Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
Զավեն Նիկոլայի Ադամյան

Ավագ գիտաշխատող | Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1963 - 1967 թթ. Կիևի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ (Կիև, Ուկրաինա)
Specialization: կիսահաղորդիչներ և դիէլեկտրիկներ
Qualification: էլեկտրոնային տեխնիկայի ինժեներ
1975 թ-ին ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու կիսահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների ֆիզիկա մասնագիտությամբ, Երևանի պետական համալսարան (Երևան, Հայաստան), «Ցինկով կոմպենսացված սիլիցիումի հիման վրա ստեղծված լույսազգայուն S-դիոդների էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների տեսական և էկսպերիմենտալ հետազոտություններ»
1978 թ-ին ավագ գիտ. աշխատող նույն մասնագիտությամբ, ՍՍՀՄ Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողով (Մոսկվա, ՍՍՀՄ)

Աշխատանքային փորձ
1968 - 1988 թթ. Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի Ռադիո‎ֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ որպես ինժեներ, ավագ ինժեներ, գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող
1988 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոնին կից Կիսահաղորդչային նյութերի և սարքերի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիայի սեկտորի վարիչ, թեմայի ղեկավար, ավագ գիտ. աշխատող
2001 - 2004 թթ. Մասնակցություն ISTC A-322 ԱՄՆ-ի կողմից ֆինանսավորվող նախագծի կատարման աշխատանքներին
2004 թ-ին Մասնակցություն CRDF ARE2-10838-YE-05-NREL AAT-5-55158-01 ԱՄՆ-ի կողմից ֆինանսավորվող նախագծի շրջանակներում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքներին
2004 - 2006 թթ. Մասնակցություն «Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա» Հանրապետական գիտական ծրագրի աշխատանքներին
2006 թ-ին մասնակցություն CRDF ARE2-10838-YE-05-NREL AAT-5-55158-01 ԱՄՆ-ի կողմից ֆինանսավորվող շարունակվող նախագծի շրջանակներում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքներին
2006 - 2009 թթ. Մասնակցություն ԵՄ և Կորեայի հանրապետության կողմից ֆինանսավորվող ISTC A-1232 ծրագրի կատարման աշխատանքներին

Հիմնական հետազոտական նախնտրություններ / փորցագիտական ոլորտներ
• Տարբեր տեսակի կիսահաղորդչային սարքերի ստացման տեխնոլոգիաների մշակում և դրանց ‎ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրում
• Բարակ թաղանթներ, բարակթաղանթային նանոկառուցվածքային քիմիական և գազային սենսորներ
• Մետաղ-օքսիդներ և սիլիցիումային նանոկառուցվածքներ
• Սիլիցիումային ինֆ‎րակարմիր դետեկտորներ և արեգակնային փոխակերպիչներ

Ընթացիք հետազոտական նախնտրություններ
• Մետաղ-օքսիդային և ածխածնի միաչափ նանոկառուցվածքային գազային սենսորների տեխնոլոգիայի մշակում
• Լավագույն բնութագրերով օժտված գազային սենսորների նախաարտադրական տարբերակների մշակում

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
Բազմիցս եղել եմ ավարտական աշխատանքների, ինչպես նաև մագիստրոսական և թեկնածուական թեզերի ղեկավար

Շնորհներ և պատվոգրեր
2007 թ-ին շնորհվել է Հանրապետության Նախագահի Մրցանակ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
• ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի գիտական աստիճան շնորհող մասնագիտացված խորհրդի անդամ, սկսած խորհրդի ստեղծման օրվանից
• Տարբեր տարիներին եղել է Տնտեսագիտության և Գիտության և կրթության նախարարություններին կից փորձագիտական հանձնաժողովների անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (լավ)

Ինտելեկտուալ սեփականություն/հեղինակային սեփականություն
• Ա. Զ. Ադամյան, Զ. Ն. Ադամյան, Վ. Մ. Հարությունյան, Հ. Վ. Ասրիյան, Ծխի ադսորբային դետեկտոր, ՀՀ արտոնագիր N 1441 A2, 17.03.2004, ներկայացման թվականը 16.04.2003
• Ա. Զ. Ադամյան, Զ. Ն. Ադամյան, Վ. Մ.Հարությունյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Ջ. Տուրներ, Կ. Տուրյան, Նանոբյուրեղային բարակթաղանթային ջրածնի տվիչի ստացման եղանակ, ՀՀ Արտոնագիր N 1747 A2, 15.03.2006, ներկայացման թվականը 28.07.2005
