Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ամբիոն
Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն
Հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ամբիոն
Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն
Ենթամիլիմետրային ալիքների գիտահետազոտական լաբորատորիա
Գերխիտ աստղերի ԳՀ լաբորատորիա
Նանոպլազմոնիկայի ԳՀ լաբորատորիա
«Coca-Cola Video Games Lab YSU» համագործակցություն