Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Կարինե Ռոբերտի Մինասյան

Դասախոս | Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1979 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոնի (հումանիտար ֆակուլտետների համար) դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
1. Գործնական ռուսաց լեզու
2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի հնչյունաբանություն
3. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն
4. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ոճաբանություն
5. Ռուսաց լեզվի պատմական քերականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուսերենը որպես օտար լեզու
Բառակազմություն
Ռուսերենի և հայերենի համեմատական քերականություն
Դասավանդման մեթոդիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ֆակուլտետի Մեթոդական Խորհրդի անդամ
«ААПРЯЛ» կոլեկտիվ անդամ

Основные методологические принципы составления пособий по языку специальности
2017 | Հոդված/Article
Международная научная конференция «Кавказ - наш общий дом», посвященная 20-летию деятельности Университета Месроп Маштоц. 2017, стр. 426-429
|