Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Իշխան Վոլոդյայի Վարդանյան

Ասիստենտ | Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
2009 - 2012 թթ. Ասպիրանտուրա, Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2007 - 2009 թթ. Մագիստրատուրա, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2003 - 2007 թթ. Բակալավրիատ, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու, «Պորֆիրինների փոխազդեցությունը տՌՆԹ-ի հետ», ԵՊՀ-ում գործող 051 կենսաֆիզիկայի մասնագիտական խորհուրդ, 2012թ.

Աշխատանքային փորձ
2017 թ-ից ԵՊՀ Գիտական քաղաքականության վարչության պետ
2016 - 2017 թթ. ԵՊՀ Գիտակազմակերպական վարչության պետ
2014 - 2015 թթ. ԵՊՀ Գիտակազմակերպական բաժնի վարիչ
02.07.2018 - 31.08.2018 թթ. Հրավիրված գիտաշխատող Center CIC BiomaGUNE, San Sebastian, Spain
01.08.2017 - 31.08.2017 թթ. Հրավիրված գիտաշխատող Center CIC BiomaGUNE, San Sebastian, Spain
01.07.2016 - 31.08.2016 թթ. Հրավիրված գիտաշխատող Institute for Medical Physics and Biophysics, Leipzig University, Germany
08.06.2015 - 08.08.2015 թթ. Հրավիրված գիտաշխատող Institute for Medical Physics and Biophysics, Leipzig University, Germany
13.04.2014 - 25.04.2014 թթ. Հրավիրված գիտաշխատող Institute for Medical Physics and Biophysics, Leipzig University, Germany
2014 թ-ից Գիտաշխատող, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից «Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա» գիտահետազոտական լաբորատորիա:
2010 թ-ից Ասիստենտ, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն:
2010 - 2014 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից «Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա» գիտահետազոտական լաբորատորիա:
2006 - 2010 թթ. Լաբորանտ, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից «Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա» գիտահետազոտական լաբորատորիա:

Հասարակական աշխատանքի փորձ
2014 թ-ից մինչ օրս Հայկական գիտական միավորման հիմնադիր և նախագահ
2011 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ երիտասարդ գիտնականների միավորման խորհրդի անդամ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա - ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի 1 կուրսի ուսանողներին
ԴՆԹ Սեկվենավորում - ԵՊՀ մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի մագիստրոսներին

Գիտական հետաքրքրությունների բնագավառը
Կենսապոլիմերների ջերմակայունության և կորֆորմացիայի հետազոտությունը տարբեր միջավայրերում (թթվային և ալկալիական միջավայրերում, միավալենտ և երկվալենտ մետաղական իոնների առկայության դեպքում): Կենսապոլիմեր – լիգանդ փոխազդեցություն: Մեմբրանային տրանսպորտ: Անոմալ դիֆուզիա: Նանոնմասնիկների դիֆուզիան պոլիէլեկտրոլիտային բազմաշերտերում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2018 - 2020 թթ. 18T-1F055, Միզանյութի ազդեցությամբ պայմանավորված մարդու թելոմերային ԴՆԹ-ի կոնֆորմացիոն անցումները, ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ թեմատիկ դրամաշնորհային ծրագիր
2015 - 2019 թթ. Հորիզոն 2020 HYMADE project H2020-MSCA-RISE-2014- GA nº645686
2014 - 2017 թթ. Tempus VERITAS դրամաշնորհային ծրագիր
2015 - 2017 թթ. 15T-1F048, Մարդու թելոմերային ԴՆԹ-ի կենսաբա-նական ֆունկցիայի ֆիզիկական բնութագրությունը, ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ թեմատիկ դրամաշնորհային ծրագիր
2013 - 2015 թթ. 13-1F094, ԴՆԹ-ի և պոլինուկլեոտիդների հետ նոր կենսաբանորեն ակտիվ մետաղապորֆիրինների կապման ընտրողականության հետազոտությունը, ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ թեմատիկ դրամաշնորհային ծրագիր
2011 - 2013 թթ. Հայ-բելառուսական դրամաշնորհ 11РБ-017
2010 թ. «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2010» «11A-1f040»
2008 թ. ANSEF 08

Պարգևներ
2012 թ. Biophysical Society Travel Award
2010 թ. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կրթական պարգև, «Լավագույն ասպիրանտ» անվանակարգում
2009 թ.Նորայր Քոչարյանի անվան «լավագույն մագիստրոսական աշխատանք» պարգև

Անդամակցություն (մասնակցություններ խորհուդներին
ԱՄՆ Կենսաֆիզիկայի ասոցիացիայի անդամ
Հայաստանի կենսաքիմիկոսների ասոցիացիայի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ishkhan@ysu.am

