Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
Կորյուն Խաչատուրի Սիմոնյան

Դոցենտ | Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոն
Կրթական կենսագրություն
1959 - 1965 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1968 - 1971 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա
1987 թ-ին Ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու, «Ատոմների և ատոմական միջավայրերի փոխազդեցությունը բիքրոմատիկ ինտենսիվ ճառագայթման հետ»

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1974 - մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարան, դասախոս
1966 - 1968 թթ. ՍՍՀՄ ԳԱ. Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտ, ստաժյոր հետազոտող

Ակադեմիական դասընթացներ/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
Ատոմի և միջուկի ֆիզիկա, Ճառագայթման փոխազդեցությունը միջավայրի հետ, Միկրոաշխարհի ֆիզիկա, Ճառագայթման տեսության ընտրովի հարցեր, Քվանտային ֆիզիկայի ընտրովի գլուխներ:

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Օպտիկա, լազերային ֆիզիկա

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Ատոմի փոխազդեցությունը ինտենսիվ էլեկտրամագնիսական ճառագայթման դաշտի հետ, ալիքների պարամետրական փոխազդեցությունը ատոմական միջավայրում:

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն` լեզվակիր, ռուսերեն` ազատ, անգլերեն` բառարանի օգնությամբ

Գիտաժողովների մասնակցություն, գիտական ուղղևորություններ
Մասնակցություն «Լազերային ֆիզիկա» թեմայով գիտաժողովներին, 2005-2010թթ. ք.Աշտարակ

Меликян А. О., Чалтыкян В. О., Симонян К. Х.
Эффекты интенсивности пробной волны при параметрическом взаимодействии с волной накачки в резонансной среде
1987 | Հոդված/Article
Изв. Ан Арм ССР, Физика, 1987, т.22, N6, с. 305 – 309
Взоимодействие атомов и атомарных сред с интенсивным бихроматическим излучением
1987 | Հոդված/Article
Автореферат диссертации, Ереван, 1987
Когерентная длина в теории изучения электромагнитных волн. Межвуз
1986 | Հոդված/Article
Сбор. научн. труд., Физика, вып.6, Ереван, 1986
Когерентная длина в теории излучения электромагнитных волн
1986 | Հոդված/Article
Минвуз. Сб. НТ, Физика, изд-во ЕГУ вып.6, с.26-27, 1986
Меликян А. О., Симонян К. Х.
Предельный переход в методе Хилла для квазичнергетических состояний
1980 | Հոդված/Article
Теоретическая и матем. физика, 1980, т.45, Н1, с. 76 – 79
Меликян А. О., Симонян К. Х.
Двухуровневая система в поле двух интенсивных волн
1980 | Հոդված/Article
Известия Вуз – ов, Физика, 8, 1980., с. 23 – 25
Асимптотическое поведение квазиэнергетических уровней
1979 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм ССР, Физика, т.14 N1 с.10 – 15, 1979
А.О.Меликян, К.Х.Симонян
Двухуровневая система в поле двух интенсивных волн
1978 | Գիրք/Book
9-ая всесоюзн. конф. по когер. и хелин. опт. Тез. док., ч.2, Ленинград 1978
А.О.Меликян, К.Х.Симонян
Двухуровневая система в асимптотически сильном пол
1977 | Հոդված/Article
Сов. преоб. час. лаз. изл. Тез. док., Красаноярск, 1977