Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Մեխակ Վազգենի Հայրապետյան

Ասիստենտ | Ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի եւ աստղաֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1993-1996թթ. – Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտ
1988–1993 թթ. - Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ֆիզիկոս

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեզ “Բաբախիչների անկյունային արագության թռիչքները և ռելաքսացիան”, 2004 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2006 – 2014 թթ.-ԵՊՀ ակադեմիկոս Վ.Համբարձումյանի անվան Ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2005 – 2014թթ. - ԵՊՀ ակադեմիկոս Վ.Համբարձումյանի անվան Ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի գիտաշխատող
1995-2005թթ. – ԵՊՀ Ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացներ ԵՊՀ-ում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գերխիտ աստղերի գրավիտացիոն ճառագայթումը, Բաբախիչների պտույտի և ռադիոճառագայթման առանձնահատկությունները

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Volkswagen Stiftung Az 85 182
CRDF/ NFSAT ARP2-3232-YE-04
CRDF AP2-3207/NFSAT PH 067-02
FAR ANSEF 1389-PS- astroth

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Լաբորատոր պարապմունքների ուղեցույց: Մոլեկուլային ֆիզիկա
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2019, 60 էջ
Լաբորատոր պարապմունքների ուղեցույց: Մեխանիկա
2018 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2018, 150 էջ
Магнитное поле нейтронной звезды с кварковым ядром
2018 | Հոդված/Article
Астрофизика (Astrophysics), 2018 Том 61, Выпуск 4, 573-584 էջ
Генерация магнитного поля в гибридных звездах
2018 | Հոդված/Article
Астрофизика (Astrophysics), 2018, 61,1, стр. 131-140
|
Magnetic field of strange stars (Տարօրինակ աստղերի մագնիսական դաշտը)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 47-51
|
М. В. Айрапетян , Д. С. Багдасарян
О гравитационном излучении компактных звзд
2016 | Հոդված/Article
Astrophysics. 2016, 59, 93-102 pp.
Magnetic field of strange stars with rotating superfluid core
2016 | Հոդված/Article
Proceedings of Science. 2016, 017 p.
Generation and distribution of a magnetic field in superconducting strange stars
2015 | Հոդված/Article
Astrophysics. 2015, 58, p. 536-549
Strange quark stars with a rotating superfluid core
2015 | Հոդված/Article
Astrophysics. 2015, 58.2, p. 216-232
Mechanism for radio emission of pulsars
2015 | Հոդված/Article
Astrophysics. 2015, 58.1, p. 131-156
Magnetic field of strange stars with rotating superfluid core
2015 | Հոդված/Article
Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, 2015, 017/1-7 pp.
|
Relaxation of the Angular Velocity of Pulsars after Glitches
2014 | Հոդված/Article
Astrophysics, v.57, pp.90-104, 2014
Magnetosonic waves in the crust of a neutron star. Journal of Physics
2014 | Թեզիս/Thesis
Conference Series 496 (2014) 012017
Уравнение магнитной гидродинамики для коры нейтронной звезды
2013 | Հոդված/Article
Астрофизика, том 56, в.1, стр.89-98, 2013
Magnetohydrodynamic Equations for the Crust of Neutron Stars
2013 | Հոդված/Article
Astrophysics, v.56, pp.76-87, 2013
Magnetosonic waves in the crust of a neutron star
2013 | Հոդված/Article
Astrophysics, v.56, pp.229-245, 2013
Источник энергии радиоизлучения пульсаров
2012 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.55, в.3, с.421-432, 2012
Gravitational radiation from oscillating neutron stars
2012 | Հոդված/Article
Astrophysics, v.55, pp.242-250, 2012
Energy source for the radio emission from pulsars
2012 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 55, pp.377-386, 2012
Тороидальное магнитное поле сверхтекучей нейтронной звезды в пост-ньютоновском приближении
2011 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.54, в.1, с.121-128, 2011
Энергия магнитного поля как источник радиосветимости пульсаров
2011 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.54, в.4, с.571-579, 2011
Toroidal magnetic field of a superfluid neutron star in a postnewtonian approximation
2011 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 54, Issue 1, pp.100-110, 2011
Релаксация квантовых вихрей в сверхпроводниках II рода и в нейтронных звездах
2009 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.52, в.2, с. 391-300, 2009
Relaxation of quantum vortices in type II superconductors and in neutron stars
2009 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 52, Issue 2, pp.264-275, 2009
Electric and magnetic fields inside the superconducting core of neutron stars
2009 | Հոդված/Article
Astrophysics, vol. 52, issue 3, pp. 423-430, 2009
Gravitational radiation of a differentially rotating superfluid neutron star
2008 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 51, № 4, pp.559-564, (2008)