Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Կարեն Մերուժանի Շահաբասյան

Պրոֆեսոր | Ակադեմիկոս Գ. Սահակյանի անվան տեսական ֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1969 թ. Երեվանի Պետական Համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
1980թ, ֆիզ .մաթ. գիտ. թեկնածու, “Բաբախիչների մագնիսական դաշտերի
ստեղծման մի քանի մեխանիզմներ ”, ԵՊՀ:
1992թ, ֆիզ.մաթ. գիտ. Դոկտոր, “Նեյտրոնային աստղի առանցքահամաչափ մագնիսական դաշտերը”, ԵՊՀ
2001թ. Պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1971թ. մինչ այսօր ԵՊՀ տեսական ֆիզիկայի ամբիոն
1999թ. Գործուղում Ռոստոկի Համալսարան, ԳԴՀ
2012թ. Գործուղում Ֆրանկֆուրտի Համալսարան, Գերմանիա
2014թ. Գործուղում Ֆրանկֆուրտի Համալսարան, Գերմանիա

Կարդացվող դասընթացներ
Դասական մեխանիկա, Քվանտային Մեխանիկա, Գերհոսելիության և գերհաղորդականության տեսություն, Թենզորային վերլուծության հիմունքներ, Վիճակագրական ֆիզիկա և թերմոդինամիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
1.Երկբաղադրիչֆերմի հեղուկի գերհոսելիությունը
2.Քվարկային նյութի գերհաղորդականությունը գերխիտ նեյտրոնային աստղի միջուկում
3.Հարաբերականւոթյան ռելյատիվիստիկ տեսություն՝ նեյտրոնային աստղերի ևսպիտակ թզուկների գրավիտացիոն ճառագայթումը

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1999 դրամաշնորհ Volkswagen Stiftung.
2002 դրամաշնորհ ANSEF No PS 51-01
2003 դրամաշնորհ CRDF AP2-3207 / NFSAT 087-02
2005 դրամաշնորհ ANSEF No 05-PS-astroth-811-78
2006 դրամաշնորհ CRDF/NFSAT ARP2-3232-YE-04
2011 դրամաշնորհ State Science Com. of Armenia No 11-1c107
2011 դրամաշնորհ Volswagen Stiftung No 85 182

Մասնագիտական անդամակցություն
1999 ՆԱՏՈ-յի Գիտական Ծրագրերի փորձագետ
2003 CRDF-ի գիտական ծրագրերի փորձագետ
2007թ-ից Բյուրականի աստղադիտարանի թեկնածուական խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Էլ. փոստ
kshahabas@ysu.am

