Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Հասմիկ Էդուարդի Գևորգյան

Պրոֆեսոր | Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն

Hasmik Gevorgyan , Sona Balasanyan
A Sociological Perspective on the Phenomenon of Teaching (Դասավանդման ֆենոմենի սոցիոլոգիական հեռանկարը)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 139.5, Երևան 2013թ., էջ 40-46
|
Գենդերային փոխհարաբերությունների խճանկար. գենդերային սոցիալականացում, գենդերային հանդուրժողականություն, գեներային ինքնություն
2011 | Հոդված/Article
(Սոցիոլոգիական հետազոտությունների տվյալներ), Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2011
Gender Identity in National Framework (Գենդերային ինքնությունը ազգային համատեքստում)
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 130.5, Երևան 2010թ., էջ 50-54
|