Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Գոհար Նելսոնի Շահնազարյան

Դոցենտ | Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2004 թ. Սոցիոլոգիական գիությունների թեկնածու
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանության բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից առ այժմ՝ ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի տնօրեն
2013 - 2015 թթ. գիտական խմբի համակարգող (կազմելու Հայաստանում առաջին մագիստրոսական ծրագիրը՝ «Կանայք, առաջնորդություն և զարգացում»)
2003 թ-ից առ այժմ՝ «Կանանց ռեսուրասային կենտրոն» հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր
2001 - 2005 թթ.` ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս
2005 - 2010 թթ.՝ ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ասիստենտ
2010 թ. առ այժմ՝ ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դոցենտ

Գիտական այցեր
2008 թ, 2010 թ, 2011 թ. Կալիֆորնիայի համալսարան, Բերկլիի Սլավոնական, Արևելաեվրոպական և Եվրասիական ուսումնասիրությունների կենտրոն
2004 թ. Արիզոնայի պետական համալսարան, Ռուսական և Արևելաեվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն

Կարդացվող դասընթացներ
Սոցիալական հոգեբանություն (բակալավրիատ)
Հայ հասարակության սոցիալ-հոգեբանական վերլուծություններ (մագիստրատուրա)
Սոցիոլոգիան տեսությունները կառավարման հոգեբանությունում (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գենդերային ուսումնասիրություններ, սոցիալական կոգնտիվիզիմ, սոցիալ-հեգաբանական փոխակերպումներ

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), Անգլերեն (գերազանց)

Կրթաթոշակներ և դրամաշնորհներ
2008 թ, 2010թ, 2011թ. դասախոսների զարգացման կրթաթոշակ՝ Բերկլիի համալսարանում հետազոտություններ իրականացնելու և նոր ակադեմիական դասընթացներ մշակելու նպատակով, Բաց Հասարակություն Հիմնադրամ
2006 թ. սոցիալական գիտություններին և քաղաքականությանն ուղղված հետազոտությունների իրականացման դրամաշնորհներ, Կովկասյան հետազոտությունների և ռեսուրսային կենտրոն, Հայաստան
2005 - 2007 թթ. Նորարար դասընթացներ դասավանդելու ակադեմիական կրթաթոշակային ծրագիր, Բաց Հասարակություն Հիմնադրամ
2003 թ. Կենտրոնական եվրոպական համալսարան (Բուդապեշտ, Հունգարիա), ակադեմիական դասընթացի զարգացման նպատակով ուսումնական ռեսուրս կենտրոնի կողմից տրվող կրթաթոշակ

Women Human Rights Defenders In A New Social And Political Reality Of Armenia: Active In The Margins, Unprotected In The Core
2019 | Հոդված/Article
Global Campus Policy Briefs, 2019, 03, 1-15 էջ
Discourses around the Notion of Gender in Media in Relation to the Law on Gender Equality in Armenia
2018 | Թեզիս/Thesis
Towards Gender Equality: Clashes in Law. 2018, 15-16 pp.
Սկեսուրների դերակատարումը և սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումները Հայաստանում
2017 | Հոդված/Article
Ասողիկ: 2017թ․, 70 էջ
The Role of Mothers-in-Law and Prenatal Sex-Selection (Sex Selective Abortion) in Armenia
2017 | Գիրք/Book
Ասողիկ: 2017թ․, 70 էջ
Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կանանց քաղաքական ներգրավման առաջնայնությունները
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-13
|
Սոցիալական ինքնության պահպանման հիմնախնդիրները ՀՀ գյուղական համայնքներում
2014 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2014, 198 էջ
|
Towards Establishing Women’s Movement in Armenia: Achievements and Challenges
2011 | Հոդված/Article
Open Society Institute Scholars Forum, New York, 2011
European Values and Cultural Identity in the Context of Social-Psychological Transformations: Case of Armenia
2011 | Գիրք/Book
The Causes and Consequences of the Implosion of the Russian Empire. Beyond the “Second World” and the role of the classics for the interpretation of post-1989 events, OXFORD Press, UK, 2011.
Theoretical and Methodological Bases for Studying Social-Psychological Transformations in Post-Soviet Countries (Սոցիալ-հոգեբանական փոխակերպումների ուսումնասիրության տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը հետխորհրդային պետություններում)
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 130.5, Երևան 2010թ., էջ 5-9
|
Գենդերի սոցիալական կառուցում
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնակ ձեռնարկ, Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2008
The attitudes of Armenian Youth toward European Culture and Potential Integration with Europe in the Context of Cultural and Ethnic Self-Identification
2008 | Հոդված/Article
Newsletter of the Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies, University of California, Berkeley, 2008
Ինքնության հիմնախնդիրը սոցիալական կառուցման տեսությունում
2008 | Գիրք/Book
Ինքնությունը և փոփոխվող աշխարհը, Երևան, «Լինգվա», 2008