• Ա. Զ. Ադամյան, Զ. Ն. Ադամյան, Վ. Մ. Հարությունյան, Նանոկառուցվածքային ցածրջերմաստիճանային բարակթաղանթային ջրածնի տվիչի ստացման եղանակ, ՀՀ արտոնագիր N 2521A, 25.05.2011 ներկայացման թվականը 28.10.2009

(+374 10) 57-83-82
zad@ysu.am

Nanocomposite H2O2 Vapor Sensors Made on the Base of Carbon Nanotubes Covered with SnO2 Nanoparticles
2019 | Հոդված/Article
Sensors & Transducers, 2019, Vol. 229, Issue 1, 18-23 էջ
Study of Hydrogen Peroxide Vapors Sensors Based on Carbon Nanotubes Coated with Tin Oxide Nanoparticles
2019 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2019, Vol. 54, No. 1, 57–64 էջ
Исследование Сенсоров Паров Перекиси Водорода, Изготовленных На Основе Углеродных Нанотрубок, Покрытых Наночастицами Двуокиси Олова
2019 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Физика (Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2019, т.54, №1, 75–84 էջ
Հարությունյան Վ. Մ. , Առաքելյան Վ. Մ. , Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս. , Ադամյան Զ. Ն. , Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է. , Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան, Կասպարյան Հ. Ս.
Ռազմական թունավոր ազդանյութերի ռեզիստիվ սենսոր
2018 | Արտոնագիր/Patent
Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3160 А
Արդյունաբերական թունավոր նյութերի ռեզիստիվ սենսոր
2018 | Արտոնագիր/Patent
Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3159 A
Zaven Adamyan , Artak Sayunts, Vladimir Aroutiounian , Emma Khachaturyan , Martin Vrnata, Premysl Fitl, Jan Vlcek
Nanocomposite sensors of propylene glycol, dimethylformamide and formaldehyde vapors
2018 | Հոդված/Article
Journal of Sensors and Sensor Systems, 2018, Vol. 7, Issue 1, 31-41 pp.
|
Study of MWCNTs/SnO2 Nanocomposite H2O2 Vapor Sensors
2018 | Հոդված/Article
4th International Conference on Sensors Engineering and Electronics Instrumentation Advances (SEIA' 2018), 2018, 53-56 էջ
Z. Adamyan , A. Sayunts, V. Aroutiounian , E. Khachaturyan, A. Adamyan, M. Vrnata, P. Fitl, J. Vlček
Study of propylene glycol and dimethylformamide vapors sensors based on MWCNTs/SnO2 nanocomposites
2017 | Հոդված/Article
Second Intern. Conf. on Advances in Sensors, Actuators, Metering and Sensing (ALLSENSORS 2017). p. 44-49
|
Z. Adamyan , A. Sayunts, V. Aroutiounian , E. Khachaturyan, A. Adamyan, M. Vrnata, P. Fitl, J. Vlček
MWCNTs/SnO2 Harmful Gas Sensors
2017 | Հոդված/Article
The 18th Int. Conference on Sensors and Measurment Technology (AMA Conferences – SENSOR 2017). p. 708-713
|
Z. N. Adamyan , A. G. Sayunts, E. A. Khachaturyan, V. M. Aroutiounian
Study of MWCNTs/SnO2 nanocomposite formaldehyde gas sensor
2017 | Հոդված/Article
The 11th Int. Conference on Semiconductor Micro- and Nanoelectronics. 2017, p. 84-87
|
Zaven Adamyan , Artak Sayunts, Vladimir Aroutiounian , Emma Khachaturyan , Arsen Adamyan, Martin Vrnata, Přemysl Fitl, Jan Vlček
Study of Propylene Glycol, Dimethylformamide and Formaldehyde Vapors Sensors Based on MWCNTs/SnO2 Nanocomposites
2017 | Հոդված/Article
Sensors & Transducers. 2017, Vol. 213, Issue 6, pp. 38-45
|
Z. N. Adamyan , A. G. Sayunts, E. A. Khachaturyan, V. M. Aroutiounian
Study of Nanocomposite Thick-Film Butanol Vapor Sensors
2016 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2016, Vol. 51, No. 2, pp. 143-149
|
З. Н. Адамян , А. Г. Саюнц, Э. А. Хачатрян, В. М. Арутюнян
Исследование нанокомпозитных толстопленочных сенсоров паров бутанола
2016 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Физика. 2016, т. 51, N 2, стр. 192-201
|
V. M. Aroutiounian , A. Z. Adamyan, E. A. Khachaturyan , Z. N. Adamyan , K. Hernadi, Z. Pallai, Z. Nemeth, L. Forro, A. Magrez, E. Horvath
Study of the surface-ruthenated SnO2/MWCNTs nanocomposite thick-film gas sensors
