Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
Լ․ Ա․ Օդաբաշյան
Visualization of microwave absorption of the graphite periodical structure with thermoelastic optical microscope (Միկրոալիքային տիրույթում գրաֆիտի պարբերական համակարգի կլանման արտապատկերումը ջերմաառաձգական օպտիկական մանրադիտակի միջոցով)
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #3, էջ 172-178
|
Մ. Ալեքսանյան , Վ. Հարությունյան, Գ. Շահնազարյան, Գ. Շահխաթունի
Ջրածնի պերօքսիդի գոլորշիներ հայտնաբերող սենսորի պատրաստման եղանակ
2021 | Հոդված/Article
AM 3448 A, 2021-02-24, Հայաստան
H. Margaryan , N. Hakobyan, V. Abrahamyan, H. Chiligaryan, P. Gasparyan, N. Tabirian, O. Goushcha
"Apparatus for filling liquid crystal device with liquid crystal substance"
2021 | Արտոնագիր/Patent
PCT/IB2021/050331, 2021-01-18, Switzerland
Հ. Մարգարյան , Ն. Հակոբյան, Հ. Չիլինգարյան, Վ. Աբրահամյան, Պ. Գասպարյան
Հեղուկ բյուրեղային սարքը հեղուկ բյուրեղային նյութով լցման սարքավորում
2021 | Արտոնագիր/Patent
3425 A, 2021-01-08, Հայաստան
Single wall carbon nanotube gas sensors
2021 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics, 2021, Vol. 14, Issue 1, p. 74-84
On Non-Invasive Measurements of Exhaled Aceton Using Metal Oxide Nanosensors
2021 | Հոդված/Article
Journal of Nanomedicine and Nanotechnology, 2021, Vol. 12, Issue 3, p. 1-13
Non-Invasive Metal Oxide Sensors on Exhaled Aceton
2021 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2021, Vol. 56, Issue 2, p. 117-132
Gas and Biosensors Made from Metal Oxides Doped with Carbon Nanotubes
2021 | Հոդված/Article
Physical Science & Biophysics Journal, 2021, Vol. 5, Issue 1, p. 1-16
Z. Adamyan , A. Sayunts, E. Khachaturyan, V. Aroutiounian
Tin Oxide/Carbon Nanotube Nanocomposite Sensors for Some Toxic VOCs Detection
2021 | Հոդված/Article
South Florida Journal of Development, 2021, Vol. 2, N 1, p. 1067-1093
Z. Adamyan , A. Sayunts, E. Khachaturyan, V. Aroutiounian
Study of MWCNT / SnO2/Ru thick-film sensors for detecting thepresence of certain harmful gases in air
2021 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics, 2021, Vol. 14, Issue 1, p. 49-73