Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
Հենրիկ Աշոտի Պարսամյան

Ասիստենտ | Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
2012թ. -2016թ․- Երևանի Պետական Համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, բակալավր (Թեմա: Ատոմի ճառագայթման առանձնահատկությունները մետաղական նանոմասնիկի մերձակայքում)
2016թ. -2018թ․- Երևանի Պետական Համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա (Թեմա: Կիսագլանային միկրոռեզոնատոր․ գրգռումը, մոդային կառուցվածքը և բարորակությունը)
2018թ․ - 2021-Երևանի Պետական Համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա (Թեմա: Ինֆրակարմիր ճառագայթման մոդուլումն ու կլանումը գլանային համաչափությամբ միկրո և նանո համակարգերում)

Աշխատանքային փորձ
2017 - 2020 թթ. - Գրովֆ ՍՊԸ, Երևան, Հայաստան, Ճարտարագետ-ծրագրավորող
2018 - 2021 թթ. – Երևանի Պետական Համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ամբիոն, դասախոս
2020 – 2021 թթ. –Միկրոալիքային ֆոտոնիկայի լաբորատորիա, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Սոգանգ համալսարան, Սեուլ, Կորեայի Հանրապետություն, Գիտաշխատող
2021թ․- մինչ այժմ - ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ, Նանոգիտության և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն, Գիտաշխատող
2021թ․- մինչ այժմ - Երևանի Պետական Համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոնի ուսումնական ասիստենտ

Մասնակցություն դրամաշնորհների
2017-2019 թթ․ - ՀՀ ԿԳՆ – Գերմանիայի ԿՀԴՆ համատեղ հետազոտական ծրագիր: MESBMBF Call 2016 STC
2018-2019 թթ․ - EIF – PMI Science, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր
2020-2021 թթ․ - Միջազգային կրթության ազգային ինստիտուտ, Կորեայի Հանրապետություն, GKS հետազոտական դրամաշնորհ
2021-2022 թթ․ - EIF – PMI Science Ֆակուլտետային հետազոտությունների աջակցության ծրագիր 2021-2026 թթ․ - ՀՀ ԳՊԿ Առաջատար հետազոտությունների աջակցության գիտական թեմայի դրամաշնորհ: 21AG-1C061

Հետազոտությունների ոլորտը
Հաշվարկային էլեկտրամագնիսականություն, ֆոտոնիկա, պլազմոնիկա, օպտիկա, միկրոալիքային ճարտարագիտություն

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Օպտիկական միկրոռեզոնատորներ, մետանյութեր, մետամակերևույթներ, պլազմոնային նանոմասնիկներ, էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանիչներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, LabView, COMSOL Multiphysics (Wave Optics, RF, Semiconductor, AC/DC), Lumerical (FDTD, Mode Solutions)

Էլ. փոստ
hparsamyan@ysu.am

H. Haroyan , H. Parsamyan , Kh. Nerkararyan
Broadband microwave absorption based on the configuration resonance of wires
2020 | Հոդված/Article
Applied Physics A, 126 (10), 7, (2020)
H. Haroyan , H. Parsamyan , Kh. Nerkararyan
Light control in a hemicylindrical whispering gallery microcavity-parallel plate waveguide system
2020 | Հոդված/Article
Optics Communications, 2020, Volume 474, 1-5 էջ
Near-perfect broadband infrared metamaterial absorber utilizing nickel
2020 | Հոդված/Article
Applied optics, 2020, Volume 59, issue 25, 7504-7509 էջ
Efficient broadband infrared absorbers based on core-shell nanostructures
2019 | Հոդված/Article
Journal of the Optical Society of America B, 2019, Volume 36, issue 10, 2643-2649 էջ
Microwave Fractal Bandpass Filters Based on Modified Hilbert Curves of the First and Second Orders
2018 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2018, Volume 53, issue 2, 146-151 էջ
H. Parsamyan , A. Babajanyan , Sh. Arakelyan, K. Lee
Determination OF Glucose Concentration in Aqueous Solution by using Modified Hilbert Shaped Microwave Metamaterial Sensor
2018 | Հոդված/Article
Proceedings of Yerevan State University, 2018, Volume 52, issue 2, 144-148 էջ
Semicylindrical microresonator: excitation, modal structure, and Q-factor
2018 | Հոդված/Article
Applied optics, 2018, Volume 57, issue 22, 6309-6313 էջ