Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Մի դրվագ Լեվոն Մեծագործի և Ներսես Լամբրոնացու հարաբերությունների պատմությունից
2021 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու (Զ), ԵՊՀ հրատ. 2021, էջ 87-93
Մի դրվագ Սսի 1361 թվականի եկեղեցական ժողովի պատմությունից
2021 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, Զ, ԵՊՀ հրատ., 2021, էջ 94-100
Սուրբ ծննդյան և Ջրօրհնեքի կանոնի հաստատումը հայոց տոնացույցում
2021 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, Ե, էջ 7-27
Հոգևոր-մշակութային կյանքը Վասպուրականի Արծրունյաց թագավորության շրջանում (908-1021)
2021 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2021, 130 էջ
Մառիի ճակատամարտի պատմությունից
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 2 (23), էջ 56-64
Նորից մեծն Կոմիտասի մասին
2021 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, Ե, էջ 125-133
Կոմիտաս վարդապետ
2021 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2021, 171 էջ
Մի դրվագ Գերմանիայի «Մեսրոպ» հայագիտական կենտրոնի պատմությունից
2021 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, Ե, էջ 97-103
М. Э. Ширинян
Саломия Aршакуни, Православная Энциклопедия
2021 | Թեզիս/Thesis
2021, т. LХI, с. 186
Մեծ Եղեռնը (1915 թ.) վերապրած ռոսլինյան երկու Ավետարանների շուրջ
2021 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, Ե, էջ 104-110