Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն
Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Միգրացիայի ուսումնասիրությունների կենտրոն
Տարածաշրջանային ինտեգրման և կոնֆլիկտների վերլուծության կենտրոն
Կիրառական սոցիոլոգիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
Հեռաուսուցման լաբորատորիա
Կոնտակտներ
Դեկան` փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Արթուր Մկրտիչյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-00-68,
(ներքին 10-68),
sociology@ysu.am