Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Զինաիդա Սեդրակի Թոքմաջյան

Դոցենտ | Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
Կրթություն
1998թ-ին Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ
1993-1996 թ-ին ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
1976-1981 թթ. ԵրՊԻ, Տեխնիկական կիբերնետիկայի ֆակուլտետ, ԱԿՀ

Մասնագիտական գործունեություն
2008 թ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դոցենտ
2004-2007 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի փոխդեկան
2002-2004 թթ. ԵՊՀ կոնֆլիկտների վերլուծության և լուծման տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար
1993-2001 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս

Մասնագիտացման ոլորտները և դասընթացներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ, սոցիոլոգիայի պատմություն, կոնֆլիկտաբանություն, դեմոկրատիա, քաղաքիացիական հասարակություն

Դրամաշնորհներ
2006-2008 թթ. Այլընտրանքային պատժամիջոցների կիրառման համակարգի զարգացումը հարավային Կովկասում, USAID, Եվրասիական հիմնադրամ (ծրագրի ղեկավար)
2005-2006 թթ. Հարավային Կովկասում ՀԿ-ների գործունեության օրենսդրական դաշտի սինխրոնացում, USAID, Եվրասիական հիմնադրամ (ծրագրի ղեկավար)
2003-2004 թթ. Տրանսպորտի ոլորտի ինտեգրացիա հարավային Կովկասում, USAID, Եվրասիական հիմնադրամ (ծրագրի ղեկավար)

Հասարակական գործունեություն
2019թ <<7+1>> Սոցիալական զարգացման կենտրոն ՀԿ-ի հիմնադիր տնօրեն

Համակարգչային հմպտություններ
MS Office

Լեզուներ
անգլերեն (բավարար), ռուսերեն (գերազանց)

Main Tendencies of Democratic Transformations in the Armenian Society within the Context of the Institutional Development (Ժողովրդավարական փոխակերպման հիմնական միտումները հայաստանյան հասարակությունում ինստիտուցիոնալ զարգացման համատեքստում)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 134.5, Երևան 2011թ., էջ 33-39
|
Ազատազրկում, թե այլընտրանք
2009 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Երևան, «Հայաստան» հրատ. 2009, 72 էջ
Ինստիտուցիոնալ ժողովրդավարացման գործընթացները Հայաստանում
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 149-151
|