Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի եւ աստղաֆիզիկայի ամբիոն
Ակադեմիկոս Գ. Սահակյանի անվան տեսական ֆիզիկայի ամբիոն
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն
Օպտիկայի ամբիոն
Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն
Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
Ֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ
Ֆիզիկական էկոլոգիայի միջազգային գիտահետազոտական լաբորատորիա