The influence of urea on G-quadruplex and i-motif structures in complementary DNA sequences (Միզանյութի ազդեցությունը i-մոտիֆ և G-քուադրուպլեքս կառուցվածքների վրա ԴՆԹ-ի կոմպլեմենտար հաջորդականություններում)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #2, էջ 115-122
|
Ishkhan Vardanyan , Zaven Navoyan, Sergio Enrique Moya, Valeri Arakelyan , Edwin Donath
Flow Cytometry Study of the Non-Fickean Diffusion of Small-Charged Molecules in Poly(diallyl dimethyl ammonium chloride)/Poly(styrene sodium sulfonate) Multilayers: Impact of the Layer Number, Top Layer, and Concentration of Diffusing Molecules
2019 | Հոդված/Article
J. Phys. Chem. B, 2019, 123 (9), pp. 2182–2189
E.Donath, I. Vardanyan , S. Meyer, R. A. Murray, S. E. Moya, Z. Navoyan, V. Arakelyan
Atypical Diffusion Monitored by Flow Cytometry: Slow Diffusion of Small Molecules in Polyelectrolyte Multilayers
2018 | Հոդված/Article
Nanoscale, 2018,10, pp. 765-772
Yeva B. Dalyan , Ishkhan Vardanyan , Lusine Aslanyan, Tigran V. Chalikian, Jordan Ko, Byul G.Kim
Effect of urea on G-quadruplex stability
2017 | Հոդված/Article
Journal of Physical Chemistry B. 2017, 121, pp. 6511-6519
|
Thermodynamics of interaction of meso-tetra-(4Noxyethylpyridyl) porphyrin and its Cu(II)- and Co(II)- containing derivatives with A and B forms of DNA
2017 | Հոդված/Article
Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2017, Vol. 21, Issue 11, 731-738 pp.
The investigation of sodium-induced G-quadruplex stability and thermodynamics in urea solutions
2015 | Թեզիս/Thesis
International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 24-30 September 2015, Yerevan, Book of Abstracts, p.42
|
The Influence of the Form of tRNA on Complex Formation with Porphyrins
2014 | Թեզիս/Thesis
Biophysical Journal, Vol. 106, Issue 2, p. 282a (2014)
The peculiarities of complex formation of porphyrins with transfer RNA
2014 | Թեզիս/Thesis
FEBS Journal, Vol. 281, Iss. s1, p. 399-400 (2014)
The interaction of Zn metalloporphyrin with different forms of tRNA
2013 | Թեզիս/Thesis
Biophysical Journal, Vol. 104, Issue 2, S1, p. 263a, (2013)
The interaction of porphyrins with different forms of tRNA
2013 | Թեզիս/Thesis
International Conference “Physical Concepts of Nucleic-Acid Structure and Behavior” May 27-29, 2013, Yerevan, Armenia , Abstracts, p. 27
Interaction of Porphyrins with tRNA.The influence of Ionic Strength
2012 | Թեզիս/Thesis
Biophysical Society 56th Annual Meeting, February 25-29, 2012, San Diego, USA, Abstract issue, Biophysical Journal, Vol. 102 Iss. 3, S1, p. 635a. (2012)
The interaction of ZnTOEPyP4 porphyrin with tRNA. The influence of ionic strength
2012 | Հոդված/Article
Biolog. Jour. of Armenia, 64(1) p. 105-107 (2012)
Մոլեկուլային ֆիզիկա
2012 | Գիրք/Book
Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I (վերահրատ.)// ԵՊՀ, Երևան, 2012, էջ79
Варданян И.В. , Галюк Е.Н, Ландо Д.Ю., Далян Е.Б
Взаимодействие металлопорфирина CuTOEPyP4 с транспортной РНК
2011 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, Том 16 No5, вып. 2, с. 26-30, (2011)
Влияние рН на взаимодействие TOEPyP4 с тРНК и ДНК
2010 | Հոդված/Article
Юбилейная научная сессия СНО посвященная 90-летию ЕГУ,11-15 мая 2009г. Сборник Статей, Том 1, с. 145-149 (2010)
The influence of pH on Binding of Zn-meso-tetra-(4N-hydroxyethyl-pyridyl) porphyrin with tRNA
2010 | Թեզիս/Thesis
An International Symposium on “Solvation and Ionic Effects in Biomolecules: Theory to Experiment”, May 17-21, 2010, Tsakhkadzor, Armenia , Abstracts, p. 40.
Dalyan Y.B. , Vardanyan I.V. , Chavushyan A.S., Balayan G.
Peculiarities of Interaction of Porphyrins with tRNA at Low Ionic Strength
2010 | Հոդված/Article
J. of Biomol. Structure & Dynamics, v.28, N.1, p.123-131, 2010
Interaction of Zn-mesotetra-(4N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin with tRNA from E.Coli.The influence of pH
2009 | Թեզիս/Thesis
International Conference “Biotechnology and Health”-3 & DAAD Alumni seminar, October 15-17, 2009, Yerevan, Book of Abstract, p. 111
