Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Ստեփան Արմենի Սարգսյան

Ասիստենտ | Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
1997 - 2003 թթ. Երևանիթիվ 106 միջնակարգ դպրոց
2003 - 2007 թթ. Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատ
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀֆիզիկայիֆակուլտետիմագիստրատուրա
2013 - 2016 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու

Թեկնածուական
«Դասական համակարգերով ոչ գծային մոտարկման որոշ հարցեր», 2016 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2016 թ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթ. անալիզ, դիֆ. հավասարումներ, մաթ. ֆիզ. հավասարումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Հարմոնիկ անալիզ և մոտարկումների տեսություն, ազդանշանների և պատկերների մշակում, machine learning

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

stepansargsyan@ysu.am

Almost Everywhere Convergence of Greedy Algorithm with Respect to Vilenkin System
2018 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences), 2018, 53(6), 331–345 էջ
On the L1-convergence and behavior of coefficients of Fourier–Vilenkin series
2018 | Հոդված/Article
Positivity, 2018, Vol. 22, Issue 3, 897–918 pp.
On the fourier-vilenkin coefficients
2017 | Հոդված/Article
Acta Mathematica Scientia. 2017, 37, 2, pp. 1-9
|
On divergence of Fourier–Walsh series of continuous function (Անընդհատ ֆունկցիայի Ֆուրիե–Ուոլշի շարքի տարամիտության մասին)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #2, էջ 26-29
|