Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
М. Э. Ширинян
Погос Таронеци, Православная Энциклопедия
2020 | Հոդված/Article
2020, т. LVII, c. 22-23
Հայաստանում գործող կրոնական կազմակերպությունների դասակարգման մի քանի հարցեր
2020 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, Դ, էջ 70-78
Հայաստանը Բյուզանդիայի քաղաքական հետաքրքրությունների ոլորտում (520-560-ական թթ.)
2020 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, Դ, էջ 199-215
Տոներ. հայկական ժողովրդական ծեսեր, սովորույթներ, հավատալիքներ (Ավանդույթ և արդիականություն)
2020 | Գիրք/Book
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 2020, 192 էջ
М. Э. Ширинян
Саакандухт Сюнеци, Православная Энциклопедия
2020 | Թեզիս/Thesis
2020, т. LХ, с. 739
Վանականների սնունդը և սեղան օրհնելու կարգը հայկական վանքերում
2020 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, Դ, էջ 115-140
Հառիճավանքում ընդօրինակված ձեռագրեր
2020 | Հոդված/Article
«Հոգևոր Շիրակ. պատմական ուղի և արդիականություն», 2020, թիվ 1, էջ 69-76
M. E. Shirinian
La stampa armena in Italia. La «Lettera dell’amicizia e della concordia», Tracce armene nella Biblioteca Universitaria di Bologna e in altre biblioteche d’Italia.
2020 | Հոդված/Article
Cartografia, manoscritti e libri a stampa, 2020, 1, p. 176-195
Սուրբ ծննդյան կանոնի հաստատումը հայոց տոնացույցում
2020 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, Դ, էջ 7-23
Յարութիւն Սելիմեան
Դաստիարակութեան ու կրթութեան հարցերը «Աւետաբեր»-ում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 83-92
|