Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ամբիոն
Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն
Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
Ենթամիլիմետրային ալիքների գիտահետազոտական լաբորատորիա
Գերխիտ աստղերի ԳՀ լաբորատորիա
Նանոպլազմոնիկայի ԳՀ լաբորատորիա