Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Բարսեղ Ժորայի Գիշյան

Ասիստենտ | Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1991 - 1994 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1989 - 1990 թթ. Վերապատրաստում, Յորքի համալսարան, Կանադա
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2001 թ-ին ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
անգլերեն (վարժ), ռուսերեն (խոսակցական)

Влияние интернет-технологий на динамику суицидных проявлений в современном обществе (на примере Японии)
2012 | Հոդված/Article
Социология и право, N 1(12), СП, 2012, с.38-43
Համաշխարհայնացումը և մշակութային ավանդապահության դրսևորումները արդի Ճապոնիայում (1995-2005)
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 178-189
|
Համաշխարհայնացումը և մշակութային ավանդապահության դրսևորումները արդի Ճապոնիայում
2009 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Հասարակական գիտություններ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2009, 3(129), 178-189
Ճապոնական մոդեռնիզմի ճգնաժամը և «երեխայի» շուրջ դիսկուրսը 1990-ականների վերջերին
2009 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ԳԱԱ հրատարակչություն, 2009, 1(624), 73-83
Համաշխարհայնացումը և մշակութային ավանդապահության դրսևորումները արդի Ճապոնիայում
2009 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Հասարակական գիտություններ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2009, 3(129), 178-189
Նորագույն տեխնոլոգիաները և ինքնասպանությունը Ճապոնիայում
2007 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Հասարակական գիտություններ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007, 3(123), 92-99
Մահվան արևելյան և արևմտյան արժեքային կողմնորոշումների համեմատության փորձ
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004թ., էջ 99-108
|
Կամավոր մահ. ճապոնացիների ազգային ինքնության քննություն
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 130-137
|