Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Սերգո Արմենակի Եպիսկոպոսյան

Դոցենտ | Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
ԲՈՒՀ - Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, 1991 - 1996 թթ.
Մագիստրատուրա - Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (ՀՊՃՀ), 1996 - 1998 թթ.
Ասպիրանտուրա - ՀՊՃՀ, 1998 - 2001 թթ.

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «L1 կշռային տարածություններում եռանկյունաչափական և Ուոլշի համակարգերով ունիվերսալ շարքեչի գոյության մասին», 1999 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2000 թ-ից գիտ. աշխատող, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ
Չափի տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մոտարկումների տեոսություն, օրթոգոնալ շարքեր, ազդանշանների տեսություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի մաթեմատիկոսների միության անդամ

sergoep@ysu.am

O тригонометрических рядах с монотонными коэффициентами
2011 | Հոդված/Article
"МАТЕМАТИКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ", 2011, Том 7, № 1, ст. 43-48
Епископосян С.А. , Казарян Г.Г., Саргсян А.С.
О тригонометрических рядах с монотонными коэффициентами
2010 | Հոդված/Article
Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, 2010 թ., հատոր 6, թիվ 3 , էջ 21-29
О сходимости рядов Фурье относительно обобщенной системы Уолша
2008 | Հոդված/Article
Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, 2008 թ., հատոր 4, թիվ 2-3 , էջ 11-15
Епископосян С. , Мадоян С.
О константах Лебега по обобщенной системе Уолша
2008 | Հոդված/Article
Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, 2008 թ., թիվ 4, էջ 16-21
On the divergence of Greedy algorithms with respect to Walsh subsystems in L1
2007 | Հոդված/Article
Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications, Volume 66, Issue 8, 2007, Pages 1782-1787
On greedy algorithms with respect to generalized Walsh system
2007 | Հոդված/Article
Global Journal of Pure and Applied Mathematics, V.3 , N 1, 2007, pp. 77-86
Existence of double Walsh series universal in weighted L1[0,1]2 spaces
2007 | Հոդված/Article
International Journal of Modern Mathematics, 2(2), 2007, pp. 231–247
О расходимости гриди алгоритма относительно обобщенной системы Уолша по норме L1
2006 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении: математика, English translation, "Journal of Contemporary Mathematical Analysis", том. 41, н. 2, 2006, стр. 14–25
On the existence of universal series by trigonometric system
2006 | Հոդված/Article
Journal of Functional Analysis, 2006, V. 230, p. 169-189
S. A. Episkoposian , M. G. Grigorian
Universal series by trigonometric system in weighted L1 [0,1] spaces
2006 | Հոդված/Article
International Journal Mathematics and Mathematical Scianeses , 2006, Art. ID 62909, p. 1–13
On divergence of Greedy algorithm by generalized Walsh systems in L1
2006 | Հոդված/Article
Izvestiya Natsionalnoi Akademii Nauk Armenii, English translation: Journal of Contemporary Mathematical Analysis, Vol.41, n.2, 2006, p. 14 – 24
О расходимости алгоритма “Greedy” относительно системы Уолша
2005 | Հոդված/Article
Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, 2005 թ., թիվ 3, էջ 16-22
Представление функций весового класса L1 триго-нометрическими рядами
2004 | Հոդված/Article
Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, 2004 թ., թիվ 4, էջ 36-43
О нуль-рядах по тригонометрической системе
2003 | Հոդված/Article
Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, 2003 թ., թիվ 1, էջ 36-43
On the existence of universal series by Walsh system
2003 | Հոդված/Article
Izvestiya Natsionalnoi Akademii Nauk Armenii, 2003, v.38 , n.4, p. 16–32
S.A. Episkoposian , M.G.Grigorian
Representation of functions on the weighted space L1 by trigonometric and Walsh series
2001 | Հոդված/Article
Analysis Math., 2001, v. 27. p. 261-277
О расходимости рядов Фурье-Уолша (Ֆուրյե-Ուոլշի շարքերի տարամիտության մասին)
2000 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 19-23 (ռուսերեն)
|
О расходимости рядов Фурье-Уолша
2000 | Հոդված/Article
Уч. Записки, ЕГУ, 2000, N 2, с. 19-23
On the series by Walsh system universal in weighted spaces L1
1999 | Հոդված/Article
Izvestiya Natsionalnoi Akademii Nauk Armenii, 1999, v.340, n.2, p. 16-32
S. A. Episkoposian , M. G. Grigorian
On universal trigonometric series in weighted spaces Լ1
1999 | Հոդված/Article
East Journal on Approximations, 1999, v.5, n.4, 483-492