Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
 • ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿ
  2020 թվականի դասավանդման գերազանցության մրցանակակիրն է ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալԴիանա Գազարովան։

  Հարցազրույցի հղում՝ «ԴԱՍԱԽՈՍԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՄԻՋԵՎ ՊԵՏՔ Է ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՎԱՎՈՐՎԻ, ԿԱՐԵՎՈՐ Է, ՈՐ ՄԵՆՔ ԿԱՐՈՂԱՆԱՆՔ ԼՍԵԼ ՄԻՄՅԱՆՑ». ԴԻԱՆԱ ԳԱԶԱՐՈՎԱ

  Դասախոսություններին ծանոթացեք այստեղ՝ https://www.youtube.com
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն՝ ռուսաց լեզու»
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Ռուսաց լեզու և գրականություն»
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Ռուսաց լեզու և գրականություն»
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների և ստուգարքների ժամանակացույց
    2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
  • Հեռակա
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • Ռուսաց լեզու և գրականություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2021

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար