Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետը կազմավորվել է 1991 թ-ին:
>
Լեզու և գենդեր
2018 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 210 էջ
English Grammar in Practice / Part 3
2018 | Գիրք/Book
ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 120 էջ
Ընթերցանության նյութեր մանկավարժության մասին
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, Մեկնարկ, 2018թ․, 132 էջ
Step up to social work
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, Մեկնարկ, 2018թ․, 166 էջ
Speed up Your English Language Proficiency: Selection of Audio Reproductions with Exercises
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, Տիգրան Մեծ, 2018թ․, 312 էջ
Methodological Insights
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 140 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 304 էջ
Գունանունների հավելիմաստները ժամանակակից ֆրանսերենում
2018 | Հոդված/Article
Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ, 2018թ․, 134 էջ
Գիտական խոսույթը ուսուցման օբյեկտ
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, Ասողիկ, 2018թ․, 216 էջ
Grundzüge der deutschen Sprachgeschichte (Գերմաներենի պատմության հիմնահարցեր)
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, հեղինակային հրատ., 2018թ․, 128 էջ