Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Աննա Արմենի Ոսկանյան

Դասախոս | Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության ֆակուլտետ
2005 թ. հունվար - մայիս ԵՊՀ և Արիզոնայի պետական համալսարան կրթական համագործակցություն
Մասնագետների վերապատրաստում հանրային կառավարման դասավանդման ոլորտում

Մասնագիտական գործունեություն
1996 - 2011 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս
2008 - 2011 թթ. «Երեխաների նկատմամբ բռնության կրճատումը Հայաստանում» ԵԽ ծրագիր, սոցիալան ոլորտի փորձագետ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Ուկրաինա, Վրաստան, ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա

Հասարակական գործունեություն
«Զանգակատուն» ԲՀԿ խորհրդի անդամ

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
2011 թ-ին Հայաստանի հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն շնորհակալագիր

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն (խոսակցական)

Համակարգչային հմպտություններ
Microsoft Office, SPSS

Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ
|
Testing and Practicing with ACT Development Guide
2010 | Հոդված/Article
ACT Alliance and Armenia Interchurch Charitable Round Table Foundation of the World Council of Churches, Yerevan, Armenia, 2010
Social and Political Participation Of Elderly Citizens in Armenia: Contemporary Situation and Ways of Development
2009 | Հոդված/Article
“Sociology at the Crossroads” The 39th World Congress of the International Institute of Sociology, Yerevan, Armenia, 2009