Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Նարինե Երվանդի Ավետիսյան

Դասախոս | Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
Կրթություն
2015 թ-ից մինչև այժմ ասպիրանտուրա Սանկտ Պետերբուրգի կառավարման տեխնոլոգիաների և տնտեսագիտության «Անձնակազմի կառավարում» ամբիոնի ասպիրանտուրա
2011 - 2014 թթ. Մանկավարժ-սոցիոլոգի դիպլոմ, ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, «մանկավարժություն և սոցիոլոգիա» բաժին
2004 - 2009 թթ. իսպաներեն լեզվի և գրականության մասնագետ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, իսպաներեն լեզու

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոնում գորրծավար և դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն(գերազանց)

Գիտական հետաքրքրություններ
Կառավարման սոցիոլոգիան, աշխատանքի սոցիոլոգիա, մարդկային ռեսուրսների կառավարում, միգրացիոն քաղաքականություն