Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Լիլիթ Ալեքսանդրի Բաբայան

Լաբորանտ | Կիրառական սոցիոլոգիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
Կրթություն
2018 թ-ից մինչ այսօր ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2016 - 2018 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2012 - 2016 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Մասնագիտական գործունեություն
2019 թ-ից մինչ այսօր Լաբորանտ, ԵՊՀ Կիրառական սոցիոլոգիական հետազոտությունների լաբորատորիա
2018 - 2019 թթ․ Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
2016 - 2017 թթ․ Հետազոտող, «Հեռանկարային Զարգացման Կենտրոն» ՀԿ
2016 - 2017 թթ․ Սոցիոլոգ, Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի «Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոն»

Դասընթացներ
Սոցիոլոգիական պրակտիկում (բակալավրիատի դասընթաց)
Հասարակություն և հաղորդակցություն (բակալավրիատի դասընթաց)

Դրամաշնորհներ
2016 - 2018 թթ. Հետազոտող, «Երիտասարդության շրջանում Եվրոպայի ընկալումն արդի աշխարհաքաղաքական փոխակերպումների համատեքստում. Կրասնոդարի և Երևանի օրինակներով», ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե

Օտար լեզուներ
Անգլերեն (ազատ), ռուսերեն (ազատ), ֆրանսերեն (միջին)

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, Internet, SPSS

The Pubs of Yerevan as Spaces of Post-Soviet Transformation (Երևանյան փաբերը որպես հետխորհրդային փոխակերպման տարածություններ)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2020 № 1 (31) էջ 24-35
|
Ways of Expressing Hate Speech in the Social Media in Armenia
2019 | Թեզիս/Thesis
Միջազգային գիտաժողով նվիրված Հ. Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին և Վանաձորի պետական համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին, 2019, 25-32 էջ