Shahabasyan Karen , Shahabasyan Meruzhan, Sedrakian Armen
Extended time-dependent Ginzburg-Landau equations for rotating two-flavor color superconductors
2015 | Թեզիս/Thesis
The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, 2015, p. 13
K.M. Shahabasyan , M.K. Shahabasyan, A.D. Sedrakian
Time-dependent Ginzburg- Landau equations for rotating two-flavor color superconductors
2014 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series, v. 496, 012018, 2014
K.M. Shahabasyan , M.K. Shahabasyan, A.D. Sedrakian
Extended time-dependent Ginzburg- Landau equations for rotating two-flavor color superconductors
2014 | Հոդված/Article
Astrophy¬sics, v. 57, p. 105-118, 2014
K.M. Shahabasyan , M.K. Shahabasyan, A.D. Sedrakian
Time-dependent Ginzburg-Landau equations for rotating two-flavor color superconductors
2013 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 56, p. 255-266, 2013
K.M. Shahabasyan , M.K. Shahabasyan
Time-dependent Ginzburg-Landau equations for rotating superconductors with paramagnetic impurities
2012 | Հոդված/Article
Journal of Contem¬porary Physics, v. 47, p.257-259, 2012
K.M. Shahabasyan , M.K. Shahabasyan
Vortex structure of neutron stars with triplet neutron superfluidity
2011 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 54 , p.429-438, 2011
K.M. Shahabasyan , M.K. Shahabasyan
Oscillations in the angular velocity of pulsars
2011 | Գիրք/Book
Astrophysics, v. 54, p. 111-116, 2011
The magnetic field of pulsars. In Neutron Stars
2008 | Հոդված/Article
Supernovae and Supernova Remnants, pp 67-107, 2008, Nova Publish
D. M. Sedrakian , K. M. Shahabasyan , D. Blaschke, M. K. Shahabasyan
Vortex structure of neutron stars with CFL quark cores
2008 | Հոդված/Article
Astrophysics, Volume 51, Issue 4, pp 544-558, 2008
Magnetic field of a neutron star with a superconducting quark core
2007 | Հոդված/Article
Astrophysics, v.50, p. 65-75, 2007
Magnetic field of compact stars with superconducting quark cores . “Superdense QCD matter and compact stars.”
2006 | Հոդված/Article
NATO Science Series II, v. 197, p. 263-275, 2006, Springer
Gravitational radiation from differentially rotating and oscillating white dwarfs
2006 | Հոդված/Article
Astro¬physics, v. 49, p. 201-210, 2006
D.M. Sedrakian , M. Benacquista, M.V. Hairapetyan, K.M. Shahabasyan , A.A. Sadoyan
Gravitational radiation from differentially rotating white dwarfs
2004 | Հոդված/Article
Classical & Quantum Gravity, v. 21, p. 5493-5502, 2004
D.M. Sedrakian , M. Benacquista, M.V. Hairapetyan, K.M. Shahabasyan , A.A. Sadoyan
Gravitational radiation from pulsating magnetic white dwarfs
2004 | Հոդված/Article
Astrophysics, v.47, p. 324-334, 2004
D.M. Sedrakian , M. Benacquista, K.M. Shahabassian , A.A. Sadoyan, M.V. Hairapetyan
Gravitational radiation from fluctuations in rotating neutron stars
2003 | Հոդված/Article
Astrophysics, v.46, p. 445-454, 2003
M. Benacquista, D.M. Sedrakian , K.M. Shahabasyan , M.V. Hairapetyan
Gravitational radiation from pulsating white dwarf
2003 | Հոդված/Article
Astrophysical Journal, v. 596, L. 223-226, 2003
D.M. Sedrakian , D. Blaschke, K.M. Shahabasyan , D.N. Voskresensky
Meissner effect for “color” superconducting quark matter
2002 | Հոդված/Article
Физика Элем. Част. И Атом. Яд., т. 33 в. 7, с. 190-201, 2002
Structure of the magnetic field of a neutron star
2002 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 45, p. 358-364, 2002
Meissner effect for “color” superconducting quark matter
2001 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 44, p. 359-368, 2001
Diquark condensates and the magnetic field of pulsars
1999 | Հոդված/Article
Astronomy & Astrophysics, v. 350, L. 47-50, 1999
Fluctuational mechanism of formation of proton vortices in the “npe”-phase of a neutron star
1999 | Հոդված/Article
Astrophy¬sics, v. 42, p. 169-176, 1999
Relaxation time of the superfluid core of a neutron star
1997 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 40, p. 320-326, 1997
Quasi-sinusoidal oscillations of the angular velocity of pulsars
1995 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 38, p. 145-151, 1995
Superfluidity and the magnetic field of pulsars
1991 | Հոդված/Article
Soviet Physics Uspekhi, v. 34, p. 555-571, 1991
Spindown mechanisms and internal temperature of neutron stars
1990 | Հոդված/Article
Astrophysics, v 33, p. 324-331, 1990
Motion of vortices and dissipation of energy in the core of a neutron star
1990 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 32, p. 170-176, 1990
Magnetic dipole radiation from the cores of neutron vortex filaments
1989 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 31, p. 614-618, 1989
Asymmetric energy release in pulsars resulting from motion of vortices
1988 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 29, p. 492-497, 1988
Superconductivity of pion condensate in neutron stars
1988 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 28, p. 374-379, 1988
Paramagnetic effects in a superconducting neutron star
1986 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 25, p. 665-670, 1986
Relaxation times in superfluid cores of neutron stars
1985 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 22, p. 84-88, 1985
Վ. Մ. Գասպարյան, Գ. Ս. Մկրտչյան, Կ. Մ. Շահաբասյան
Магнитный момент нейтронной вихревой решетки пульсара (Պուլսարի նեյտրոնային մրրկային ցանցի մագնիսական մոմենտը)
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 56-61 (ռուսերեն)
|
Magnetic moments of neutron stars composed of a real baryon gas
1984 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 21, p. 656-664, 1984
Thermodynamics of superfluid solutions in the npe phase of a neutron star
1983 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 19, p. 175-182, 1983
On a mechanism of magnetic field generation in pulsars
1980 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 16, p. 417-422, 1980
Протонный ток в “npe”-фазе нейтронных звезд
1980 | Հոդված/Article
Доклады АН АРМ. ССР, т. 70, с. 28-32, 1980
Уравнения Гинзбурга-Ландау для двухкомпонентной ферми-жидкости. 2
1980 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, № 1, с. 46-56, 1980
Уравнения Гинзбурга-Ландау для двухкомпонентной ферми-жидкости. 2. Уравнение для сверхпроводящего протонного тока (Երկկոմպոնենտ ֆերմի-հեղուկի Գինզբուրգ-Լանդաուի հավասարումները: 2. Գերհաղորդիչ պրոտոնային հոսանքի հավասարումը)
1980 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #1, էջ 46-56 (ռուսերեն)
|
Система уравнений для функций Грина двухкомпонентной сверхтекучей ферми-жидкости при абсолютном нуле температур (Երկկոմպոնենտ գերհոսելի ֆերմի-հեղուկի Գրինի ֆունկցիաների հավասարումների համակարգը բացարձակ զրո ջերմաստիճանում)
1979 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 62-70 (ռուսերեն)
|
Уравнение Гинзбурга-Ландау для двухкомпонентной ферми-жидкости. I. Система уравнений для функций Грина (Գինզբուրգ-Լանդաուի հավասարումները երկկոմպոնենտ ֆերմի հեղուկի համար)
1979 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 72-82 (ռուսերեն)
|
Система уравнений для функций Грина двухкомпонентной ферми-жидкости при T=0
1979 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, № 3, c. 62-70, 1979
Уравнения Гинзбурга-Ландау для двухкомпонентной ферми-жидкости 1
1979 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, № 2, с. 72-82, 1979
Inertial mechanism of generation of magnetic field in pulsars
1977 | Հոդված/Article
Astrophysics, v.13,p. 74-84, 1977
К теории вращающихся сверхпроводников
1976 | Հոդված/Article
Известия АН Арм. ССР, Физика, т. 11, с. 385-389, 1976
Внутренне магнитное поле пульсаров
1974 | Թեզիս/Thesis
Известия АН Арм. ССР, Физика, т. 10, с. 537, 1974
Internal magnetic field of pulsars
1974 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 10, p. 154-158, 1974
The magnetic field of pulsars
1972 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 8, p. 326-328, 1972