Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Եվգինե Ռոբերտի Վարդանյան

Ասիստենտ | Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2005 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանք բաժնի մագիստրատուրա
2001 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանք բաժնի բակալավրիատ
2006 թ-ի Սեպտեմբեր - դեկտեմբեր «Camperative Social WelfarePolicy between the US and 2nd World» ON-line Courses, Կոնեկտիկուտի համալսարան, Սոցիալական աշխատանքի դպրոց, Երևանի պետական համալսարան, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն, վկայական

Մասնագիտական գործունեություն
2007 - 2013 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս
2006 թ-ի մայիս - հունիս Թուֆենկյան հիմնադրամ,«Մենք պարտավոր ենք ապրել» ծրագիր, ծրագրի գնահատող
2005 թ-ի նոյեմբեր - 2006 թ-ի հունվար «Նոր Հայաստան» ՀԿ, Սոցիալական աշխատող (կամավոր)
2004 - 2005 թթ. Հայաստանի հաշմանդամների «Փյունիկ» Միություն, Սոցիալական աշխատող (կամավոր)
2002 - 2004 թթ. «Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ, Սոցիալական աշխատող (կամավոր)

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Սոցիոլոգիայի 39-րդ համաշխարհային կոնգրես, Երևան, 2009
Ներկայացված զեկույց. «Social Work and Social Transforamtions»

Հասարակական գործունեություն
2013 թվականից հանդիսանում է Երևանի պետական համալսարանի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
«Ներդաշնակ հասարակություն» սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիայի խորհրդի անդամ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Համակարգչային հմտություններ
MC World, MC Excel, Power Point

Համայնքային սոցիալական աշխատանք. ուղեցույց վերապատրաստողների համար
2019 | Գիրք/Book
Ասողիկ, 2019, 262 էջ
Վարդանյան Եվգինե , Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ , Յարմալոյան Մարին , Գեղամյան Նունե , Հարությունյան Ելենա, Կարապետյան Տաթև , Մազմանյան Մարիամ, Գևորգյան Կարք
Համայնքային սոցիալական աշխատանք
2019 | Գիրք/Book
Ասողիկ, 2019, 392 էջ
«Բնակչության սոցիալական պաշտպանություն» հասկացության մեկնաբանության շուրջ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 3-12
|
Հհ Բնակչության Սոցիալական Պաշտպանության Համակարգում Տիմ-Ների Դերակատարման Սոցիոլոգիական Մոդելի Ընդհանուր Նկարագրություն
2018 | Հոդված/Article
Հայ Սոցիոլոգիական Մտքի Անթոլոգիա, 2018, 490-492 էջ
«Բնակչության Սոցիալական Պաշտպանություն» Հասկացության Մեկնաբանության Շուրջ
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2018, 3 (27), 3-12 էջ
Yevgine Vardanyan , Rebecca L. Thomas, Lisa Yagaloff, Rebekah Diamond
Remittances: The Impact on Families in Armenia
2018 | Հոդված/Article
Journal of Family and Economic Issues, 2018, Volume 39, Issue 4, 634-646 pp.
|
Համայնքային սոցիալական աշխատանքի մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում: 2018, 130-145
|
Մոդելավորման մեթոդի կիրառման հնարավորությունները սոցիոլոգիական ուսումնասիրություններում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 24-32
|
Համայնքների խոշորացման հիմնախնդիրը ՀՀ-ում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 36-47
|
Տեղական ինքնակառավարման մոդելի ձևավորման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 3-13
|
ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերը բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգում
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 143.5, 2014թ. (№ 2), էջ 13-20
|
Система правосудия несовершеннолетних в Армении.
2012 | Գիրք/Book
Вестник Балтийской Педагогиической академии,2012թ.,71-75 էջ
Սոցիալական աշխատողի դերն անչափահասների քրեական գործերի վարույթն իրականացնող դատարաններում:
2012 | Հոդված/Article
Հայաստանի ամերիկյան համալսարան,2012թ.,299-311 էջ
Սոցիալական աշխատանքի դերը սոցիալական փոխակերպումների իրականացման ընթացքում
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 132.5, Երևան 2010թ., էջ 21-29
|
Մանկատան սաների սոցիալականացման առանձնահատկությունները մանկատան պայմաններում և Հայաստանում իրականացվող սոցիալական քաղաքականությունը՝ ուղղված այդ պայմանների բարելավմանը
2008 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2008թ., 191-201 էջ