Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Սամսոն Արարատի Մխիթարյան

Դոցենտ | Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ-ին Ասիստենտ
2007 թ-ին Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևանի պետական համալսարան
1986 - 1992 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2008 թ-ին ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի, սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենետ
2007 - 2008 թթ. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական քարտուղար, ավագ գիտաշխատող
1998 - 2007 թթ. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտաշխատող
1995 - 1998 թթ. ՀՀ ԳԱԱ սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնի գիտական քարտուղար
1992 - 1995 թթ. ՀՀ ԳԱԱ սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնի ավագ լաբորանտ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (խոսակցական)

Մխիթարյան Սամսոն , Մանուկյան Գոհար, Թերզյան Անի, Ասատրյան Երեմիա, Ղուկասյան Արմեն
Կանանց հանցավորության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Գիրք/Book
«Լուսաբաց» հրատարակչատուն, 2018, 81 էջ
Հանցագործությունների նկատմամբ վերաբերմունքը ՀՀ-ում՝ որպես հասարակական գիտակցության բաղադրիչ
2018 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2018, 2 (75), էջ 165-173
|
Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության փոխակերպումը, կայուն զարգացումն ու պոտենցիալ սպառնալիքները
2016 | Հոդված/Article
Անվտանգության հիմնախնդիրները ժամանակակից հասարակություններում: 2016, 283-289 էջ
|
«Սոցիոլոգիա» մասնագիտությամբ ուսանողական ինքնուրույն գիտական աշխատանք գրելու հմտություններ
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, 2016, 3, 78-84 էջ
|
Սամսոն Մխիթարյան , Դավիթ Թումասյան, Ալեքսանդր Ավետիսյան , Եղիշե Կիրակոսյան , Սերգեյ Հարությունյան, Տաթևիկ Մատինյան
Թրաֆիքինգի և հարկադիր աշխատանքի դեմ պայքարը զինված ուժերում
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 108 էջ
Проблемы мотивации политического участия в армянском обществе
2015 | Հոդված/Article
Современные глобальные проблемы социальных и гуманитарных наук: сборник научных трудов. 2015, 1, стр. 126-131
|
Ս. Մխիթարյան , Ս.Առաքելյան, Ա.Գաբուզյան, Ա.Մարգարյան
Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 2010
Քաղաքական ինստիտուտների ձևավորման գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում
2007 | Հոդված/Article
21-րդ Դար, Երևան, 2007, N1(15), էջ 119-128
Քաղաքական մասնակցության դրսևորումները Հայաստանի Հանրապետությունում
2007 | Գիրք/Book
ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք 2006-2007, Երևան, 2007, էջ 126-132
Կուսակցական համակարգի զարգացումը Հայաստանում. Հիմնախնդիրներ և հեռանկարներ
2006 | Հոդված/Article
Գարուն, Երևան, 2006, Գիրք 7-8, էջ 93-95
Միգրացիոն շարժումը Երևանում
1998 | Հոդված/Article
«Նոյյան տապան», Երևան, 1998 (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն), 84 էջ
Ս. Մխիթարյան , Գ. Պողոսյան
Հայաստանի քաղաքական կուսակցություններ (Տեղեկատվություն և վերլուծություն)
1997 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ, Երևան, 1997, 64 էջ
Փաստացի անկախությունից՝ իրավական անկախություն
1996 | Հոդված/Article
Օրենք և իշխանություն, Երևան 1996, հատուկ թողարկում, էջ 64-66
Ս. Մխիթարյան , Գ. Պողոսյան
Ժողովուրդ, իշխանություն, առաջնորդներ
1996 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ, Երևան, 1996, 88 էջ