2013 | Հոդված/Article
Sensors and Actuators B: Chemical, 177, (2013), 308-315
K. Hernadi, Z. Pallai, V. M. Aroutiounian , A. Z. Adamyan, E. A. Khachaturyan , Z. N. Adamyan , A. Magrez, L. Forro, Z. Nemeth
Synthesis and comparative characterization of SnO2-MWNT nanocomposite materials
2012 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts of 26th Intern. Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials: «Molecular Nanostructures», Kirchberg, Austria, 3-10 March, p. 59, 2012
V. M. Aroutiounian , A. Z. Adamyan, E. A. Khachaturyan , Z. N. Adamyan , K. Hernadi, Z. Pallai, Z. Nemeth, L. Forro, A. Magrez
Methanol and ethanol vapor sensitivity of MWCNT/SnO2/Ru nanocomposite structures
2012 | Թեզիս/Thesis
Proc. of the 14th Intern. Meeting on Chemical sensors (IMCS 2012), Nuremberg, Germany, May 20-23, pp. 1085-1088, 2012; Booklet of the 14th Intern. Meeting on Chemical sensors (IMCS 2012), Nuremberg, Germany, May 20-23, P1.7.10, p. 170, 2012
On possibility of one-dimensional SnO2 nanostructures fabrication by superposition of different technologies
2011 | Հոդված/Article
Proc. of the Eight Int. Conf. Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Yerevan, Armenia, July 1-3, 2011, pp. 60-63
Low-resistance SnO2 thin-film hydrogen sensor operating at lower temperatures
2011 | Հոդված/Article
Proc. of the Eight Int. Conf. Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Yerevan, Armenia, July 1-3, 2011, pp. 109-112
Тонкопленочный сенсор водорода с улучшенной чувствительностью и стабильностью характеристик
2010 | Հոդված/Article
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», N 3, 118-124, 2010
Study of gas sensors based on nanostructured and porous semiconductors
2010 | Հոդված/Article
Proc. of the YSU RF 35 Anniversary Sci. Conf., Yerevan, 1-3 December, 2010, pp. 59-63
Development of program-controlled titania nanotube array formation technique
2009 | Թեզիս/Thesis
Proc. of the Seventh Int. Conf. on Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Tsakhcadzor, Armenia, July 3-5, 2009, pp. 168-171.
Study of specific ageing effect on the performance of thin-film H2 sensors
2009 | Հոդված/Article
Proc. of the Seventh Int. Conf. on Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Tsakhcadzor, Armenia, July 3-5, 2009, pp. 75-78
A. Z. Adamyan , V. M. Aroutiounian , K. D. Schierbaum, S-D. Han
Improvement and stabilization of thin-film hydrogen sensors parameters
2009 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics v. 2, N 3, 200-212, 2009
|
Study of sensitivity and response kinetics changes for SnO2 thin-film hydrogen sensors
2009 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, v. 34, N19, 8438-8443, 2009
Z. N. Adamyan , V. M. Aroutiounian , A. Z. Adamyan, A. H. Arakelyan
Tin dioxide thin film hydrogen nanosensor
2008 | Հոդված/Article
Proceeding of SPIE Conference v.6943: Sensors, and Command, Control, Communications and Intelligence (C3I) Technologies for Homeland Security and Homeland Defense VII, 6943OJ-1-12, 2008
Z. N. Adamyan , A.Z. Adamyan, V.M. Aroutiounian , A. H. Arakelyan, J. Turner, K. Touryan
Sol-Gel Derived Thin-film Semiconductor Hydrogen Gas Sensor
2007 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, v.32, N16, 4101-4108, 2007
Capacitance method for determination of basic parameters of porous silicon
2007 | Հոդված/Article
Physica E: Low-Dimensional Systems & Nanostructures, 38, N1-2, 164-167, 2007
Z. N. Adamyan , A. Z. Adamyan, V. M. Aroutiounian , A. H. Arakelyan
Double-layer semiconductor gas-sensor advanced technology
2007 | Հոդված/Article
Proc. of the Sixth Int. Conf. on Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Tsakhcadzor, Armenia, September 18-20, 2007, pp. 89-92
