Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Զինաիդա Սեդրակի Թոքմաջյան

Դոցենտ | Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն

Main Tendencies of Democratic Transformations in the Armenian Society within the Context of the Institutional Development (Ժողովրդավարական փոխակերպման հիմնական միտումները հայաստանյան հասարակությունում ինստիտուցիոնալ զարգացման համատեքստում)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 134.5, Երևան 2011թ., էջ 33-39
|
Ազատազրկում, թե այլընտրանք
2009 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Երևան, «Հայաստան» հրատ. 2009, 72 էջ
Ինստիտուցիոնալ ժողովրդավարացման գործընթացները Հայաստանում
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 149-151
|