Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
Անի Գրիգորի Ալավերդյան

Ասիստենտ | Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոն
Կրթական կենսագրություն
1999 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2003 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2006 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
2017 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ. թեկնածու, «Տարօրինակ աստղերի դիտողական դրսևորումները» թեմայով

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2016 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների և ֆիզիկայի ամբիոն, դասախոս
2016 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների և ֆիզիկայի ամբիոն, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
2005 թ. - մինչև այժմ, Երևանի պետական համալսարան՝ Մեխանիկա (Բ.), Համակարգչային պրակտիկում (Բ.),Ռադիոֆիզիկական խնդիրների լուծում համակարգչով (Բ.), համակարգչային գրագիտություն և ծրագրավորում (Բ.)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տարօրինակ ջերմ քվարկային աստղերի հավասարակշռության և կայունության հարցերը, Տարօրինակ թզուկներ

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, անգլերեն(միջին մակարդակ), ռուսերեն(ազատ)

Համակարգչի իմացություն
MS Office, Visual C++, Matlab, MathCad

anialaverdyan@ysu.am

Characteristics of free surface of hot strange quark matter (Տարօրինակ, տաք քվարկային նյութի ազատ մակերևույթի բնութագրերը)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 6-10
|
Горячие странные звезды
2015 | Հոդված/Article
II. Численные результаты и обсуждения.Астрофизика, 58, 91-103, 2015
Горячие странные звезды
2015 | Հոդված/Article
III. Устойчивость. Астрофизика, 58, 311-318, 2015
Hot Strange Stars
2015 | Հոդված/Article
IV. Mass Defect and Stability. Astrophysics, 58, 388-396, 2015
Compact stars with quark core
2015 | Հոդված/Article
In Book of Abstracts of the International Conference “The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity”, Yerevan, Armenia, 30 Sept.-03 Oct., 2015, p.7.
Mass-radius relation of white and strange stars
2015 | Թեզիս/Thesis
The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, 6 p.
Strange quark matter in compact stars
2015 | Հոդված/Article
The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, 2015-09-30, 1-15 pp.
On the radii of hot strange stars
2014 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conf. Ser. 496, 012005, 2014
Горячие странные звезды
2014 | Հոդված/Article
I. Уравнение состояния горячего странного вещества. Астрофизика, 57, 601-611, 2014
Energy Release Associated with Quark Deconfinement Phase Transition in Neutron Stars: Comparative analysis of Maxwell and Glendenning scen arios
2012 | Հոդված/Article
Int. Journal of Modern Phys. CS , Vol. 18, p.1-9, 2012
Ծրագրավորման խնդիրների ժողովածու
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Մաս 1, ԵՊՀ հրատ., 2011
Deconfinement Phase Transition in Neutron Stars and δ-Meson Field in RMF Theory
2009 | Հոդված/Article
Int. Journal of Modern Phys. D 19, 1557-1561, 2010.
|