory of Gravitation
2001 | Հոդված/Article
Astrophysics, 44, pp. 483-492, 2001
Эйнштейновское представление тензорно-скалярных теорий гравитации (Գրավիտացիայի տենզորա-սկալյար տեսությունների Էյնշտեյնյան ներկայացումը)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 58-64 (ռուսերեն)
|
Условия в центре звездной конфигурации при наличии скалярного поля (Աստղային կոնֆիգուրացիայի կենտրոնական պայմանները սկալյար դաշտի առկայությամբ)
2000 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 123-125 (ռուսերեն)
|
Գ. Հ. Հարությունյան , Ա. Է. Մալումյան, Վ. Վ. Պապոյան, Ե. Ս. Հովհաննիսյան
Радиальные пульсации самогравитирующих конфигураций в теории Йордана-Бранса-Дикке (Ինքնաձգողական կոնֆիգուրացիաների շառավղային բախումները Յորդան-Բրանս-Դիկկեի տեսության սահմաններում. I)
1995 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 27-32 (ռուսերեն)
|
Գ. Հ. Հարությունյան , Ե. Ս. Հովհաննիսյան, Վ. Վ. Պապոյան, Լ. Հ. Պետրոսյան
Статические сферически-симметричные конфигурации с однородным распределением вещества в обобщенной теории гравитации (Նյութի համասեռ բաշխումով ստատիկ կենտրոնահամաչափ կոնֆիգուրացիաները ձգողականության ընդհանրացված տեսության շրջանակներում)
1995 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 46-53 (ռուսերեն)
|
Գ. Հ. Հարությունյան , Ա. Է. Մալումյան, Վ. Վ. Պապոյան
Об отсутствии коллапса в рамках обобщенной теории тяготения (Կոլապսի բացակայության մասին ձգողականության ընդհանրացված տեսության շրջանակներում)
1994 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #1, էջ 62-66 (ռուսերեն)
|
G.H. Harutyunyan , V.V. Papoyan
Friedman type’s Cosmological Solutions in Tensor-scalar Theory of Gravitation
1993 | Հոդված/Article
Astrophysics, 33, 583-592, 1993
G.H. Harutyunyan , V.V. Papoyan
A New Approach to solution of the Axisymmetric Stationary General Relativity Equations
1990 | Հոդված/Article
Astrophysics, 32, 453-463, 1990
G. Harutyunyan , V. V. Papoyan, A. Sarkissian, G. Sahakian
Deformation energy and Thermal Cooling of the Rotating Neutron Stars
1990 | Գիրք/Book
Astrophysics 33, 69, 78, 1990
Գ. Հ. Հարությունյան , Վ. Վ. Պապոյան
Несжимаемая жидкость в теории тяготения Эйнштейна (Անսեղմելի հեղուկը Էյնշտեյնի ձգողականության տեսությամբ)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 56-61 (ռուսերեն)
|
G.H. Harutyunyan , V.V. Papoyan
Charged Axisymmetric Solution in General Relativity
1989 | Հոդված/Article
Astrophysics 30, 409-421, 1989
Գ. Հ. Հարությունյան , Լ. Սկալակ, Պ. Տառաբեկ, Լ. Բ. Թավաքալյան
Использование температур нейтрального газа для вычисления концентрации электронов в плазме (Չեզոք գազի ջերմաստիճանի օգտագործումը պլազմայում էլեկտրոնների կոնցենտրացիան հաշվելու համար)
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 65-69 (ռուսերեն)
|
G. H. Harutyunyan , V. V. Papoyan
Static Field in Generalized Theory of Gravitation
1985 | Հոդված/Article
Astrophys. And Spase Sci., 117, 189-198, 1985
Оптимизация распределения топлива в конечном цилиндрическом реакторе (Վառելիքի բաշխման օպտիմալացումը վերջավոր գլանային ռեակտորում)
1982 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 69-77 (ռուսերեն)
|
Պ. Բ. Աբրահամյան, Գ. Հ. Հարությունյան
Новый вариант обобщенной теории гравитации (Զգողականության ընդհանրացված տեսության նոր տարբերակը)
1981 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 50-54 (ռուսերեն)
|
Internal Structure of the Rotating Baryonic Stars
1973 | Հոդված/Article
Astronom.Journ. 50, 60-65, 1973
Quasi radial Pulsations of the Rotating Superdense Configurations In General Relativity
1972 | Հոդված/Article
Astronom. Journ., 49, 1216-1221, 1972
Rotating Superdense Configurations In General Relativity
1971 | Հոդված/Article
Astronom. Journ., 48, 496-505, 1971