Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>

Բակալավրիատ
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա
Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում


Մագիստրատուրա
Էլեկտրադինամիկական պրոցեսների 
համակարգչային մոդելավորում և նմանակում

ԳԲՀ ռադիոֆիզիկա և հեռահաղորդակցություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա
Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում
Հեռահաղորդակցությունև ազդանշանների մշակում

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Լ․ Ա․ Օդաբաշյան
Visualization of microwave absorption of the graphite periodical structure with thermoelastic optical microscope (Միկրոալիքային տիրույթում գրաֆիտի պարբերական համակարգի կլանման արտապատկերումը ջերմաառաձգական օպտիկական մանրադիտակի միջոցով)
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #3, էջ 172-178
|
Lusine Gasparyan, Ilya Mazo, Vahan Simonyan, Ferdinand Gasparyan
Noises and Signal-to-Noise Ratio of Nanosize EIS and ISFET Biosensors
2020 | Հոդված/Article
Open Journal of Biophysics, 2020, 10, 1, 1-12 էջ
F. Gasparyan , N. Boichuk, S. Vitusevich
Activation–relaxation processes and related effects in quantum conductance of molecular junctions
2020 | Հոդված/Article
Nanotechnology, 2020, 31, 4, 045001(1-7) էջ
L. F. Gasparyan, A. Mazo, V. Simonyan, F. V. Gasparyan
EIS Biosensor for Detection of Low Concentration DNA Molecules
2020 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2020, 55, 1, 101-109 էջ
L.F. Gasparyan, I. A. Mazo, V. V. Simonyan, F. V. Gasparyan
Study of Molecular Junctions Metal–DNA–Metal for the DNA Sequencing
2020 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2020, 55, 1, 77-86 էջ