Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Աննա Աշոտի Նիկողոսյան

Դասախոս | Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն
1997 - 2002 թթ. Գավառի պետական համալսարան, Լեզվաբանության բաժին, բանասեր,
2005 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի, Սոցիալական աշխատանքի հեռաուսուցում (վկայական)
2008 թ. մարտ, Հայաստանի Մայրության ֆոնդի կողմից կազմակերպված վերապատրաստում (սերտիֆիկատ),
2015 թ. Ուրալի պետական համալսարանի կողմից կազմակերպված մասնագիտական վերապատրաստում (սերտիֆիկատ)

Աշխատանքային փորձ
2000 - 2002 թթ. «Զոհված ազատամարտիկների միություն» ՀԿ,
2002 թ. օգոստոսից մինչ հոկտեմբեր «Հայ ժողովրդավարական ֆորում» հասարակական կազմակերպություն,
2002 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի գործավար,

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական հոգեբանություն,
Սոցիալական աշխատանք խոցելի խմբերի հետ,
Սոցիալական աշխատանք ընտանիքների հետ,

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն