Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Անահիտ Սերգեյի Զուրաբյան

Ասիստենտ | Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
բ.գ.թ. ասիստենտ

Աշխատանքային փորձ
1995 թ-ից մինչև այժմ դասախոս, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1995 - 1999 թթ. գործավար, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1999 - 2003 թթ. լաբորանտ, ռուս. գրականության ամբիոն, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաց լեզու, ռուս գրականություն` գործնական

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից ռուսաց լեզու
Ռուս գրականություն
Գրականության տեսություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Герой-повествователь в рассказах Ю. Нагибина и В. Шаламова
2021 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник трудов международной научной конференции, 2021, 6 (77), часть 5, c. 72-78
«Модель пути» и ее отражение в романе «Жизнь и судьба»
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2017, 1, էջ 462-466
|
Концепт «статичного пространства» на примере ранних произведений В.С. Гроссмана
2016 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, стр. 131-133
|