Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Վահագնի պաշտամունքը հայոց մեջ
2018 | Հոդված/Article
Интернаука. 2018, № 23(57), Часть 2, стр. 40-42
|
Սուրբ Գրքի իմաստի «եռամասն» («տրիխոտոմիկ») ընկալման Որոգինէսի տեսութիւնը և դրա արձագանգը հայկական աղբիւրներում
2018 | Հոդված/Article
Հայերէն Սուրբ Գրքի թարգմանութիւնն ու հրատարակութիւնը պատմութեան հոլովոյթում. միջազգային գիտաժողովի նիւթեր: 2018, էջ 104-111
|
Нерсес Мшеци
2018 | Հոդված/Article
Православная Энциклопедия. 2018 XLIX, стр. 57
|
Нерсес III Строитель
2018 | Հոդված/Article
Православная Энциклопедия. 2018, XLIX, стр. 51-53
Կրկին Հաղարծնաձորի թևավոր խաչքարի մասին
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 24-31
|
Արագածոտնի նախարարական տները IV-VII դարերում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 35-46
|
Ավետիս Հարությունյան, Լևոն Սիմոնյան, Արշակ Բալյան
Ն. Հոֆի գործունեությունը Վանում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 47-63
|
Էվթանազիան որպես սոցիալ-կրոնական երևույթ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 57 էջ
Սամվել Ս․ Մկրտչյան , Սարգիս Ռ. Մելքոնյան
Ալեքսանդրիայի 633 թ. ժողովը՝ Արևելահռոմեական կայսրության միարարական նոր քաղաքականության համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017, 3 (59), էջ 156-173
|
Հայոց դարձի՝ 301 թվականը հաստատող մատենագրական ու վիմագրական վկայություններ
2017 | Հոդված/Article
Էջմիածին: 2017, ՀԴ.տարի, Ը, էջ 28-45
|