Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Տաթևիկ Զավենի Կարապետյան

Դասախոս | Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն
2016 թ-ից առ այսօր Ասպիրանտուրա, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2014 - 2016 թթ. Սոցիալական քաղաքականություն և սոցիալական վարչարարություն մագիստրոսական ծրագիր, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2010 - 2014 թթ. Սոցիալական աշխատանքի բաժին, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Մասնագիտացման ոլորտները
Սոցիալական աշխատանք երեխաների և ընտանիքների հետ
Սոցիալական պաշտպանության համակարգը ՀՀ-ում
Սոցիալական տրանսֆերտների համակարգը ՀՀ-ում
Աղքատությունը՝ որպես սոցիալական հիմնախնդիր

Կարդացվող դասընթացներ
Սոցիալական վերականգնում, Գենդերային հիմնախնդիրներ և սոցիալական աշխատանք, Ծրագրերի կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական աշխատանք երեխաների և ընտանիքների հետ
Սոցիալական պաշտպանության համակարգ
Սոցիալական տրանսֆերտներ
Աղքատությունը՝ որպես սոցիալական հիմնախնդիր
Երեխաների պաշտպանություն
Սոցիալական ծառայությունների նախագծում և կառավարում

Մասնագիտական փորձ
2017 թ-ից մինչ այսօր Սոցիալական աշխատող, ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամ
2018 - 2019 թթ. Երեխաների պաշտպանության հարցերով մենթոր, Փոքր սոցիալական տուն, Վանաձոր, ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ
2018 թ. օգոստոս - 2019 թ. մարտ Երեխաների պաշտպանության փորձագետ-սուպերվիզոր, «Բարելավված սոցիալական ծառայություններ մասնագիտական աշխատուժի կարողությունների զարգացման միջոցով» ծրագիր, Սեյվ դը Չիլդրեն Հայաստան, ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամ
2017 թ. հունիս - 2019 թ. փետրվար Երիտասարդների հարցերով վերապատրաստող, «Գործենք միասին հանուն Հայաստանում ավելի հաշվետու սոցիալական պետության» ծրագիր, Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա, ՄԱԿ-ի Ժողովրդավարության հիմնադրամ
2017 - 2018 թթ. Դեպք վարողների մենթոր-սուպերվիզոր, «Խոցելի երեխաների սոցիալական ներառում» ծրագիր, ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ, ԱՄՆ ՄԶԳ
2017 թ. հունիս - 2018 փետրվար թ. Սոցիալական պաշտպանության հարցերով փորձագետ, «Գործենք միասին հանուն Հայաստանում ավելի հաշվետու սոցիալական պետության» ծրագիր, Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա, ՄԱԿ-ի Ժողովրդավարության հիմնադրամ
2018 թ. հունվար - հուլիս Երեխաների պաշտպանության փորձագետ-վերապատրաստող, Երեխաների պաշտպանության ցանց
2018 թ. հունիս - նոյեմբեր Սոցիալական աշխատանքի փորձագետ, «Համայնքային սոցիալական աշխատողների դասընթացի մշակում» ծրագիր, Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա, Վորլդ վիժն Հայաստան
2018 թ. հունվար - մարտ Սոցիալական պաշտպանության փորձագետ, «Սոցիալական աշխատողների համագործակցությունը հանուն սոցիալական փոփոխությունների» ծրագիր, Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա, Հիլֆսվերկ միջազգային, ԵՄ, ԱԶԳ
2017 թ. հունիս - նոյեմբեր Երեխաների պաշտպանության վերապատրաստող, Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա, Վորլդ վիժն Հայաստան
2017 թ. մայիս - դեկտեմբեր Սոցիալական աշխատանքի փորձագետ, «Վերապատրաստման ձեռնարկների մշակում Երեխայի և ընտանիքի աջակցության վերակազմակերպված կենտրոնների անձնակազմերի համար» ծրագիր, Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա, Վորլդ վիժն Հայաստան
2017 թ. փետրվար - սեպտեմբեր Երեխաների պաշտպանության փորձագետ, Առաջին հանրապետական կրթական համալիրի վերակազմակերպման մոդելի մշակում, Ֆրանս-հայկական հիմնադրամ
2016 թ. հոկտեմբեր - 2017 թ. փետրվար Երեխաների պաշտպանության փորձագետ, Երեխաների պաշտպանության և անվտանգության ներքին ռազմավարության մշակում, Հայկական Կարիտաս
2015 - 2017 թթ. Երեխաների պաշտպանության փորձագետ, «Խոցելի երեխաների սոցիալական ներառում», ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ, ԱՄՆ ՄԶԳ
2015 - 2016 թթ. Սոցիալական պաշտպանության փորձագետ, «Մեթոդական աջակցություն ինտեգրված սոցիալական ծառայություններին համակարգին Հայաստանում», Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա, Համաշխարհային բանկ, ՀՀ ԱՍՀՆ
2015 թ. փետրվար - սեպտեմբեր Սոցիալական պաշտպանության փորձագետ, «Այլընտրանքային խնամքի համակարգի զարգացումը ՀՀ-ում», ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամ, Սեյվ դը չիլդրեն Հայաստան, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ

Հասարակական գործունեություն
2014 թ-ից առ այսօր Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի անդամ
2013 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Ուսանողական գիտական ընկերության անդամ

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (միջին), Անգլերեն (գերազանց)

Համակարգչային հմտություններ
MS Office Excel, Word, Power Point, Publisher, Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CC, Internet applications

Restrictions of Establishing Social Bonds Among the Children Deprived from Parental Care (On the Case of Children Sheltered at the Crisis Centre) (Խնամազուրկ երեխաների սոցիալական կապերի ձևավորման սահմանափակումները (ճգնաժամային կենտրոնում ապաստանած երեխաների օրինակով))
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2021 № 2 (34), էջ 46-54
|
Երեխաների Խնամազրկության Երեվույթի Տերմինաբանական Խնդիրների Շուրջ
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն: 2019, 3 (30), 79-87 էջ
Համայնքային սոցիալական աշխատանք. ուղեցույց վերապատրաստողների համար
2019 | Գիրք/Book
Ասողիկ, 2019, 262 էջ
Վարդանյան Եվգինե , Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ , Յարմալոյան Մարին , Գեղամյան Նունե , Հարությունյան Ելենա, Կարապետյան Տաթև , Մազմանյան Մարիամ, Գևորգյան Կարք
Համայնքային սոցիալական աշխատանք
2019 | Գիրք/Book
Ասողիկ, 2019, 392 էջ
Երեխաները սոցիալական կապիտալի ձևավորման գործընթացի օբյե՞կտ, թե՞ սուբյեկտ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 20-27
|
Երեխաները Սոցիալական Կապիտալի Ձեվավորման Գործընթացի Օբյե՞Կտ, Թե՞ Սուբյեկտ
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2018, 3 (27), 20-27 էջ
Բավարար կենսամակարդակի իրավունքը ՀՀ սոցիալական քաղաքականության համատեքստում
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ Գիտական հոդվածների ժողովածու, հասարակական գիտություններ, ԵՊՀ, Երևան, 2015, 1.7 (10), Էջ 26-30
Սոցիալական աշխատանքի կիրառման հնարավորությունները ՀՀ-ում աղքատության հիմնախնդրի հաղթահարման գործընթացում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ Գիտական հոդվածների ժողովածու, հասարակական գիտություններ, ԵՊՀ, Երևան, 2014, 3 (3), Էջ 176-179