Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Աննա Ռոբերտի Մաքսուդյան

Դոցենտ | Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
Կրթություն
2011 թ. դոցենտի կոչում
2009 թ. Տնտեսագիտության թեկնածու
2004 թ. Արիզոնայի Պետական Համալսարան, Հանրային Կառավարման Դպրոց. հանրային կառավարում, մարդկային ռեսուրսների կառավարում
2004 թ. Արիզոնայի Պետական Համալսարան, Խորացված Կրթության.Գերազանց դասավանդելու դասընթաց
1999 - 2001 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, սոցիոլոգիայի մագիստրոսի աստիճան
1995 - 1999 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, սոցիոլոգիայի բակալավրի աստիճան

Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտության թեկնածու
19.10.2009, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ

Մասնագիտական գործունեություն
2019 - 2020 թթ․ «Գործք» ուսումնական կենտրոն, ՄՌԿ թրեյներ
2017 թ․-ից մինչ այսօր – ԵՊՀ, «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար
2017 թ․-ից մինչ այսօր – ՀՀ Պետական Կառավարման Ակադեմիա, ՄՌԿ դասախոս
2015 - 2017 թթ․ Բրիտանական Բիզնես Դպրոց, ՄՌԿ դասախոս
2014 թ-ից մինչ այսօր – Հայաստանի Ակադեմիա, ՄՌԿ դասախոս
2013 - 2014 թթ․ ԵՊՀ հեռաուսուցման լաբորատորիա, ՄՌԿ դասախոս
2012 թ. Քաղ. ծառայողների վերապատրաստման կենտրոն, ՄՌԿ թրեյներ
2009 թ-ից մինչ այսօր - ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, դոցենտ
2009 - 2011 թթ․ ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասիստենտ
2001 - 2009 թթ․ ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, դասախոս

Դասընթացներ
Նյութական և մարդկային ռեսուրսների կառավարում (ասպիրանտուրա)
Կազմակերպական վարք (մագիստրատուրա)
Հավաքագրում (մագիստրատուրա)
Անձի սոցիոլոգիա (բակալավրիատ)

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2021 թ․ Տեխնիկական հավաքագրում, մասնակցության վկայական, Մեթթալ, Հայաստան, 2021 թ. փետրվար
2021 թ․ Թվային մարքեթինգ՝ Սոցիալ մեդիա մարքեթինգ, Հմտություն, Հայաստան, 2021 թ. հունվար
2020 թ․ Տարածաշրջանային ՄՌԿ գիտաժողով, Հայաստան, 09.08.2020 թ․
2020 թ․ Միջազգային առաջնորդություն և կազմակերպական վարք, առցանց դասընթաց, 2020 թ․հուլիս
2019 թ․ Տարածաշրջանային ՄՌԿ գիտաժողով, Հայաստան, 08.11.2019 թ․
2018 թ․ Տարածաշրջանային ՄՌԿ գիտաժողով, Հայաստան, 07.09.2018 թ․
2017 թ․ Տարածաշրջանային ՄՌԿ գիտաժողով, Հայաստան, 06.10.2017 թ․
2017 թ․ Կրթական կազմակերպության խթանումը մարդկանց միջոցով, ՄՌԿ-ն կրթության ոլորտում, ՀԱՀ, Հայաստան, 2017 թ․ մայիս
2016 թ․ Տարածաշրջանային ՄՌԿ գիտաժողով, մասնակցության վկայալան, Հայաստան, 05.11. 2016 թ․,
2016 թ․ «Սոցիոլոգիայի տեսական նախադրյալները և գործնական հնարավորությունները» հայ-ռուսական գիտաժողով, Հայաստան 2016 թ․ ապրիլ
2014 թ․ Մարքեթինգ 3.0 Մենեջերների ֆորում պրոֆեսոր Ֆիլիպ Կոտլերի կողմից, Հայաստան 2014 թ. նոյեմբեր

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ)

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, SPSS

Արդյունավետության առանցքային ցուցիչները, որպես մոտիվացիոն գործոն
2021 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք» գիտական ամսագիր, Երևան, 2021, էջ 370-377
Կարիերայի կառավարման հիմնական հասկացությունները
2018 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք» գիտական ամսագիր, №3, Երևան, 2018, էջ 388-395
Մոտիվացիայի տեսական հիմքերը
2018 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք» գիտական ամսագիր, №3, Երևան, 2018, էջ 380-388
Введение в управление персоналом
2016 | Հոդված/Article
Коллективная монография, выпуск 2, стр. 188-192, Череповец, 2016
Կազմակերպական կառավարում
2011 | Գիրք/Book
Մենագրություն
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2011, 32 էջ
Արդյունավետ կառավարում. Ն. Թեյլորն ընդդեմ Լ. Գուլիքի
2011 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, Encyclopedia-Armenica, Երևան 2011, էջ 230-238
Որոշումների ընդունումը և ստեղծագործականության կառավարումը կազմակերպական վարքի տեսանկյունից
2011 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, Encyclopedia-Armenica, Երևան 2011, էջ 96-105
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2007 | Հոդված/Article
Նահապետ, Երևան, 2007, էջ 276-282
ՙՀանրային կառավարման տեսական հիմքերը՚ // Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում՚
2006 | Հոդված/Article
Նահապետ, Երևան, 2006, էջ 90-93
ՙՀանրային կազմակերպությունների դերի ընկալում՚ // Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում՚
2006 | Հոդված/Article
Նահապետ, Երևան, 2006, էջ 90-93
ՙԿազմակերպության տեսության զարգացման հիմնական փուլերը՚
2005 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Երևան, 2005, էջ 147-150
ՙՍտեղծագործական ուժըորպես կազմակերպությունում մարդկային վարքի կարևոր տարր՚
2005 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Երևան, 2005, էջ 150-154
ՙԵրիտասարդ կինը հասարակական կյանքում Հայաստանում՚
2000 | Հոդված/Article
ՙԳենդերային հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը Կովկասում՚
էջ 29-30, Երևան,2000, մայիս