Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
Վարազդատ Խաժակի Նավոյան

Դոցենտ | Հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ամբիոն
Կրթական կենսագրություն
1970 - 1971 թթ. Ուսանող, Երևանի պետական համալսարան, Մեխանիկայի և Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
1971 - 1975 թթ. Ուսանող, Լվովի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի և Մեխանիկայի ֆակուլտետ, Մասնագիտությունը. Մաթեմատիկա
1978 - 1981 թթ. Ասպիրանտ, ՈւԽՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
1984 թ-ին Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու, «Կորերի և մակերևույթների ընտանիքների մոդուլների հետազոտումը տարածությունում և ռիմանյան բազմաձևությունում», ՈւԽՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1989 թ-ին Դոցենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
01.1989 – 08.1989 թթ. Գիտաշխատող, ՈւԽՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
1981 - 1989 թթ. Դոցենտ, Կիևի բարձրագույն ինժեներական տանկային ուսումնարան
1975 - 1978 թթ. Դասախոս, Ռովնոյի պետական մանկավարժական ինստիտուտի մաթեմատիկական անալիզի ամբիոն (ՈւԽՍՀ)

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
1989 թ-ին Երևանի պետական համալսարան. Մաթեմատիկական անալիզ, Կոմպլեքս անալիզ, Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ, Գծային հանրահաշիվ, Վերլուծական երկրաչափություն, Թվային մեթոդներ

Հիմնական հետազոտական նախնըտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Ֆունկցիաների երկրաչափական տեսություն

Ընթացիկ հետազոտական նախնըտրություններ
Կորերի և մակերևույթների ընտանիքների մոդուլներ
Իրական բամզարժեք ֆունկցիաների դիֆերենցիալ հատկությունները

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն և Ուկրաիներեն

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
Հայկական մաթեմատիկան միություն (ՀՄՄ)

Այլ հետաքրքրության ոլորտներ և հետազոտություններ
Շախմատ

navoianv@ysu.am
(+374 10) 55-86-06

Խ. Վ. Նավոյան , Վ. Խ. Նավոյան
On the continuity of extremal length (Էքստրեմալ երկարության անընդհատության հատկության մասին)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #1, էջ 13–16
|
Վ. Խ. Նավոյան , Կ. Վ. Աթարյան
Բարձրագույն մաթեմատիկայի լաբորատոր աշխատանքներ (թվային մեթոդներ)
2011 | Գիրք/Book
ԵՊՀ Հրատ., Երևան 2011
Վերլուծական երկրաչափություն. Խնդիրներ և վարժություններ
2008 | Գիրք/Book
Երևան 2008, էջ 75
Վերլուծական երկրաչափության խնդիրներ և վարժություններ
2008 | Գիրք/Book
Երևան, 2008, ԵՊՀ հրատ.76 էջ
On some differential properties of multivalued functions
1990 | Հոդված/Article
Collection of scientific proceedings.- Kiev: Inst. of Math of Uk.SSR AS, 1990.
On the modules of families of curves and surfaces in the topological product domains
1986 | Հոդված/Article
Investigation in theoretical and applied aspects of mathematics.- Kiev: Inst. of Math. of Uk.SSR AS, 1986.
V. Kh. Navoyan , P. M. Tamrazov
Modules of families of non-retractable loops in the "twisted" solid torus
1986 | Հոդված/Article
Bull. Soc. Sci. Let. Lodz., 36, ¨20, 1986.
Modules of families of curves and surfaces in some domains of special type
1984 | Հոդված/Article
Contemporary issues of real and complex analysis. Kiev: Inst. of Math of Uk.SSR AS, 1984.
Computation of module of a family of curves in the "twisted" solid torus
1983 | Հոդված/Article
Theory of functions and Topology. Kiev: Inst. of Math of Uk.SSR AS, 1983.
On modules of certain families of curves on nonorientable three-manifolds
1982 | Հոդված/Article
Monogenic functions and maps.- Kiev: Inst. of Math of Uk.SSR AS, 1982.
V. Kh. Navoyan , Kh. A. Navoyan
Filtering water through the body of a homogeneous earth dam on a waterproof base
1982 | Հոդված/Article
Izv. Arm.SSR AS, 35 ¨4, 1982.
On continuity the spatial capacitor conformal capacitance
1981 | Հոդված/Article
Ukr.Math.Journ., 33, ¨ 3, 1981.