Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>

Բակալավրիատ
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա
Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում


Մագիստրատուրա
Էլեկտրադինամիկական պրոցեսների 
համակարգչային մոդելավորում և նմանակում

ԳԲՀ ռադիոֆիզիկա և հեռահաղորդակցություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա
Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում
Հեռահաղորդակցությունև ազդանշանների մշակում

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Լ․ Ա․ Օդաբաշյան
Visualization of microwave absorption of the graphite periodical structure with thermoelastic optical microscope (Միկրոալիքային տիրույթում գրաֆիտի պարբերական համակարգի կլանման արտապատկերումը ջերմաառաձգական օպտիկական մանրադիտակի միջոցով)
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #3, էջ 172-178
|
Մ. Ալեքսանյան , Վ. Հարությունյան, Գ. Շահնազարյան, Գ. Շահխաթունի
Ջրածնի պերօքսիդի գոլորշիներ հայտնաբերող սենսորի պատրաստման եղանակ
2021 | Հոդված/Article
AM 3448 A, 2021-02-24, Հայաստան
H. Margaryan , N. Hakobyan, V. Abrahamyan, H. Chiligaryan, P. Gasparyan, N. Tabirian, O. Goushcha
"Apparatus for filling liquid crystal device with liquid crystal substance"
2021 | Արտոնագիր/Patent
PCT/IB2021/050331, 2021-01-18, Switzerland
Հ. Մարգարյան , Ն. Հակոբյան, Հ. Չիլինգարյան, Վ. Աբրահամյան, Պ. Գասպարյան
Հեղուկ բյուրեղային սարքը հեղուկ բյուրեղային նյութով լցման սարքավորում
2021 | Արտոնագիր/Patent
3425 A, 2021-01-08, Հայաստան
Single wall carbon nanotube gas sensors
2021 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics, 2021, Vol. 14, Issue 1, p. 74-84