Capacitance method for determination of basic parameters of porous silicon
2007 | Հոդված/Article
Physica Status Solidi (C) 4, No 6, 1976-1980, 2007
Determination of basic parameters of porous silicon
2006 | Հոդված/Article
J. Phys. D: Appl. Phys. 39 (2006) 3543-3546
Z. N. Adamyan , A.Z. Adamyan, V.M. Aroutiounian , A. H. Arakelyan
Hydrogen and carbon monoxide gas sensing properties of sol-gel derived tin oxide thin films
2006 | Հոդված/Article
Proc. of the 18 Int. Meeting on Chemical Sensors, Brescia, Italy, 2006, AP132M (CD)
Z. N. Adamyan , A. Z. Adamyan, V. M. Aroutiounian , A. H. Arakelyan
Low temperature and highly sensitive thin-film hydrogen sensor
2006 | Հոդված/Article
Proc. of the XX Eurosensors, Göteborg, Sweden, 17-20 September 2006, T2A-P10, pp. 98-99
Золь-гель технологии получения чувствительных к водороду тонких пленок
2006 | Հոդված/Article
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» АЭЭ, N 8(40), 24-30, 2006
Низкотемпературный высокочувствительный тонкопленочный сенсор водорода
2006 | Հոդված/Article
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» АЭЭ, N 9(41), 11-16, 2006
Низкотемпературный высокочувствительный тонкопленочный сенсор водорода
2006 | Հոդված/Article
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» АЭЭ, N 9(41), 11-16, 2006
A. Z. Adamyan, Z. N. Adamyan , V. M. Aroutiounian , A. H. Arakelyan, A. S. Stepanyan
Metal-oxide hydrogen sensor for fuel-cell applications
2006 | Հոդված/Article
Proceeding of the WHEC 16 / 13-16 June 2006 – Lyon France CD N183, pp. 1/5-5/5
Z. N. Adamyan , A. Z. Adamyan, V. M. Aroutiounian , A. H. Arakelyan
Low-temperature highly sensitive thin-film hydrogen sensor
2006 | Հոդված/Article
Proc. of the XX Eurosensors, Göteborg, Sweden, 17-20 September 2006, T2A-P10, pp. 98-99
Z.N. Adamian , B. O. Semerjyan , Kh.S. Martirosyan
Aging of porous silicon based photoelectric structures
2006 | Հոդված/Article
Hydrogen energy.- Russia, 2006, т.6, вып.12. стр. 33, p. 4
A. S. Stepanyan, V. M. Aroutiounian , A. Z. Adamyan, Z. N. Adamyan
On design of low power electronic nose control system
2005 | Հոդված/Article
Proc. of Engineering Academy of Armenia v. 2, N1, pp. 141-145, 2005
Емкостный метод определения параметров пористого кремния
2005 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, Физика, 40, 4, с. 270-277, 2005
A. Z. Adamyan, A. P. Hakhoyan, Z. N. Adamyan , V. M. Aroutiounian
MgF2/Porous Silicon Double-Layer Antireflection Coating For Silicon Solar Cells
2005 | Հոդված/Article
Proc. of the Fifth Int. Conf. Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Agveran, September 16-18, 2005, Armenia, pp. 223-226, 2005
Stability of the photoluminescence decay kinetics and performance of porous silicon based photoelectric structures
2005 | Հոդված/Article
Proc. of the Second Renewable Energy Conf. “Energy for Future”, Yerevan, June 27-28, 2005, pp. 122-124, 2005
Stability of the photoluminescence decay kinetics and performance of porous silicon based photoelectric structures
2005 | Հոդված/Article
Int. Sc. J. for Alternative Energy and Ecology ISJAEE, N12(32), 76-79, 2005
А. С. Степанян, В. М. Арутюнян , З. Н. Адамян , А. З. Адамян, В. Г. Бархударян
Компенсационный датчик влажности на кварцевом резонаторе
2004 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, Тех. Науки, 58, 3, с. 519-523, 2004
Стенд для измерений динамики абсолютного значения работы выхода полупроводников
2003 | Հոդված/Article
Материалы четвертой национальной конференции. Цахкадзор, 2003. (184-187)
Smoke sensor with overcoming of humidity cross sensitivity
2003 | Հոդված/Article
Sensors and Actuators B 93 (2003) pp. 416-421
Preparation of SnO2 films with thermally stable nanoparticles
