Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Լևոն Նիկոլայի Գալոյան

Ասիստենտ | Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
1993 - 2003 թթ. Երևանի թիվ 194 միջնակարգ դպրոց
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2009 - 2012 թթ. Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան

Գիտական աստիճան
ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու (2012)
Թեկնածուական - «Եռանկյունաչափական և Ուոլշի համակարգերով Ֆուրիեի շարքերի հանրագումարումը Չեզարոյի մեթոդով», 2012 թ. , ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2012 - 2016 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասիստենտ, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթ. անալիզ, Կոմպլեքս անալիզ, մաթ. ֆիզ. հավասարումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Հարմոնիկ անալիզ և մոտարկումների տեսություն, օրթոգոնալ վերլուծություններ

levongaloyan@ysu.am

Application of negative order Cesàro summability methods to Fourier–Walsh series of functions from L∞[0,1]
2019 | Հոդված/Article
Colloquium Mathematicum, 2019, 158, 2, 195-212 էջ
On Fourier series that are universal modulo signs
2019 | Հոդված/Article
Studia Mathematica, 2019, 249(2), 215-231 էջ
On the uniform convergence of negative order Cesaro means of Fourier series
2016 | Հոդված/Article
Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2016, v.434, iss.1, 554-567 pp.
Л. Н. Галоян , Р. Г. Меликбекян
О поведении коэффициентов Фурье–Уолша исправленной функции
2016 | Հոդված/Article
Сибирский математический журнал. 2016, 57, 3, стр. 641-649
О сходимости в метриках Lp средних Чезаро для рядов Фурье с монотонными коэффициентами
2016 | Հոդված/Article
Известия высших учебных заведений. Математика. 2016, 2, стр. 24-30
L. N. Galoyan , R. G. Melikbekyan
Behavior of the Fourier–Walsh coefficients of a corrected function
2016 | Հոդված/Article
Siberian Mathematical Journal. 2016, 57, 3, 505-512 pp.
Լ. Ն. Գալոյան , Ռ. Գ. Մելիքբեկյան
On the almost everywhere convergence of negative order Cesaro means of Fourier–Walsh series (Ֆուրիե–Ուոլշի շարքի Չեզարոյի բացասական կարգի միջինների զուգամիտության մասին)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 64-66
|
Convergence of Fourier series in classical systems
2015 | Հոդված/Article
Sbornik mathematics. 2015, 206, 7, p. 941-979