Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
Արամ Գևորգի Խաչատրյան

Դոցենտ | Հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ամբիոն
Կրթական կենսագրություն
1968 - 1973 թթ. Ուսանող, Երևանի պետական համալսարան, Մեխանիկայի և Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Մասնագիտությունը. Մաթեմատիկա
1973 - 1978 թթ.Ասպիրանտ, Լենինգրադի պետական համալսարան, Մեխանիկայի և Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
1981 թ-ին Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու, «Որոշ խառը խնդիրներ պարաբոլական համակարգերի համար», Սովետական միության գիտությունների ակադեմիայի Վ. Ա. Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտի Ս. Պետերբուրգի մասնաճյուղ

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
2008 թ-ին Դոցենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
1996 - 2008 թթ. ավագ դասախոս, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
1988 - 1996 թթ. Ասիստենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
1979 - 1988 թթ. Ավագ գիտաշխատող, Էներգետիկայի նախարարության հաշվիչ կենտրոն, Ս. Պետերբուրգ
1978 - 1979 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
1987 թ-ին Երևանի պետական համալսարան. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ, Գծային հանրահաշիվ, Վերլուծական երկրաչափություն, Հատուկ ֆունկցիաներ, Ազդանշանների թվային մշակում

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
Հայկական մաթեմատիկան միություն (ՀՄՄ)

Հիմնական հետազոտական նախնըտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ
Հիդրոդինամիկա

Ընթացիկ հետազոտական նախնըտրություններ
Ոչգծային պարաբոլական համակարգեր
Նավիեր-Ստոքսի հավասարումը

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Գիտաժողովների մասնակցություն,, գիտական ուղղևորություններ
International conference Harmonic analysis and approximations, II Nor Amberd, Armenia, 2001
Schedule of the TPDE-03 International Conference on Trends in partial differential equations of mathematical physics. June 2003, Obidos, Portugal
Conference of Parabolic and Navier-Stokes Equations in honour of prof. V. A. Solonnikov, Sun Aug 31-Sat Sep 6, Bedlewo, Poland, 2008

aramkh@ysu.am
(374-10) 55-86-06

Local existence theorem for the equations of motion of viscous liquid in Hölder weight spaces (Մածուցիկ սեղմող հեղուկի շարժման հավասարումների համար լոկալ գոյության թեորեմ հոլդերյան կշռային դասերում)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 56-62
|
Վերլուծական երկրաչափություն. Խնդիրներ և վարժություններ
2008 | Գիրք/Book
Երևան 2008, էջ 75
Ընդհանրացված ածանցյալ և ներդրման թեորեմներ Wlp(Ω) տարածության համար
2007 | Դասագիրք
էջ 55, Երևան 2007
About a class of solvable overdefinite parabolic marginal problems
2001 | Հոդված/Article
Izv. Acad. Nauk Arm. SSR, ser. Math. v. 36, N3, 2001.
Existence theorems for the equations of motion of a compressible viscous fluid
1989 | Հոդված/Article
Zap. Nauchn. Sem. Leningrad. Otdel. Math. Inst.(LOMI), v. 102, 1989
A. G. Khachatryan , V. A. Solonnikov
Estimates for solutions of parabolic initial-boundary value problems in weighted Holder norms
1981 | Հոդված/Article
Proceedings of the Steklov institute mathematics, 1981, Issue 2
To the question on solubility of initial marginal problem for quasisingle-line parabolic systems
1981 | Հոդված/Article
Zap. Nauchn. Sem. Leningrad. Otdel. Math. Inst.(LOMI), v.89, 1981.
Stability study of stationary and periodic solutions of the nonlinear parabolic systems
1979 | Հոդված/Article
Zap. Nauchn. Sem. Leningrad. Otdel. Math. Inst.(LOMI), v.82, 1979.
Overdefinite parabolic marginal problems
1977 | Հոդված/Article
Zap. Nauchn. Sem. Leningrad. Otdel. Math. Inst.(LOMI), v. 69, 1977.