Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
Կարեն Միքայելի Մովսիսյան

Դոցենտ | Ենթամիլիմետրային ալիքների գիտահետազոտական լաբորատորիա
Կրթական կենսագրություն
1959 - 1964 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող, Մասնագիտություն` Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա, Որակավորում`ռադիոֆիզիկոս
1983 թ. ֆ.մ.գ.թ, «Տարբերային հաճախության գեներացիան և նրա կիրառումը գրգռող լազերների և ոչ գծային բյուրեղների պարամետրերի որոշման համար», ՀՀ ԳԱ ՖՀԻ

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1965 - 1973 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ասիստենտ
1973 - 1985 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ավագ դասախոս
1985 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոնի դոցենտ
1990 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդման և նախապատրաստական փորձառույթներ
Էլեկտրականություն և մագնիսականություն, Ռադիոտեխնիկայի և տատանումների տեսության հիմունքներ, ԳԲՀ էլեկտրադինամիկա, Ռադիոընդունիչ սարքեր

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ
 • ԳԲՀ ճառագայթման գեներացումը լազերային հաճախության փոխակերպման եղանակով
 • Էլեկտրամագնիսական ալիքների դետեկտում

  Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
 • Լազերային ճառագայթման տարբերային հաճախության գեներացում
 • Էլեկտրամագնիսական ալիքների դետեկտում

  Շնորհներ և պատվոգրեր
 • «Անանիա Շիրակացի» մեդալ, 2009թ.
 • ԵՊՀ-80 պատվոգիր

  Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
 • ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտ. խորհրդի նախագահի տեղակալ

  Լեզվական հմտություններ
  Հայերեն և ռուսերեն - ազատ,
  Անգլերեն - բառարանով

  armenm@ysu.am

 • Detection of CO2 laser radiation in a ferrite
  2016 | Հոդված/Article
  Journal of Physics Conference Series 672(1):012007, DOI: 10.1088/1742-6596/672/1/012007
  |
  Особенности излучения разностной частоты миллиметрового диапазона, возбуждаемого волной нелинейной поляризации (Ոչ գծային բևեռացման ալիքով գրգռվող միլիմետրական տիրույթի տարբերային հաճախության ճառագայթման առանձնահատկությունները)
  1988 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 47-53 (ռուսերեն)
  |
  Детектирование квазимонохроматического света в волноводе, заполненном нелинейным диэлектриком (Ոչ գծային դիէլեկտրիկով լցված ալիքատարում քվազիմեներանգ լույսի դետեկտումը)
  1979 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 82-88 (ռուսերեն)
  |
  Генерация разностной частоты лазерного излучения и определение характеристик нелинейного кристалла (Լազերային ճառագայթման տարբերային հաճախության գեներացիան և ոչ գծային բյուրեղի բնութագրի որոշումը)
  1979 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #1, էջ 58-62 (ռուսերեն)
  |
  Կ. Մ. Մովսիսյան , Պ. Ս. Պողոսյան
  Синхронное детектирование модулированного лазерного излучения (Մոդելացված լազերային ձառագայթման սինքրոն դետեկտումը)
  1977 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 69-73 (ռուսերեն)
  |