2003 | Հոդված/Article
Symp. on "Sensor Science-13S 2003", Paris June 16-20, pp. 115-116, 2003
Z. N. Adamyan , V. M. Aroutiounian , A. P. Hakhoyan, A. Z. Adamyan, R. S. Barseghyan
Organic Vapors Sensors Based on Diode Structures with Porous Silicon Layer
2003 | Հոդված/Article
Proc. of the Eurosensors XVII, The 17-th European Conference of Solid-state Transducers, September 21-24, 2003, Guimaraes, Portugal, Guimaraes, Portugal, 400-401, 2003
Preparation of SnO2 films with thermally stable nanoparticles
2003 | Հոդված/Article
Sensors, 3, 438-442, 2003
Время-разрешенные спектры фотолюминесценции пористого кремния
2003 | Հոդված/Article
Материалы IV Национальной конференции "Полупроводниковая микроэлектроника", Цахкадзор, май 29-31, с. 125-128, 2003
Исследование возможности подавления влияния влажности при адсорбции дыма на поверхности полупроводника
2001 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, Физика, 36, 1, 32-43, 2001
Адсорбционный детектор дыма на основе тонкопленочного сенсора из металлооксидного полупроводника
2001 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, Физика, 36, 2, 88-93, 2001
Исследования полупроводниковых газовых сенсоров
2001 | Հոդված/Article
Сборник статей, посвященный 25-летию радиофизического факультета ЕГУ, Ереван, ЕГУ, 63-67, 2001
В. М. Арутюнян , А. П. Ахоян, З. Н. Адамян , Р. С. Барсегян
Лазерная имплантация и диффузия магния в кремний
2001 | Հոդված/Article
Журнал технической физики, 71, 2, 67-70, 2001
А. П. Ахоян, З. Н. Адамян , Р. С. Барсегян
Пленочные сенсоры паров э‎танола, полученные методом пульверизации с пиролизом
2001 | Հոդված/Article
Материалы 3-ей Национальной конференции “Полупроводниковая ‎электроника”, Севан, Армения, 10-12 сентября, 130-134, 2001
Ю. А. Абрамян, З. Н. Адамян , В. М. Арут‏юнян , Ф. В. Гаспарян , С. Г. Мартиросян, К. Н. Кочарян
Малошумящий высокочувствительный радиометр
2001 | Հոդված/Article
Изв. НАН РА и ГИУА, серия Технические науки, 54, 1, 141-147, 2001
V. M. Aroutiounian , Z. N. Adamyan , A. P. Hakhoyan, R. S. Barseghian, K. Touryan
Solar cells with porous silicon as antireflection layer
2001 | Հոդված/Article
Proc. SPIE on Solar and Switching Materials, San-Diego, USA, 1-2 August 2001, 4458, p. 1-9, 2001
A. P. Hakhoyan, V. M. Aroutiounian , Z. N. Adamyan , R. S. Barseghian, T. P. Dolukhanian
Room temperature ethanol sensor based on SnO2 films
2001 | Հոդված/Article
Proc. Int. Symp. on Environmental and Industrial Sensing, Boston, USA, 4576-39, pp. 227-233, 2001
З. О. Мхитарян, З. Н. Адамян
Низкочастотные шумы структур со слоем пористого кремния
2001 | Հոդված/Article
Материалы 3-ей Национальной конференции “Полупроводниковая ‎электроника”, Севан, Армения, 10-12 сентября, 246-249, 2001
Method and stand for investigation for parameters of porous semiconductors
1999 | Հոդված/Article
Proc. of the second National Conf, Dilijan, Armenia, 21-24 May, p.237-41,1999
The ponderomotor method of dielectrics investigation
1997 | Հոդված/Article
Proc. of the first Nationa Conf. Semiconductor microelectronics, Dilijan, Armenia, 22-23 May, p.65-67, 1997
О возможности использованная инжекционных фотодиодов для регистрации импульсного излучеия наносек-ундного диапозона
1997 | Հոդված/Article
Материалы I национальной конференции. Дилиджан. – 1997, c. 4
50 MeV Electron Bunch Irradiation Stability of Silicon IR Sensing Structures
1995 | Թեզիս/Thesis
1sl International Conference on Application of Critical technologies for the Needs of Society. - 1995. -Yerevan, Armenia, p. 1
Optical Double Beam Autobalance Gas Sensor's Photoelectric System Stability
1994 | Հոդված/Article
Proceedings of the 5th International Meeting on Chemical Sensors. - 1994. - Rome, Italy, p. 4