Y. Dalyan , I. Vardanyan , A. Chavushyan
Peculiarities of Interaction of Porphyrins with tRNA
2009 | Հոդված/Article
Abstracts of Albany 2009: 16th Conversation. June 16-20, Albany, New York, USA, Abstract #63. J Biomol Struct Dyn 26, 787-927 (2009)
Մոլեկուլային ֆիզիկա
2009 | Գիրք/Book
Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս II // ԵՊՀ, Երևան, 2009, էջ24
ArakelyanV.B., Aramyan K.S., Arustmyan V.M, Gevorgyan H.K., Karamyan K.K. , Vardanyan V.I. , Potikyan G.G.
Isotherms of particle adsorbtion on membranes on account of adsorption center changes
2009 | Հոդված/Article
Procedings of the Yerevan State Uneversity. Physycal and Mathematical Sciences. 2009, No1, p.49-53
Влияние pH на взаимодействие CuTOEPyP4 с ДНК (pH-ի ազդեցությունը ԴՆԹ-ի հետ CuTOEPyP4-ի փոխազդեցության վրա)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 97-100 (ռուսերեն)
|
The influence of рН on the interaction of CuTOEPyP4 with DNA
2008 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU, 2008, N. 3, p.97-100. (in Russian)
A.A. Ghazaryan, V.I. Vardanyan , L.R. Aloyan , M.A. Paytyan, E.B. Dalyan
The role of hydratation in “entropic” interaction of porphyrins with DNA
2008 | Թեզիս/Thesis
International Conference of Modern Problem of Chemical Physics, Yerevan, Armenia, book of Abstract, p.112 (2008)
Effect of modification of porphyrins on interaction with DNA. The influence of ionic strength
2008 | Թեզիս/Thesis
International Conference on “Modern problems of Chemical Physics, October 21-24, 2008, Yerevan, Book of Abstracts, p. 108.
Interaction of mesotetra (4N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin with tRNA from E.Coli
2008 | Հոդված/Article
International Conference “Biotechnology and Health”-2 & DAAD Alumni seminar, April 21-25, 2008, Yerevan, Book of Abstract, p.158-159
Влияние рН на взаимодействие CuTOEPyP4 с ДНК
2008 | Հոդված/Article
Ученые Записки ЕГУ, No 3, с.97-100 (2008)
J. Monaselidze, G. Majagaladze, Sh. Barbakadze, D. Khachidze, M. Gorgoshidze, Y. Kalandzdze, S. G. Haroutiunian , Y. B. Dalyan , V. I. Vardanyan
Microcalorimetric Investigation of DNA, poly(dA)poly(dT) and poly[d(A C)]poly[d(G T)] melting in the presence of Water Soluble (Meso tetra (4 N oxyethylpyridyl) Porphyrin) and its Zn Complex
2007 | Հոդված/Article
Journal of Biomol. Structure & Dynamics, 2007, v. 25, No. 4, p. 419-424
The Influence of ionic strength on the interactionof Porphyrins with DNA
2007 | Հոդված/Article
Vestnik SPSU, V 4, N2, pp. 48-52 (2007)
The influence of ionic strength on the binding of porphyrins with DNA
2007 | Հոդված/Article
Vestnik SPbSU.Ser.4 Physics, Chemistry, No. 2, p.48-52, 2007
Interaction of Porphyrins with DNA. Effect of Central metal and Peripheral Substituents
2006 | Թեզիս/Thesis
XIII Symposium of intermolecular interaction and conformations of molecules, Saint -Petersburg, Russia, book of Abstract, p.181 (2006)
Մոլեկուլային ֆիզիկա
2006 | Գիրք/Book
Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I // ԵՊՀ, Երևան, 2006, էջ72
A. A. Ghazaryan, Y. B. Dalyan , G. Haroutiunian, V. I. Vardanyan , R. K. Ghazaryan, T. V. Chalikian
Thermodynamics of Interactions of TAlPyP4 and AgTAlPyP4 Porphyrins with Poly(rA) poly(rU) and Poly(rI)poly(rC) Duplexes
2006 | Հոդված/Article
J. of Biomol. Structure & Dynamics, v.24, No.1, p.67-74, 2006
Interaction of Zn-containing meso-tetra-(3N-pyridyl) porphyrins with DNA. Effect of Peripheral Substituents.
2005 | Թեզիս/Thesis
International Symposium on Hydration and Thermodynamics of Molecular Recognition, Tsakhadzor, Armenia, Abstracts, p. 55 (2005)
The effect of peripheral substituent on interaction of meso-tetra-(3N-pyridyl)porphyrins with DNA
2005 | Թեզիս/Thesis
European Biophysics Journal, Vol.34, No.6, p. 667 (2005)
Асланян В. М., Морозов В. Ф. , Варданян В. И. , Бархударян В. Г. , Аветисян М. Г., Оксузян К. А., Фаршян Г. С.
Способ ускоренных испытаний полиэтилена и изделий на его основе
1980 | Հոդված/Article
Авт. свид. No. 2985-884, (СССР), 1980