Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն
Ռուս գրականության ամբիոն
Ռուսաց լեզվի ամբիոն (բնագիտական ֆակուլտետների համար)
Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
Հունագիտության գիտաուսումնական կենտրոն-գրադարան
Լեհերենի կաբինետ