Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Աննա Ռոբերտի Մաքսուդյան

Դոցենտ | Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
Կրթություն
2011 թ. դոցենտի կոչում
2009 թ. Տնտեսագիտության թեկնածու
2004 թ. Արիզոնայի Պետական Համալսարան, Հանրային Կառավարման Դպրոց. հանրային կառավարում, մարդկային ռեսուրսների կառավարում
2004 թ. Արիզոնայի Պետական Համալսարան, Խորացված Կրթության.Գերազանց դասավանդելու դասընթաց
1999 - 2001 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, սոցիոլոգիայի մագիստրոսի աստիճան
1995 - 1999 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, սոցիոլոգիայի բակալավրի աստիճան

Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտության թեկնածու
19.10.2009, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից մինչ այսօր Բրիտանական Բիզնես Դպրոց, մարդկային ռեսուրսների կառավարման դասախոս
2014 թ-ից մինչ այսօր Հայաստանի Արդարադատության Ակադեմիա, մարդկային ռեսուրսների կառավարման դասախոս
2013 - 2014 թթ. ԵՊՀ հեռաուսուցման լաբորատորիա, մարդկային ռեսուրսներ կառավարման դասախոս
2012 թ. Քաղ. ծառայողների վերապատրաստման կենտրոն, մարդկային ռեսուրսների կառավարման թրեյներ
2009 թ-ից մինչ այսօր - ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, դոցենտ
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասիստենտ
2001 - 2009 թթ. ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Նյութական և մարդկային ռեսուրսների կառավարում (ասպիրանտուրա)
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (մագիստրատուրա)
Հանրային քաղաքականության հիմունքներ (մագիստրատուրա)
Հանրային քաղաքականության տեսություններ (մագիստրատուրա)
Կազմակերպական վարք (մագիստրատուրա)
Ոչ պետական հատվածի լիդերություն և մարդկային ռեսուրսների կառավարում (մագիստրատուրա)
Անձի սոցիոլոգիա (բակալավրիատ)
Կազմակերպական կառավարում (բակալավրիատ)
Սոցիալական տեսություններ (բակալավրիատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
Կազմակերպական կառավարում
Կարիերայի կառավարում

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ)

Կազմակերպական կառավարում
2011 | Գիրք/Book
Մենագրություն
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2011, 32 էջ
Արդյունավետ կառավարում. Ն. Թեյլորն ընդդեմ Լ. Գուլիքի
2011 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, Encyclopedia-Armenica, Երևան 2011, էջ 230-238
Որոշումների ընդունումը և ստեղծագործականության կառավարումը կազմակերպական վարքի տեսանկյունից
2011 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, Encyclopedia-Armenica, Երևան 2011, էջ 96-105
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2007 | Հոդված/Article
Նահապետ, Երևան, 2007, էջ 276-282
ՙՀանրային կառավարման տեսական հիմքերը՚ // Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում՚
2006 | Հոդված/Article
Նահապետ, Երևան, 2006, էջ 90-93
ՙՀանրային կազմակերպությունների դերի ընկալում՚ // Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում՚
2006 | Հոդված/Article
Նահապետ, Երևան, 2006, էջ 90-93
ՙԿազմակերպության տեսության զարգացման հիմնական փուլերը՚
2005 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Երևան, 2005, էջ 147-150
ՙՍտեղծագործական ուժըորպես կազմակերպությունում մարդկային վարքի կարևոր տարր՚
2005 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Երևան, 2005, էջ 150-154
ՙԵրիտասարդ կինը հասարակական կյանքում Հայաստանում՚
2000 | Հոդված/Article
ՙԳենդերային հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը Կովկասում՚
էջ 29-30, Երևան,2000, մայիս