Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Լուսինե Վաչագանի Քարամյան

Դասախոս | Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն և թրեյնինգներ
09/2020 «Տվյալների լրագրություն շրջակա միջավայրի կամ գենդերային հիմնահարցերով զբաղվող ՀԿ-ների համար», Բեռլինի լրագրության դպրոց եւ ԼՀԱ (առցանց)
10/2019 «Իրավախախտ երեխաներին ծառայություններ տրամադրող մասնագետները», ԵՊՀ, Carleton&Ryerson universities, Երեւան
07/2011 «Քաղաքականության հետազոտություն եւ վերլուծություն», Քաունթերփարթ ՀԿ, Երեւան
06/2011 «Կենսաթոշակային բարեփոխումները Հայաստանում», «USAID PALM», “USAAA», Երեւան
06/2011 «Սեռական բռնության զոհերի հետ սոցիալական աշխատանքը», Մունստերի Համալսարան, ԵՊՀ, Երեւան
05/2011 «Սոցիալական աշխատանքի դասավանդում», Tempus IV project, Մեծ Բրիտանիա
09/2009 «Սոցիալական աշխատողի դերը թրաֆիքինգի դեմ պայքարում», Վորլդ Վիժն Հայաստան, Երեւան
01-06/2008 «JFDP» ծրագրի «հրավիրված դասախոս», Ռատգերս Նյու Ջերսիի Պետական Համալսարան
2002 - 2003 Մոսկվայի Սոցիալական եւ Տնտեսագիտական Գիտությունների Դպրոց Սոցիալական աշխատանքի մագիստրոս (MSW)
1997 - 2001 Երեւանի Պետական Համալսարան, Սոցիալական աշխատանքի բակալավր (BSW)

Աշխատանքային փորձ
02/2004 – առ այսօր Սոցիալական աշխատանքի եւ սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ, դասախոս
08/2020 – առ այսօր Խտրականության դեմ պայքարի եւ հանուն հավասարության կոալիցիա նախագահ
10/2014 – 10/2015 Լրագրության ու Մեդիա Մենեջմենթի Կովկասյան Դպրոց, GIPA (Երեւանի մասնաճյուղ), դասախոս
08/2012 – 05/2013 ԱՍՀՆ եւ “SIDC” ՀԿ, «ՀՀ-ում սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական քաղաքականության մասնագետների հիմնարար ու շարունակական կրթության չափորոշիչների մշակում եւ սոցիալական աշխատողի
կոմպետենցիաների սահմանում», փորձագետ
03/2012 – 04/2012 «Առաքելություն Արեւելք» ՀԿ, «Աջակցություն ՀՀ-ում ՄԻԱՎ վարակի դեմ պայքարի ազգային ծրագրին» դասընթացավար 2
08/2010 – 08/2011 Կառավարման ամբիոն, ԵՄՀ, Երեւան, դասախոս
01/2004 – 01/2006 «Հայ ժողովրդավարական ֆորում» ՀԿ ավագ սոցիալական աշխատող/թիմի համակարգող
06/2001 – 04/2002 «Միայնակ տարեցների տնային սպասարկման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ ավագ սոցիալական աշխատող

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Ուկրաինա, Մոլդովա, ԱՄՆ, Հունգարիա, Մեծ Բրիտանիա

Հասարակական գործունեություն
Խորհրդի անդամ և խոսնակ, Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիա
անդամ, Սոցիալական աշխատողների ազգային ասոցիացիա ՆՋ, ԱՄՆ
անդամ, Ակադեմիական համագործակցության և Oժանդակության հայկական ասոցիացիա

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (գերազանց, Անgլերեն (լավ)

Համակարգչային հմպտություններ
Microsoft Word / Excel/ Power Point, SPSS, Zoom, Google Drive/Docs

Մշակութային իրավասությունը սեռական փոքրամասնությունների /ԼԳԵՓ անհատների/ հետ սոցիալական աշխատանքում
2009 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի տարեգիրք, «ԵՊՀ», Երևան, 2009թ., 149-158 էջ
Առաջնորդության գենդերային ասպեկտը
2008 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի տարեգիրք, «ԵՊՀ», Երևան, 2008թ., 137-144 էջ