Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Նունե Գրիշայի Գեղամյան

Դոցենտ | Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն
1987 - 1996 թթ. Երևանի թիվ 94 միջնակարգ դպրոց
1996 - 1997 թթ. Երևանի «Մխիթար Սեբաստացու» անվան գիմնազիա
1997 - 2001 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական աշխատանքի բաժին
2001 - 2003 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական աշխատանքի բաժնի մագիստրատուրա
2004 - 2006 թթ. Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտի «Տնտեսության և նրա ճյուղերի կառավարում» բաժնի հայցորդ, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ
2000 - 2002 թթ. Հայ Ժողովրդավարական Ֆորում ՀԿ, «Հատուկ կարիքներով երեխաների կրթության իրավունքի երաշխիքներ» սոցիալական տեխնոլոգիայի մոդել ծրագրում սոցիալական աշխատանքի խորհրդատու
2003 թ. USAID, AED, ԵՊՀ, ՍԱՆ–ի կողմից իրականացվող «Սոցիալական ծառայող 2003» ծրագրի ասիստենտ թրեյներ
2003 - 2004 թթ. ՀԺՖ ՀԿ ՙՊետական աջակցություն ՀՀ մանկական խնամակալական հաստատությունների շրջանավարտներին՚ ծրագրի շահառուների համար կազմակերպվող նպատակային ուսուցման դասընթացների թրեյներ
2006 - 2007 թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս
2007 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի դոցենտ

Վերապատրաստման դասընթացներ
2003 (հունվար-դեկտեմբեր) PADCO, AED, USAID, ՍԱՆ, ԵՊՀ–ի կողմից իրականացվող ՙՍոցիալական ծառայող 2003՚ վերապատրաստման ծրա•րի «Վերապատրաստողների վերապատրաստում» դասընթաց
2003 թ. (օգոստոս) USAID, AED, UC –ի կողմից կազմակերպված «Social Case Worker Training Program - Training of Trainers»
2004 թ. (փետրվար) ICHD, USAID, AED կողմից կազմակերպված «Democratic Leadership Program» դասընթացներ
2007 թ. (մայիս) ԵՊՀ, ՀՕՖ, Every Child «Երեխաների պաշտպանություն» թեմայով վերապատրաստողների դասընթաց

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համայնքային սոցիալական աշխատանք. ուղեցույց վերապատրաստողների համար
2019 | Գիրք/Book
Ասողիկ, 2019, 262 էջ
Վարդանյան Եվգինե , Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ , Յարմալոյան Մարին , Գեղամյան Նունե , Հարությունյան Ելենա, Կարապետյան Տաթև , Մազմանյան Մարիամ, Գևորգյան Կարք
Համայնքային սոցիալական աշխատանք
2019 | Գիրք/Book
Ասողիկ, 2019, 392 էջ
Սոցիալական պետության հայեցակարգի արտացոլումը ՀՀ 2012-2016թթ. պետական բյուջեում
2018 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2018, 2, էջ 162-177
|
Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ
|
Ն. Գեղամյան , Ա.Մարկոսյան
Սոցիալական քաղաքականության պետական կարգավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում
2006 | Գիրք/Book
«Տիգրան Մեծ» ՓԲԸ, Երևան, 2006 թ., 256 Էջ
Ն. Գեղամյան , Ա.Մարկոսյան
Սոցիալական քաղաքականության արդի հիմնահարցերը
2005 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Գիտաժողովի նյութեր)Երևան,ՆԱՀԱՊԵՏ,2005թ.4 Էջ
Աղքատության նվազեցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2005 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում(Գիտաժողովի նյութեր)Երևան,ՆԱՀԱՊԵՏ, 2005թ.5 Էջ
Սոցիալական քաղաքականության մոդելները. բարեկեցության պետության հայեցակարգը
2005 | Գիրք/Book
Ֆինասներ և Էկոնիմիկա Հայաստան N4-5(52-53)մարտ-ապրիլ,Երևան 2005թ Բնակչության եկամուտների բաշխման անհավասարությունը տնտեսական անվտանգության համատեքստում,4 Էջ
Ն. Գեղամյան , Ա.Մարկոսյան
Բնակչության եկամուտների բաշխման անհավասարությունը տնտեսական անվտանգության համատեքստում
2005 | Հոդված/Article
21 –րդ ԴԱՐ ՙՆորավանք՚, գիտակրթական հիմնադրամի հանդես1(7),Երևան 2005թ.,28 Էջ Համահեղինակ