Optical Gas Sensor with Photoelectric Receiver in Feedback Circuit
1993 | Հոդված/Article
Proceedings of East Asia Conference on Chemical Sensors (EACCS'93). -1993. - Fukuoka, Japan, p. 6
Photosensitive structures Based on Silicon Having Deep Centers, which Have Been Irradiated with Streams of Fast Electrons
1992 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of the IV International Meeting on Sensors (Eurosensors VI). -1992.-San-Sebastian, Spain, p. 1
Photosensitive structures based on silicon having deep centers, which have been irradiated with streams of fast electrons
1990 | Հոդված/Article
Soviet Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences) (Izvestija Akademii Nauk Armyanskoi SSR, Fizika). 1990. v.25, issue 1. Allerton Press Inc, p. 6
Фотоприемник из компенсированного кремния
1990 | Հոդված/Article
Каталог вузовских завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, подлежащих внедрению. Мин высш. и средн. спец. образования. Арм. ССР. – 1990, c. 1
Silicon Photodetectors
1989 | Գիրք/Book
PH Yerevan State University, 1989, 362 pages, (In Russian)
Фоточувствительные структуры на основе кремния с глубокими центрами, облученные потоками быстрых электронов
1988 | Հոդված/Article
Микроэлектроника и промышленная электроника. Межвузовский тематический сборник научных трудов. Изд. ЕрПИ, Ереван. – 1988, c. 4
M. H. Azaryan , V. M. Harytynyan , Z. N. Adamyan , R. S. Barseghyan, F. V. Gasparyan , B. O. Semergian, Z. H. Mchitaryan, S.V.Melkonyan
Fenomena in Silicon Photodiodes Doped with Zn and S
1986 | Հոդված/Article
Infrared Pysics,1986, 26,5,p.267-272
Исследование планарных магниточувсвительных структур с помощью топограмм электрического поля
1986 | Հոդված/Article
Электронная техника, сер.2, Полупроводниковые приборы, вып.3(182), 1986.с.36-41
Photodetectors: Past, Present, Future
1986 | Գիրք/Book
PH “Hayastan”, Yerevan, 1986, 231 pages, (In Armenian)
Phenomena in Silicon Photodiodes Doped with Zn and S
1986 | Հոդված/Article
Proceedings of the III International Conference on Infrared Physics (CIRP3). Infrared Physics. - 1986. - Vol.26, N5, p. 6
Метод регистрации производной сигнала с сканирующего зонда
1985 | Հոդված/Article
ПТЭ,1985,13 с.174-176
Эксперименталъные наблюдения трансформации области с модулированной проводимостъю в планарных магнитодиодах в магнитном поле
1985 | Հոդված/Article
4 Всесоюзный симпозиум «Полупроводниковые магнитоуправляемые элементы и их применение». Абовян,1985г
Установка для исследований магниточувстви-телъных структур в магнитном поле
1985 | Հոդված/Article
4 Всесоюзный симпозиум «Полупроводниковые магнитоуправляемые элементы и их применение». Абовян,1985г. Май
Флуктуационные явления в диодах из компенсированного кремния
1983 | Հոդված/Article
Тез.докл.3 Всесоюзной конф. «Флуктуационные явления в физических системах», Вилънюс,1983,с.194-196
М. Г. Азарян , З. Н. Адамян , В. М. Арутюнян , С. Г. Мартиросян, В. О. Акунян
Емкостной зонд напряженности электрического поля
1983 | Հոդված/Article
Тез.докл. Республик.конф. ученых по физике. Бюракан,1983.
Метод измерения распределения напряженности электрического поля
1983 | Հոդված/Article
Тез.докл. Республик.конф. ученых по физике. Бюракан,1983
Исследование симметричных планарных структур из кремния, компенсированного цинком
1983 | Հոդված/Article
ФТП, 1983, Т.17, в.2, с.193-197
Импулъсное устройство для регистрации распределения напряженности электрического поля
1983 | Հոդված/Article
В материале А.с.(СССР), 1129562А, с.5.08.83 г.
Фотоприемники на основе симметричных структур кремния компенсированного цинком
1979 | Հոդված/Article
Тез.докл. Республик. конф. «Фотоэлектрические явления в полупроводниках». Ужгород, 1979, с.9-10