Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետը կազմավորվել է 1991 թ-ին:
>

Բակալավրիատ
Անգլերեն լեզու և գրակ./Ֆրանս. լեզու և գրակ./ Գերմաներեն լեզու և գրակ./ Իսպ. լեզու և գրակ./ Իտալերեն լեզու և գրակ./ Թարգմ. գործ՝ անգ-հայ./գերմ-հայ./ֆրանս-հայ./իսպ-հայ./ Լեզվբ. և միջմշ. հաղորդակցություն` անգ. լեզու 

Մագիստրատուրա

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն / Անգլերեն լեզու և գրականություն / Գերմաներեն լեզու և գրականություն / Իսպաներեն լեզու և գրականություն / Իտալերեն լեզու և գրականություն / Արտասահմանյան գրականություն / Թարգմանչական գործ`անգլերեն (ֆրանսերեն) / Լեզվաբ. և միջմշ. հաղորդակցություն (անգլերեն)

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Вампиризм и его отголоски в рассказе Стивенсона «Олалла»
2018 | Հոդված/Article
Вестник Российско-Армянского Университета: гуманитарные и общественные науки, 2018, 1(28), стр. 161-172
Сильва Капутикян в связях с русскими поэтами (По составу библиотеки и материалам архива) (Սիլվա Կապուտիկյանի կապերը ռուս բանաստեղծների հետ (ըստ նրա գրադարանի և արխիվային նյութերի))
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 2 (11), էջ 3-26
|
Ելենա Երզնկյան , Դիանա Մովսիսյան
Հասկացումը զգայությունների համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 52-63
|
Արքետիպային տարրերը Էռնեստ Հեմինգուեյի վեպերի ենթատեքստերում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 1 (25), էջ 14-23
|
К семиотике айкидо. Опыт описания
2017 | Հոդված/Article
Критика и семиотика, РФ, 2017, 1, стр. 189-205
|