Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
 • ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿ
  2020 թվականի դասավանդման գերազանցության մրցանակակիրն է ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալԴիանա Գազարովան։

  Հարցազրույցի հղում՝ «ԴԱՍԱԽՈՍԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՄԻՋԵՎ ՊԵՏՔ Է ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՎԱՎՈՐՎԻ, ԿԱՐԵՎՈՐ Է, ՈՐ ՄԵՆՔ ԿԱՐՈՂԱՆԱՆՔ ԼՍԵԼ ՄԻՄՅԱՆՑ». ԴԻԱՆԱ ԳԱԶԱՐՈՎԱ

  Դասախոսություններին ծանոթացեք այստեղ՝ https://www.youtube.com
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2022 - 2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
  • Հեռակա
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2022 - 2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
  • Հեռակա
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • Ռուսաց լեզու և գրականություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
 • Թեմատիկ քննարկումների ժամանակացույց
  2022-2023 ուստարվա «1-ին կիսամյակ»
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2022

   2021

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար