Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
Դավիթ Հակոբի Բաղդասարյան

Դոցենտ | Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ամբիոն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող, Մասնագիտություն` ֆիզիկա, Որակավորում`ֆիզիկոս
1983 թ. ֆ.մ.գ.թ, «Լազերային ճառագայտների տարբերային հաճախության գեներացման առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը միլիմետրական տիրույթում», ՀՀ ԳԱ ՖՀԻ

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1970 - 1974 թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտ ասիստենտ
1974 - 1975 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող
1976 - 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ԳՀՍ –ի ինժեներ
1978 - 1986 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ամբիոնի ասիստենտ
1987 - 1991 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ամբիոնի դոցենտ
1992 - 1997 թթ. Դորոժնիկ-Սերվիս ՍՊԸ (Ռուսաստան), փոխտնօրեն
1998 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոնի դոցենտ
2008 - 2013 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիաների վարիչ
2013 թ. 02.09-ից մինչ այժմ Ենթամիլիմետրային ալիքների ԳՀ լաբորատորիայի գիտաշխատող

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդման և նախապատրաստական փորձառույթներ
Մեխանիկա և մոլեկուլային ֆիզիկա, վիճակագրական ֆիզիկա և ջերմադինամիկա, էլեկտրականություն և մագնիսականություն, դասական էլեկտրադինամիկա, օպտիկա, ատոմի և միջուկի ֆիզիկա, տարրական մասնիկներ

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ
 • Միլիմետրական էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացումը լազերային հաճախության փոխակերպման եղանակով
 • Էլեկտրամագնիսական ալիքների դետեկտում

  Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ`
 • Էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացում և դետեկտում

  Լեզվական հմտություններ
  Հայերեն և ռուսերեն - ազատ,
  Անգլերեն - բառարանով

  dbaghdasaryan@ysu.am

 • Ֆիզիկայի ընդհանուր դասընթացի տեղեկագիրք (դիմորդների եվ ուսանողների համար)
  2019 | Գիրք/Book
  Էդիթ Պրինտ, 2019, 280 էջ, Հայաստան, Երևան
  Vacuum fluxes from a brane in de Sitter spacetime with compact dimensions
  2019 | Հոդված/Article
  Armenian Journal of Physics, 2019, 12(1), 51-61 էջ
  S. Bellucci, A. A. Saharian , D. H. Simonyan , V. V. Vardanyan
  Fermionic currents in topologically nontrivial braneworlds
  2018 | Հոդված/Article
  Physical Review D, 2018, 98(8), 085020(1-22) էջ
  Ferromagnetic detector of infrared radiation
  2016 | Հոդված/Article
  Microwave and THz Technologies, Photonics and Wireless Communications. 2016, p. 57-60
  |
  Relaxation of the Angular Velocity of Pulsars after Glitches
  2014 | Հոդված/Article
  Astrophysics, v.57, pp.90-104, 2014
  Д. А. Багдасарян , А. А. Сабирзянов
  Сборник задач и вопросов по механике и молекулярной физике
  2013 | Հոդված/Article
  2013г.”Издательство УрГПУ”
  Д. А. Багдасарян , А. А. Сабирзянов
  Сборник задач и вопросов по электричеству и магнетизму
  2007 | Հոդված/Article
  Екатеринбург, 2007г.”Издательство Уральского университета”
  Է. Ս. Սարգսյան, Վ. Ն. Պորոշին, Ա. Մ. Խաչատրյան, Դ. Հ. Բաղդասարյան
  Температурная зависимость поглощения лазерного излучения 10.6 мкм в дырочном германии (Անցքային գերմանիումում լազերային λ=10,6 մկմ ճառագայթի կլանման ջերմաստիճանային կախվածությունը)
  1990 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 158-161 (ռուսերեն)
  |