Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Ստելլա Սամվելի Այվազյան

Դասախոս | Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Գիտական աստիճաններ և կրթություն
2003 - 2005 թթ. Երևանի պետական Համալսարան, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանք բաժնի մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. Երևանի պետական Հմալսարան, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանք բաժնի բակալավրիատ

Մասնագիտական գործունեություն
2016 - առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս
2016 թ. հոկտեմբեր - առ այսօր «Վորլդ Վիժն Հայաստան» կազմակերպություն, դասընթացավար/ փորձագետ
2018 թ. հունվար-առ այսօր «ՍՕՍ Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ, «Ընտանիքների ամրապնդման» ծրագիր, սոցիալական աշխատող
2016 թ. սեպտեմբեր-2017 թ. մարտ «Բժիշկներ Առանց Սահմանների» կազմակերպության Ֆրանսիական մասնաճյուղ, դասընթացավար/ սուպերվայզեր
2015 թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր «Բժիշկներ Առանց Սահմանների» կազմակերպության Ֆրանսիական մասնաճյուղ, դասընթացավար
2006 թ. փետրվար - 2016 թ. հուլիս «Բժիշկներ Առանց Սահմանների» կազմակերպության Ֆրանսիական մասնաճյուղ, սոցիալական աշխատող
2004 թ. օգոստոս - 2006 թ. փետրվար «Վորլդ Վիժն Հայաստան» կազմակերպություն, «Դժվար իրավիճակում գտնվող երեխաներ» ծրագիր, սոցիալական աշխատող
2004 թ. մայիս - փետրվար «Օրրան» ՀԿ, սոցիալական աշխատող

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Բժիշկներ Առանց Սահմանների» կազմակերպության ասոցիացիայի տարեկան համաժողով, Երևան 2015
Ներկայացված զեկույց. «Մոտիվացիոն հարցազրույցի օգտագործման հնարավորությունները ՏԲ հիվանդների հետ»:
Սեմինար՝ «Թրաֆիքինգի զոհերի հետ սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով IOM կազմակերպություն, Ուկրաինա, 2009

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտըական կազմակերպությունների անդամակցում
«Բժիշկներ Առանց Սահմանների» կազմակերպության Ֆրանսիական մասնաճյուղի ասոցիացիայի անդամ:

Գիտական հետաքրքրություններ
Սոցիալական աշխատանք առողջապահության ոլորտում (Պալիատիվ խնամք),սոցիալական աշխատանք կախվածություն ունեցող անձանց հետ,
սոցիալական պաշտպանություն:

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց)

Համակարգչային հմտություններ
Windows, MS Office, Access, Power Point, Internet applications