Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
«Կանոնագիրք Հայոց» ժողովածուի Բ խմբագրության սկզբնավորումը, աճընթացն ու հետագա խմբագրությունները
2020 | Հոդված/Article
«Սահմանադրական մշակույթի արժեբանական ակունքները հայ ժողովրդի հազարամյա տարեգրության ծալքերում», Էջմիածին, 2020, 211-234 էջեր
Դ-Ե դարերի հայ կանոնական իրավունքի դրսևորումները: Սահակ Պարթևը՝ հայոց կանոնագիտության հիմնադիր
2020 | Հոդված/Article
«Սահմանադրական մշակույթի արժեբանական ակունքները հայ ժողովրդի հազարամյա տարեգրության ծալքերում», Ս. Էջմիածին, 2020, 133-167 էջեր
Սահմանադրական մշակույթի արժեբանական ակունքները հայ ժողովրդի հազարամյա տարեգրության ծալքերում
2020 | Գիրք/Book
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչություն, 2020, 960 էջ
Կրոնագիտություն: Մաս 1: Կրոնագիտության ներածություն
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 208 էջ
«Ռ. Նահապետյան - Ազգաբանական ուսումնասիրություններ»
2020 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2020, թիվ 3 (660), էջ 307-310
Հայոց տոնածիսական համակարգը խորհրդային հակակրոնական քաղաքականության համատեքստում (1920-1930-ական թթ.)
2020 | Հոդված/Article
Խորհրդային Հայաստանը 1920-1930-ական թվականներին, 2020, 1, էջ 62-73
E. M. Shirinian
The Study of Sciences at the Time of Anania Širakac'i
2020 | Հոդված/Article
Orientalia Christiana Periodica, 2020, Vol. 86, N 1, p. 91-105
Ֆրոմի հումանիստական հոգեվերլուծության հայեցակարգի մի քանի առանձնահատկություններ
2020 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, Դ, էջ 55-69
M. E. Shirinian
22nd International Conference on Greek, Roman and Byzantine Studies
2020 | Թեզիս/Thesis
Tokyo, Japan (Online), ICGRBS 2020, 22-23.03.2020, p. 4-5
Հայ-բյուզանդական «կոնտակտային» գոտու Վ. Հարությունովա-Ֆիդանյանի հայեցակարգը
2020 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, թիվ 2, էջ 207-217